Yr Aifft: pethau sylfaenol yr Aifft neu sut i ddweud beddrod a pyramid

348511x 05. 08. 2015 Darllenwyr 2
Diweddarwyd: 05.08.2015, 10: 32

Mae Stephen Mehler yn fwy na 30 o flynyddoedd yn Aifftyddydd annibynnol. Mae'n fyfyriwr Abd'Ela Awyana Hakim, a addysgir yn seiliedig ar y traddodiad llafar y gwareiddiad hynafol y wlad Khemit sydd yn hen yn fwy na blynyddoedd 10.000.

Yn ei ddarlith mae Mehler yn esbonio tarddiad ac ystyr y geiriau a ddefnyddiwn ar hyn o bryd mewn cysylltiad â diwylliant yr Aifft.

gair amen yn deillio o fynegiant yr Aifft Amon gan nodi: "Gadewch iddynt gael eu cuddio".

Mae'r gair "per" yn golygu "tŷ / cartref".

"Per-aa" - yn cyfieithu i'r Saesneg tŷ uchel. O'r gair wreiddiol per-aa creodd yr afonydd "Per-oh," yr ydym bellach yn ei adnabod fel "pharaoh" neu "pharaoh." Rydym yn deall hyn fel "brenin." Ond roedd yr ystyr yn wahanol: tŷ merched. Y pwynt yw bod gwareiddiad yr Aifft yn anrhydeddu llinell y ferch oherwydd bod gan y fenyw sefyllfa flaenllaw.

Gellid cyfieithu'r gair "per-ka" fel bedd (ka). Mae ystyr ehangach yn yr ystyr tŷ rhagamcaniad corfforol eich hun. Nid yw'n golygu bod y corff yn cael ei alw'n uniongyrchol khat Nebo khet.

"Per-ba" - y gair adnabyddus "ba", y gellir ei ddeall ysbryd / enaid. Mae ystyr y cyfan yna tŷ ysbryd. Tai yr ysbryd oedd yr hyn yr ydym yn ei alw ein hunain temlau, mannau myfyrdod ac ymlacio.

"Per-neter" - mae'n deillio o'r gair hwnnw pyramid. Y gair nETER yn cael ei gyfieithu'n gyffredin fel duw / dduwies, sydd yn anghywir. Mae'r gair yn cyfeirio at yr egwyddor, nid i'r person. Gellir ei ddeall fel egwyddor Duw neu natur neu ffynhonnell ynni. Gair Groeg pyramidau Gellir ei gyfieithu fel tân yn y canol. Felly, lle / cartref y ffynhonnell neu'r creadur ynni. Yn sicr, nid yw'n bosibl siarad am y bedd, oherwydd ei enw ei hun yw "per-ka".

Mae arysgrif yn Edfu sy'n dweud "per-te-ascat", y gellir ei gyfieithu fel tŷ dŵr. Dyma'r symbolau "per-neter". Gellir ei ohirio o hyn tŷ dŵr Roedd pyramid. Pyramidau oedd cysylltiedig ar ddŵr. O'r arolygon, gwyddom fod cwymp coridorau sydd dan ddŵr dan ddŵr o dan y Pyramidau Giza.

"Per-wer" - cartref athro / athrawes, y lle y daw'r holl wybodaeth. Yn yr achos hwn, mae hefyd yn awgrym o beidio â chemitoleg, sef addysgu am ddiwylliant a diwylliant Kemit.

Pan fydd rhywun yn dweud rhywbeth wrthych chi am byramidiau = beddrodau, gofynnwch ystyr y gair. ;)

Nodyn: Mae trawsgrifiadau o eiriau yn cyfateb i esgyrniadau yn Saesneg.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 34 ar "Yr Aifft: pethau sylfaenol yr Aifft neu sut i ddweud beddrod a pyramid"

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Pan fydd plant ysgol yn dysgu am y fath gamarweiniol yn gorwedd ynghylch pyramidau, beth fydden nhw'n ei wneud wedyn? tyrfaoedd eraill o amheuwyr, heb eu barn eu hunain.
  Mer .. yw'r term ar gyfer y gair "teithio"

  • OKO OKO yn dweud:

   A wnaethoch chi ddarganfod sut? Os yw hynny'n wir, byddai'n braf egluro i'r Eifftiaid y dylent wybod beth maen nhw'n ei ddweud. Rwy'n golygu hynny.

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Nid oes bron yr Eifftiaid gwreiddiol / Kemetans / ddim yn bodoli mwyach, dim ond y rhai sy'n cyfeirio atynt yn eu genynnau. Rwyf hefyd yn ei olygu o ddifrif, yn eithaf o ddifrif.

    • OKO OKO yn dweud:

     Felly, fel esgus iawn, byddaf yn gofyn i chi ar unwaith:
     1. Pwy all gadarnhau'r gair heblaw chi?
     2. A oes gennych chi brofiad cadarnhaol o berthynas genetig arwyddocaol gyda Katyans?
     3. Oes gennych chi unrhyw syniad sut y gallai ystyr y gair "Mer" fod yn addas i'ch offer genetig?

     Peidiwch â'i ddeall yn wael. Os na allwch ei brofi uchod (efallai y dygwch â thystiolaeth arall), dim ond yn llygad yr amheuaeth y mae'n annhebygol o fod. Yn fwy tebygol, yn yr achos hwn, i feddwl am ryw fath o obsesiwn. Ond yr ydym yn sôn am debygolrwydd. Wrth gwrs.

 • M yn dweud:

  Ni wn y byddai rhywun byth yn dweud bod y gair "pyramid" yn ieithyddol yn golygu yr un peth â'r "bedd". Efallai bod pryder dianghenraid.

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

   Beth wnaethoch chi ei ddysgu yn yr ysgol am ystyr y gair Pyramid?
   Ym mhob gwerslyfr, ac ym mhob un o'ch cyhoeddiadau gwyddonol, y gair Pyramid = Tomb.
   Cyfateb y Pyramid i'r beddrodau yw'r gorwedd paradigmatic gamarweiniol mwyaf fwriadol yn hanes modern dynolryw, ac mae yna blant dagu y draen, byddwn yn cymharu'r tylino Exorcist Inquisition .. "yn dysgu yr hyn yr wyf bregethu ydych yn digwydd i daro yr hawl"

   • M yn dweud:

    Os bydd rhywun yn datgan bod yr adeilad galwyd y Pyramid (croeso i chi gymryd lle ymhlith eraill) beddrod swyddogaeth, nid yw'n golygu bod y gair "pyramid" yr ystyr "bedd". Nid yw hyn wrth gwrs yn ei wneud.
    Nid oes unrhyw beth mewn unrhyw lyfr testun neu gyhoeddiad gwyddonol, ac mae'r sylwadau yn yr erthygl ar y pwnc hwn felly allan o'r cwestiwn.

    Rhoi gydweddiad â geiriau eraill: gwerslyfr yn honni bod paneláky fel arfer yn gwasanaethu fel tai. A ydych yn foist honiad ffug ac yn amlwg yn anghywir y tŷ hwnnw parod = annedd. Ac yn olaf yn dod i'r casgliad bod y gair "parod" yn tarddu o'r gair "panel" ac nid "byw, ac felly nid oes modd byw mewn bloc o fflatiau gallai.

    Peidiwch â chredu ei fod hi'n rhy syrthio ar eich pen?

    • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

     Mae popeth sy'n gorwedd ar gorwedd yn gollwng ar eich pen.
     Prefab yn derm ar gyfer tŷ parod lle mae pobl yn byw - yn y pen draw. anifeiliaid anwes ac amryw o eiriau hmyzem..lidově cwt yn yr awyr agored, slang, felly, gallai fod yn ymwelydd o blaned arall yn gamarweiniol oherwydd byddai wedyn yn credu bod byw cwningod, yn y drefn honno. bod pobl yn cwningod ... a phwy fyddai'n wedyn y rhai deallusrwydd králíci..vládnoucí y blaned?
     Dadl ar ... lefel.
     Sueneé .. "ysgrifbinnau" Roedd Kemetský am "cartref," ond efallai y bydd mynegiadau yn fwy tebyg, yn ogystal â'r anws "cudd" a gymerwyd ar gyfer gweddi ..
     gan fod y cyfieithiadau cyntaf o destunau hynafol Aifft ynddynt nid yn unig yn ddryswch ond hefyd oherwydd eu bod wedi dechrau i gyfieithu ers 1822..poukázal Byddwn yn llwyr esgeuluso y ffaith bod pobl barnu y tro hwn, yn y drefn honno. destunau a negeseuon cyfieithu, a'i gymharu â'r ei amser, i gymharu digyffelyb, gan fod gwareiddiad yn yr hyn sy'n awr yn yr Aifft oedd ar lefel incomparably uwch, / ym mhob agwedd / nag yr oedd flwyddyn 1822. Ar cyfieithiadau hollol anghywir yn awgrymu llawer o dramor ac o'r fath. Mae ein cyfieithwyr gweld. J Kozák..já Gelwais fy hun. Rewrote y cyfan Llyfr y Meirw, fel os mai dim ond yr enw ei hun yn eithaf mylný..jedná y llyfr "Light" a chyflwynodd cyfieithu a dealltwriaeth yn swyddogol, efallai na fyddaf yn hyd yn oed yn rhoi sylwadau arno.
     Pe byddai wedi'i ddeall a'i chyfieithu'n gywir, ni fyddai pobl yn gorfod dadlau a dadlau, er enghraifft, am eu tarddiad.
     Mae'r cwestiwn yn parhau a yw'n fwriad gan y rhai sy'n troi oddi wrth y camgymeriadau hyn yn ariannol parasitiaid ac nad ydych am i gyfaddef ei gamgymeriad, neu a yw'n targedu'n bwrpasol i wedi bod yn gollwng y gwir i'r wyneb.
     Mae'n ddrwg gennyf am sylw hirach, rywsut rydw i wedi torri fy bysedd .. Dydw i ddim yn ei ddarllen, felly esgusodwch hyd yn oed gwallau posibl ... ateb. briwsion bysellfwrdd :-)

     • M yn dweud:

      Fi jyst sylw at y ffaith nad yw un yn honni bod y beddrod pyramid gair dwyn arwyddocâd wrth iddynt geisio foist erthygl. Dyna i gyd.

      • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

       rydych chi'n achub geiriau, peidiwch â chael bum bach?

      • Sueneé yn dweud:

       Felly i ddod i'r casgliad ffars hon, yr wyf yn defnyddio ffynhonnell Wiki arwyddair "Pyramid" Er bod y diben y pyramidiau Aifft a mythau sy'n cylchredeg, y cyfeirir atynt fel anwyddonol, mae'r byd gwyddonol yn cytuno ar y ffaith ei fod yn y beddrodau brenhinoedd.
       Mewn geiriau eraill, ystyrir pyramid swyddogol yn flaeni fel beddrodau. yn dda.

       • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

        Daeth fy merch i mi gyhoeddi am yr Aifft o'r ysgol lle ysgrifennir yn llythrennol mai Pyramidiaid yw beddrodau pharaoh. Ar ben hynny, y gair Pyramid yw pyramis Groeg, sy'n ôl y llyfr hwn yw dynodiad "cacen bach"
        Pan fyddaf yn ychwanegu theori madg Darwin at hynny, nid yw'n chwerthin ond crio.
        Yna, ni ellir tybio nad yw gwareiddiad allfydol a gwirionedd ein tarddiad yn gweld dim ond rhai ohonynt. y rhai sy'n hoffi cacen, ond peidiwch â meddwl amdano fel Pyramid.

       • M yn dweud:

        Mae hyn yn ymwneud â rhesymeg elfennol a dealltwriaeth o adnoddau iaith. Os nad ydych yn gallu gwahaniaethu arwyddocâd y ddwy hawlio "pyramidiau yn gwasanaethu fel beddrodau" a "Pyramid yn gyfystyr â'r gair Tomb," felly ddrwg gen i, ond ni fydd yn symud yn unrhyw le.

        hawliadau dilys, mae'n yr erthygl cyntaf i chi foist yr olaf, sydd â ystyr cwbl wahanol a hyd yn oed ar Wicipedia neu werslyfrau neu waith gwyddonol ddod o hyd iddo. Rydych chi'n ymosod ar rywbeth nad yw'n bodoli.

       • OKO OKO yn dweud:

        Rwyf wedi canfod bod yr Eifftiaid eu hunain yn galw'r pyramid "Mer". Fodd bynnag, nid yw ystyr y gair hwnnw yn hysbys.
        http://www.iencyklopedie.cz/pyramidy/

        • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

         Pan fydd plant ysgol yn dysgu am y fath gamarweiniol yn gorwedd ynghylch pyramidau, beth fydden nhw'n ei wneud wedyn? tyrfaoedd eraill o amheuwyr, heb eu barn eu hunain.
         Mer .. yw'r term ar gyfer y gair "teithio"

         • OKO OKO yn dweud:

          Mae'n debyg nad ydych wedi cymryd yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn amheus o hyd. Gadewch i mi geisio esbonio. Dywedwch fod dyn rhyfedd yn eich atal yn y stryd ac yn dweud wrthych ei fod yn gysylltiedig â'ch mam sy'n mynd heibio i'ch tref, ond mae'n ei ddwyn ac mae angen coronau 1000 i fynd adref. Yna bydd yn rhoi'r arian yn ôl i chi, dim ond rhowch y cyfeiriad iddo.
          Dyna'r peth. Mae'r amheuaeth yn dechrau ystyried a yw'r stori yn debygol. Os nad yw ei fam yn byw, bydd yn gwrthod y naratif. Os bydd y fam yn byw, mae'n gofyn y cwestiwn ar yr enw a zapátrat mewn cof bod ei fam wedi unrhyw berthynas o'r fath, o bosibl ei fam yn galw i'w gael i wirio hynny. Os ydych yn cofio iddo ef neu ei gadarnhau y fam, bydd yn cael ei gymryd o ddifrif yn pryderu ac yn ôl pob tebyg yn helpu. Mae hwn yn ymagwedd syml amheuol. Os ydych yn ymateb yn wahanol, gadewch ataliol yn ymchwilio, byddwch yn arbed llawer o arian.

          • OKO OKO yn dweud:

           Mae cywiriad, os nad yw ei fam yn byw, yn chwilio am y cof ac o bosibl yn dewis dulliau gwirio eraill i bennu perthynas bosibl y dyn gyda'i fam. Mae'r camgymeriad yn ymgripio, mae'n debyg mai dyma'r gwres :-) Ond nid yw'n newid yr egwyddor.

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Felly nawr fe wnaethoch chi fy ngyrru'n fawr. Rwy'n teimlo y byddwn yn mynd yn ôl i'r dechrau ac yn trafod y gwallt eto :-)
           I mi, mae'r unigolyn amheuwr sy'n gweld Technocratig unochrog a heb hunan-farn, felly os hypothetically mam yn byw eich bod yn un, byddwch yn mesur ei ddiffiniad gwyddonol o amheuwr arall a hyd yn oed os oedd o ran wahanol o'r galaeth, peidiwch â symud brvou..víš beth mae hyn yn fy atgoffa o?

          • OKO OKO yn dweud:

           Ceisiais ei esbonio i chi. Rwy'n meddwl y ffordd y disgrifiais. Efallai bod M a S yn meddwl felly (os gallwch chi fygythio i mi). Yn amlwg, mae gennych syniadau ystumiog am amheuwyr. Ydych chi'n amheuaeth weithiau?

          • OKO OKO yn dweud:

           Ac eto peth o'r fath sy'n ymwneud â mi yn bersonol yn unig ac nid yw'n gysylltiedig ag amheuaeth. Os yn amlwg angen help y dyn hwn, felly rwy'n ei helpu ac y byddai'n Storry i mi yn unig oedd crutch dibwys a ddefnyddiodd am ei fod ...

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Gadewch inni gadw amheuaeth a rhinweddau dynol eraill arwyddocaol o'r neilltu.
           Byddaf yn rhoi sylw i chi fel trigolion y Planed hon ..
           Pam ydych chi'n meddwl bod Earthman yma ar y Ddaear hon?

          • OKO OKO yn dweud:

           Mae'r cwestiwn, pam, yn amheus. Ond gadewch i ni ddweud bod ganddo rywfaint o bwrpas ac felly mae'n berthnasol gofyn pam fy mod yma. Yn iawn. Fy syniad yw bod rhywbeth rwy'n rhan ohono yn datblygu. Mae rhywbeth yn fywyd yn unig. Ac mae fy agweddau a'm profiadau yn rhan fach o'r datblygiad hwn. Mae fy rhagdybiaeth, gan gynnwys tystiolaeth gorfforol bosibl, wedi'i ysgrifennu o leiaf unwaith. Felly beth wnaethoch chi ei ofyn?

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Mae eich syniad o'ch bodolaeth yn anghywir, a gwnewch chi ei wrthod, oherwydd eich gweledigaeth yw hwn, a grewyd gennych chi.
           Ond os ydych eisiau ychydig zapolemizoval, yna mae felly yn opsiwn penodol enghraifft debyg. Matrixu..vyber fod gan y ffordd y maent am fynd, y gwir, er y gall fod yn unrhyw un neu barhau mewn anwybodaeth, fel y rhan fwyaf o bobl o'ch cwmpas.

          • OKO OKO yn dweud:

           Mae'n ddrwg gennym, ond a yw'n glir i chi nad yw'r amheuaeth hon yn achosi'r wasgfa :-)

          • OKO OKO yn dweud:

           Os byddaf yn hepgor y dewis terfynol, a dim ond y syniad Matrix yr wyf yn ei ystyried, ie. Mae matrics yn opsiwn. Ond nid yw'n egluro ystyr bod. Mae'n rhaid i chi bob amser ofyn pwy greodd y Matrics a pham. Dyna pam nad wyf yn 100 ar gyfer cefnogwr theori cytoprostory. Ond rwy'n credu, hyd yn oed heb addysg dechnegol, y gallwn ddod i gasgliadau neu ddamcaniaethau rhyfeddol. Mae Egon Bondi yn enghraifft. Nid wyf yn gwybod a yw'r enw'n dweud rhywbeth wrthych chi. Rwy'n credu ei fod yn ddyn sydd, gyda rhesymeg yn unig, wedi mynd ymhell. Gormod :-)

          • OKO OKO yn dweud:

           Mae'n dda gweld sut nad yw S + M yn ymateb a'i adael am ddim. Felly efallai eich bod yn cael hwyl :-) Ond byddai'n braf pe baech chi'n rhoi eich barn arno. Er nad ydym yn sôn am ffeithiau caled yma, ond ydych chi'n meddwl amdano?

          • OKO OKO yn dweud:

           Wrth gwrs, mae'n Egon Bondy. Rwy'n holt y anllythrennog. Yn fwy penodol, roeddwn yn golygu cwestiynau Julie a thraethodau eraill. Mae'n eithaf eithaf heriol :-)

          • M yn dweud:

           Dim ond yr wyf fi fy hun wedi esbonio o leiaf ddwywaith pa amheuaeth.
           Os oes gan rywun angen i fyw mewn swigen caeedig a sefydlog ei syniadau, na hyd yn oed ar ôl eglurhad dwbl methu deall gwir ystyr geiriau, a gellir disgwyl prin i ddeall ystyr brawddegau a syniadau am y byd go iawn o'n cwmpas.

          • OKO OKO yn dweud:

           Rwy'n credu bod angen rhywfaint o gelyn pendant arnynt. O leiaf mae MarHor yn gweithio arnaf. Mae'n drueni. Yn lle manteisio ar yr amheuwyr, felly ... Ond does dim ots. Byddant yn ysgrifennu eto bod metro homo erektus 30i yma. Felly mor dda.

          • OKO OKO yn dweud:

           Felly mae'r gwall ar fy nghebydd. Rwy'n ei ddarllen eto, ac mae fy dewis, wrth gwrs, yn wir, beth bynnag yw. Mae hynny'n amlwg. Dydw i ddim yn meddwl y gallwch chi ddweud wrthyf y gwir.

          • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

           Rydych chi'n gweld y Llygad mor aflonyddu. Mae'n hanner nos ac rydych chi'n wahanol.
           Os ydych chi eisiau, cewch gyfle .. fel yr wyf wedi ysgrifennu, mae gan Space ddigon o amser.
           Roedd Egon Bondy yn ysgrifennwr cydweithiol, yr wyf yn darllen rhywbeth oddi wrtho, ond nid mewn gwirionedd yw fy nghwpan.
           M, mewn swigen llawn o amheuaeth rydych yn byw, os ydych yn ei ddysgu yn yr ysgol y pethau arferol y byddech efallai yn rhedeg allan y gwir, dyma sut y byddwch yn byw bywyd diflas heb eich barn chi, lle mae o yr vyřkneš diwedd "1 + = 1 2 neu faint yw e? "

          • M yn dweud:

           Mae gan bawb rai syniadau, barn estyniad. Y gwahaniaeth yw bod dychymyg y amheuwr yn creu, ar sail ffeithiau ac yn unol â ffeithiau sy'n dod i'r amlwg syniadau yn amrywio, fel y dychymyg rhai pobl yn creu a priori yn hytrach yn ôl yr egwyddor o hoff bethau / cas bethau a phan fanatics yn dal dim parodrwydd i newid, ni waeth beth sy'n digwydd. Mewn achos eithafol, nad yw'r unigolyn wedi gadael i esbonio bod tymor deall yn dda ar ôl tro grinds yn ei syniad, a oedd yn edrych arno o'r tu allan i weithredu wirion.

          • OKO OKO yn dweud:

           Rydych chi'n anghywir, dwi'n dal yr un fath :-)

Ad a Ateb