Yr Aifft: Temple Temple yn Abu Garab

57852x 05. 12. 2013 Darllenydd 1

Mae adfeilion y Deml Sul yn yr ardal o'r enw Abu Garab. Gwrthrych arbennig - mae monoblock wedi'i wneud o gitit gwyn alabastar gwyn, sydd hefyd wedi'i leoli ar adfeilion y slabiau cerrig trwm sy'n ymddangos yn llawr yr adeilad gwreiddiol - ar blanen helaeth llawn o rwbel carreg.

Mae'r pwnc yn amcangyfrif mawr o fetrau 7 x 7 ac un metr o uchder. Caiff y garreg ei beiriannu mewn modd sy'n dileu peiriannau llaw yn ôl Christopher Dunn. Mewn llawer o leoedd nid oes toriadau o hyd oherwydd gorgyffwrdd offeryn peiriant, sy'n achlysurol wedi mynd o'r llinell ddymunol.

Yn ôl Dr Mae Abd'El Hakima Awayana yn honni bod siafft ddwfn o dan y garreg a wasanaethodd fel tanc dŵr. Yna fe wnaeth y garreg wasanaethu fel pedestal ar gyfer grisial enfawr, a oedd ynghyd â'r dŵr sy'n llifo yn cynhyrchu ffynhonnell egni.

Ffynhonnell: Facebook, dogfennau Cod Pyramid a Technolegau Advancet Ancinet

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "Yr Aifft: Temple Temple yn Abu Garab"

 • Sueneé yn dweud:

  Yn gyntaf, gwelwch fwy o wybodaeth. am y "smut" hwnnw cyn i chi gael theori ...

  • S S yn dweud:

   Deuthum allan o'r hawliad mai calchfaen gwyn gypswm ydyw. Mae gan Gypswm caled 2 yn ôl Mohs, mae gan galchfaen 3. Gallai'r cymysgedd fod â rhywbeth rhyngddynt. Mae gan Copr 3, wedi'i caledu yn fwy. Hyd yn oed os oedd yn galchfaen pur, mae'n dechnoleg dorri. Beth sydd o'i le ar fy ystyriaeth?

   • Sueneé yn dweud:

    Rydym eisoes wedi delio â Balbek. gweld Chris Dunn.

    • S S yn dweud:

     Ceisiais google

     Safle Chris Dunn: suenee.cz

     ... a dim byd.

     Hyd yn oed yn yr erthygl Baalbek, doeddwn i ddim yn canfod y byddem yn torri calch neu gypswm.

     Yr unig drafodaeth o'r fath a gynhaliwyd dan yr erthygl "Serapeum in Sakkaře", ond roedd yn wenithfaen - mwynau mwy anodd.

 • S S yn dweud:

  Pam fyddai angen ei ddefnyddio gan offeryn peiriant?

  Roedd cenhedloedd hynafol yn ymwybodol o'r ffrâm. Mae'r llafn efydd (a hyd yn oed copr) yn galetach na'r alabastwr.

  Felly, dylai'r toriad gael ei dorri gan weld ffrâm a fyddai'n cael ei yrru gan dempled. Mae siâp tonnog yr ymylon yn fy atgoffa o siâp anghywir fy thoriadau fy hun gan weision llaw.

Ad a Ateb