Yr Aifft: Y Sphinx, Llifogydd y Byd a hanes hynafol

211004x 14. 01. 2016 Darllenydd 1

Mae llawer iawn o newyddion a llyfrau wedi'u hysgrifennu ar bwnc Sphinx a'i darddiad neu ystyr. Fel y dywedant ym mhob ysbwrpas, mae rhywfaint o wirionedd. Bydd natur a phwrpas y Sphinx yn parhau i fod yn gudd, oherwydd ni allwn gynnwys yr ymennydd heblaw o safbwynt dynion a thechnegau modern. Mae pob gwareiddiad yn y gorffennol a'r sefydliad heddiw yn ceisio cadw rhai digwyddiadau rhag cael eu hanghofio.

Caiff hwn ei grynhoi'n hyfryd mewn llyfr gan Immanuel Velikovsky "Colli cof dynol"Ymhellach yn y ffeil"Timaos " gan y bardd Groeg Plato. Mae hyn yn disgrifio'r sgwrs rhwng offeiriad yr Aifft, Sonkim a Solon. Sonko yma yn adrodd chwedl Faethon yna mae'n egluro bod y cyrff yn yr awyr yn symud ar hyd llwybrau penodol, ac un am gyfnod hir yn gwyro oddi wrth ei gwrs a bod cyfnodau hir o bopeth ar y ddaear tân mawr yn marw. Ar ben hynny, mae'n cydnabod fod "prin yn fywyd a ddarperir llythyrau cyhoeddus a'r holl bethau elusennol eraill bob tro y byddwch yn dod mewn cyfnodau rheolaidd fel y pla llifogydd nefol miniog, gan adael un ohonoch i bobl anwybodus o ysgrifennu a chelf hynny eto o'r cychwyn rywsut rejuvenates ac nid ydych chi'n gwybod dim am ein henaid ni na'n gorffennol ni. Yn ogystal â'r rhai eich adroddiadau achyddol, Solon, eich bod newydd ei roi, yn sicr ychydig yn wahanol o straeon tylwyth teg i blant: wedi'r cyfan, yn gyntaf, i gofio dim ond un byd llifogydd, er bod eisoes llawer. "

Mae'r Sumeriaid hyd yn oed wedi gadael i ni syniad o union amser y llifogydd diwethaf yn y ddedfryd "Mesurwyd cyfansoddiad y llew, dyfnder y dŵr" Efallai bod pawb yn gwybod y ffenomen a elwir precesiynau. Mae'r cyfnod hwn yn disgyn i'r cyfnod 10817 - 8664 BC ac yna'r holl chwedlau hysbys am y Llifogydd.

Gelwir y myth hwn yn "Atrachasis" ac mae'n rhagflaenydd ein llifogydd adnabyddus ym myd y Beibl. Gelwir yr arwr mewn epig yn Akkadsky Utanapištim, Groeg Xiusutrhos, Sumersky (Ziusudra), Noah Beiblaidd. Nesaf, yn yr epig Gilgamesh.

Mae astroffysicwyr heddiw yn casglu bod ein planed yn gwrthdaro unwaith y ganrif gyda gwrthrych gofod yn llai na chant metr i ffwrdd. Gyda chorff mwy na chant metr bob hedfan 5000 ac asteroid gyda diamedr o un cilomedr unwaith bob blwyddyn 300 000. Unwaith mewn miliwn o flynyddoedd, ni ellir gwrthod gwrthdrawiad gyda chorff sydd â diamedr yn fwy na 5 km. Fodd bynnag, mae cofnodion hanesyddol ac astudiaethau cadwedig yn dangos nad yw'r realiti mor optimistaidd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf 16 000, taroodd ddau asteroidau asteroidau dwywaith degau cilomedr.

HP Blavatsky yn y llyfr "Dhyan" yn cyfeirio at y ffynonellau hynafol sy'n dweud o wrthdrawiad gyda Ddaear chorff nefol mawr. O ganlyniad i'r ddamwain, roedd y ddaear yn cael ei oroesi gan newid cyfeiriad y cylchdro. Cafodd ei ddinistrio a'i orlifo gan gyfandiroedd mawr. Mae gwrthdrawiad o Ddaear gyda chorff nefol hefyd yn crybwyll yn Hesiod Theogony. Pamffledi a croniclau o mynachlogydd sgyrsiau Bonn ar ôl y cataclysm cyntaf sy'n taro Ddaear, gwybodus iawn, gan awgrymu rhan uniongyrchol o'u awduron mewn digwyddiadau trasig hyn.

Mae yna destunau hynafol eraill sy'n cyfeirio at y digwyddiad hwn. Papyri hen Aifft: "" ... ... Mae'r byd i gyd yn troi i lawr i lawr ac i'r sêr symud i'r nefoedd. Digwyddodd i gyd oherwydd bod corff mawr yn syrthio i'r Ddaear, ac felly .... "Dalodd calon y Llew y cofnod cyntaf o ben Rak ...".

"... mae wedi methu, ac mae'r ddaear wedi ysgwyd ei hun yn y sylfeini. Dechreuodd yr awyr syrthio tuag at y gogledd, newidiodd yr haul, y lleuad, a'r sêr gyfeiriad eu symudiad. Roedd y bydysawd yn ymddangos yn ddryslyd mawr. O fewn munudau, mae llawer wedi newid .... ".

".......... Roedd hi'n oer yn ystod misoedd yr haf ac roedd popeth mewn trefn wrth gefn. Roedd anhrefn "

Triniaeth Tsieineaidd "Huaynantsy" yn disgrifio'r digwyddiad hwn a symud yr echelin ddaear fel a ganlyn: "... Torrodd yr awyr a dechreuodd y Ddaear ysgwyd. Roedd yr awyr yn blino i'r gogledd-orllewin. Dechreuodd yr haul a'r sêr symud yn yr awyr. Cafodd y tir yn y de-ddwyrain ei thorri, felly rhedwyd y dŵr a'r mwd i'r mannau hyn. "

Yn y myth Sumerian Enuma Eliš Dywedir hefyd am ddamwain gyda chorff celestial "Nibiru, Néberu, Marduk, Maldek, Tir. "

"Ac ymosododd y Thenat a madman duwiau Marduk, ymladd yn y frwydr, ymuno yn y frwydr ................... Lledaenodd yr arglwydd ei rwyd, a'i ddal, a'r gwynt drwg a safodd yn ei erbyn, efe a osododd yn ei erbyn. Pan agorodd y Thenat ei geg i'w lyncu, roedd y sbwriel yn chwythu yn y gwynt, a'i gwefusau yn methu â chlygu. Roedd y gwyntoedd ffyrnig wedi ei llenwi, roedd bywyd yn gorlifo, ei geg yn agored. Arllwysodd saeth, rhwygo ei bol, torri ei choluddion, torrodd ei galon. Roedd yn ei glymu a chafodd ei bywyd ei ddiffodd. Gadawodd y corff a'i sefyll arno. ......... .. Mae'r dyn ifanc yn tyfu, mae'n edrych ar gorff Yabatina, ei fod am wneud y darn hwnnw o gig a gwneud pethau'n hyfryd. Rhoesodd ef fel cod. Rhedodd troedfedd troednod troed y Thenatta, ei arf gliniog yn chwalu a throsgi ei wythiennau. Mae'r gogleddol gogleddol yn lledaenu'r gwaed i'r mannau cudd.

Ond dydw i ddim eisiau dweud fy mod i'n iawn. Rhaid i bawb wneud ei syniad o'r hyn yr oedd yn ei hoffi. Dim ond i ddangos, os bydd rhywun yn gofyn i mi heddiw ble y digwyddodd a phryd y digwyddodd hyn, ac ni fyddaf yn mynd yn bell i mewn i'r gorffennol, nid oeddwn yn gwybod fy hun tan y funud cyn i mi droi rhyngrwyd clyfar a casglu gwybodaeth. Mae popeth yn enghraifft o sut y gallai fod. Ond ni all neb wadu gwareiddiadau hynafol un. Ni ddylid ei cerfio rhyddhad a symbolau i mewn i platiau cerrig a chlai ac nid oes ganddynt syniad am ein gorffennol a byddwn yn parhau eto ac eto yn y tywyllwch.

Llifogydd y byd yw

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Yr Aifft: Y Sphinx, Llifogydd y Byd a hanes hynafol"

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Darn o gyfweliad â D. Melchizedek pan ddaeth A. West, gyda chymorth Ph.D. R. Shoch, adroddiad i'r byd ar ddyddiadau eraill y Sphinx a Pyramid a hanes yn gyffredinol.

  "West, yn ogystal â athronydd byd-enwog a mathemategydd Eifftolegydd Schwaller de Lubicz yn dod â gwahanol safbwyntiau i'r byd na'r hyn y mae eu cefnogwyr traddodiadol o hanes dynol. Credaf fod rheswm dros wrthod. Mae'r byd yn ymwneud 5000 archeolegwyr yn astudio yn yr Aifft, ac yn yr holl ffordd i fyny at y stop ym mhob gêm. Mae'r undod hwn wedi dod yn draddodiad yn deilwng o ddisgyblaeth sectoraidd. Mae llawer o archeolegwyr hefyd yn Fwslimiaid ac maent wedi eu llyfr sanctaidd y Koran fel Cristnogion, y Beibl, lle mae'r dehongliad traddodiadol yn trafod creu a gynhaliwyd am 4.000 CC Felly, os ydych yn dweud wrthynt bod yn ôl i'r strwythurau ymchwil yn yr Aifft yn cael eu dyddio cyn yr amser hwn, ysgubo eich barn o'r bwrdd. Byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddiogelu eu ffydd, ac yn sicrhau nad oes unrhyw un yn gwybod am yr erthyglau a wnaed gwareiddiad arall na'r un sy'n gosod arnynt y ffydd. Er enghraifft, Pyramidiau yn cael eu cau yn gadarnhaol ac yn sylweddol hŷn na'r ee. Yr hyn a elwir yn. Grisiog yn Saqqara. Rydych yn gwybod, maent yn sefyll yno yn ôl pob golwg sylfaen milwrol ac felly mae'r ardal yn anhygyrch ......... "

  • Standa Standa yn dweud:

   O ran cymhelliant crefyddol:

   Dwi'n cofio bod credinwyr sylfaenolwyr (o leiaf y rhai y mae eu barn a gefais) hefyd yn y pyramid safonol sy'n dyddio yn y llygad.

   Yn ôl iddynt, mae pyramidau yn flynyddoedd oed yn iauna dyddio safonol.

Ad a Ateb