Hollow Earth ar fapiau'r Trydydd Reich

7042259x 27. 11. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

A oes Daear wag? A yw'r mapiau hyn yn profi bodolaeth y Ddaear Hollow (fel arall hefyd yn Mewnol)? Un o'r cwestiynau mwyaf diddorol y ddynoliaeth wedi bod yn lingering ers canrifoedd, yw a oes posibilrwydd bod ein planed yn wag? Am nifer o flynyddoedd roedd yn credu, ac er i lawer o ddamcaniaethau i r. 1968 am nad oedd unrhyw dystiolaeth. Y flwyddyn honno daeth lloeren gosod mewn orbit o gwmpas y Ddaear llun clir yn dangos y twll gaping lleoli ym Mhegwn y Gogledd, yn ôl llawer digon o dystiolaeth i gefnogi'r ddamcaniaeth hon.

Natsïaid a Daear Ddaear

Rydyn ni'n darllen straeon chwedlonol am sut y mae'r Natsïaid yn archwilio rhannau deheuol y blaned a hyd yn oed adeiladu sylfaen gyfrinachol yn Antarctica, a elwid yn Swabia Newydd. Mae eraill hefyd yn sôn am Operation HighJump, ac un arall am yr awyren Admiral Byrd pan welwyd peiriannau hedfan uchel sy'n archwilio tiriogaethau newydd yn yr awyr.

Yn ddiweddar, rydym wedi darganfod map o'r Trydydd Reich, sy'n cynnwys nifer o ddarnau cyfrinachol a ddefnyddir gan gychod U Almaeneg i fynd i'r ardaloedd tanddaearol dan do. Yr un mor ddirgel yw map cyflawn hemisffer y Ddaear o deyrnas dirgel Agartha.

Fe wnaethom hefyd ddod o hyd i lythyr sydd i fod i gael ei ysgrifennu gan Karel Unger, aelod criw o'r llong danfor Almaeneg U-Boat 209, dan orchymyn Heinrich Broddy. Yn y llythyr, mae'n honni bod y criw wedi cyrraedd y tu mewn i'r Ddaear ac nid yw'n bwriadu mynd yn ôl.

Cyfarwyddiadau ar gyfer mynediad i Agarthy

Ar y llaw arall, rydym hefyd yn gwybod y gallai llong danfor Almaenig yn ystod y sefyllfa orau Rhyfel Byd blymio i ddyfnder o 850stop (260) yn ystod 385mil (620km) a dim ond o dan yr amodau gorau. Yn yr achos hwn y pellter byrraf o'r môr agored ac o dan polyn de daearyddol yn a thrwy hynny ddwywaith mor hir ac, ar ben hynny, yn arwain o dan 1,6 km haen drwchus o rew. Mae'r siawns y gallai llong danfor yr Almaen fod wedi gwneud y daith hon yn fach iawn. Wrth gwrs mae posibilrwydd y gallai'r Almaenwyr gael llong danfor datblygedig yn hyn, nad ydym yn gwybod eto.

Hefyd mae dyfnder Arfordir y Gogledd yn y Gogledd Pole yn 4x yn fwy na'r plymio posib o'r llongau tanfor gorau Almaenig ar yr amseroedd hynny.

Hitler a chwistrelliaeth

Mae'r straeon uchod yn bosibl, fodd bynnag, a gefnogir gan fapiau, a oedd yn y flwyddyn. 1966 a grëwyd gan y cartograffydd enwog a peintiwr Heinrich C. Berann ar gyfer y Gymdeithas National Geographic. Ar y map hwn, darlunir Antarctig heb haen drwchus o ddalen iâ. Y momentyn mwyaf syndod yw presenoldeb llwybrau tanddwr sy'n croesi bron y cyfandir cyfan. Mae'n ymddangos bod pob un yn cyfeirio'n union at y lle y cyfeirir ato fel y fynedfa i'r Hollow neu a elwir fel arall Daear Mewnol.

Roedd Hitler yn obsesiwn â chwistrelliaeth a (roedd yn anodd ei esbonio) â diddordeb mawr yn hanes UFOs a hanes gwareiddiadau hynafol. Roedd llawer o'i ddilynwyr yn gwybod amdano ac yn ei gefnogi yn hynny o beth. Roedd yn enwog am "gael gwared ar bobl" ei fod yn teimlo'n fygythiad neu nad oedd yn rhannu ei farn.

Y posibilrwydd fod y Ddaear yn wag, a'i bod yn gallu cyrraedd y mynedfeydd poli ogleddol a deheuol, ac y mae gwareiddiadau cyfrinachol yn ffynnu y tu mewn, wedi cyffroi dychymyg pobl trwy gydol y ganrif. Pwy sy'n gwybod, efallai dros bopeth yn y pen draw weithiau a rhywle yn dangos bod cofnod sy'n arwain at fyd hollol wahanol a gedwir yn gyfrinachol ers blynyddoedd.

Historie

Tystiolaeth bosibl Daear Ddaear i'w weld yn hanes gwareiddiadau hynafol di-ri. arwr Babilonaidd Ymwelodd Gilgamesh ei gyndad Utnapištiho yng nghrombil y ddaear, a hefyd ym mytholeg Groeg, Orpheus ceisio achub Eurydice o'r isfyd. Dywedwyd, trwy'r twneli a guddiwyd yn y pyramid, y gallai Pharaohiaid Aifft gyfathrebu â'r tanddaear; a Bwdhyddion yn credu (ac yn dal i gredu) bod miliynau o bobl yn byw yn Agharti, baradwys danddaearol rheoli gan frenin y byd. Felly, y tro nesaf y byddwch yn meddwl bod damcaniaethau hyn yn ddim byd ond figments o ddychymyg rhemp yn wir hyd i dystiolaeth o hen hanes, gan awgrymu y posibilrwydd o fodolaeth fyd arall y tu mewn i'r Ddaear.

Mapiau o Agarthy

Mapiau o Agarthy

Hoffem eich gwahodd i darllediad byw ar YouTube Sueneé bydysawd lle ar y pwnc yr ydym yn ymdrin heddiw 27.11.2018 09 o: 30. Edrych ymlaen atoch chi !!

Beth ydych chi'n ei feddwl am theori Daear y Ddaear? A yw'n bosibl bod byd arall o dan wyneb ein planed? Ac a yw'n bosibl bod rhywfaint o fywyd yno?

Hollow Earth neu'r Daear neu'r byd mewnol o dan wyneb y Ddaear:

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 70 ar "Hollow Earth ar fapiau'r Trydydd Reich"

 • hmmh yn dweud:

  Looper

  Tarddiad y Ddaear a beth sy'n cynnwys damcaniaethau gwyddonol yn unig.

  Mae eraill yn gweld y Ddaear fel organeb enfawr. Ac mae gan bob organeb y cymhlethdod a'r ymarferoldeb priodol. Yn unol â hynny, mae'n cynnwys gwahanol rannau o ddeunyddiau gwahanol a gyda swyddogaeth wahanol. Ystyrir mai ei darddiad yw'r un rhagdybiaeth fel "esblygiad" neu "ddyluniad deallus" ...

 • hmmh yn dweud:

  Standa

  Beth yw ystyr "pellter pŵer cyntaf"?

  Fodd bynnag, r ^ 1 = r

  • Standa Standa yn dweud:

   Mae hynny'n iawn.

   Rhoddais gynnig tynnu sylw at arweinydd i awgrymu bod y dwysedd neu gryfder o ymbelydredd yn gostwng gwrthdro fel sgwâr y pellter o'r fath sydd un yn llai na'r dimensiwn y gofod ble y pŵer neu ymbelydredd sbred.

   Disgyrchiant neu 3D sêr a thrwy hynny leihau'r gofod gan y sgwâr y pellter, y tonnau o'r graig i'r 2D dŵr wanhau pŵer y gyntaf (neu gwrthdro), y signal yn y 1D cebl bron pylu allan (hyd at y colledion dargludiad).

   • hmmh yn dweud:

    Ydych chi'n gwybod sut i gyfrifo - y pellter rhwng dau bwynt yn 2D a 3D?

    • Standa Standa yn dweud:

     Mae hyn yn dibynnu ar y metrig a ddewiswyd.

     Os byddwn yn 3d gofod Ewclidaidd ystyriwyd (sydd ar bellteroedd bach gydag ychydig graddiant disgyrchiant frasamcan gweddol dda), gallwn ddewis, er enghraifft, pellter Ewclidaidd arferol. Cyfrifwch wraidd sgwâr y gwahaniaeth rhwng y ddau bwynt yn y cydlyniad unigol.

    • Standa Standa yn dweud:

     .. Ac os ydym yn dewis er enghraifft y manhattan a elwir yn metrig, mae'n swm gwerthoedd absoliwt y gwahaniaethau cydlynol.

   • hmmh yn dweud:

    Hynny yw, yn 2D a 3D defnyddir yr ail bwer, nid yw'n bwysig nifer y cydlynnau. Onid yw'n gysylltiedig â'r gyfraith disgyrchiant hon?

    Ydych chi'n meddwl ei fod yn wirioneddol gyson? Daethpwyd o hyd i ymdrech yn unig ar y Ddaear, ond gall y cosmos fod yn wahanol. Ac eto mae'n ansicr a ellir newid yr atyniad hwn rhwng mater yn fewnol, yn union fel ei fod mewn magnetizing haearn. Yna ni fyddai disgyrchiant yn dibynnu ar bwysau, ond byddai'n cael ei bennu gan ...

    • Standa Standa yn dweud:

     Yn 2D, 3D, ond hefyd 1D, 4D, 5D, ..., swm yr ail bwerau o dan y gwreiddyn. Mae gwraidd eich cyfiawnhad wedi gostwng rhywsut.

     Ond mae cyfraith disgyrchiant yn gysylltiedig â rhywbeth gwahanol: deddfau cadwraeth. Mae cryfder yn ymledu yn gyfartal ym mhob cyfeiriad. Gan fod yr heddlu ei hun yn dal yr un fath, ond mae arwyneb y bêl y mae'n rhaid iddo weithredu yn cynyddu gyda phellter, mae'r heddlu yn gostwng yn gyfrannol i'r uned sy'n ffinio'r ardal yn y gofod. Ac mae arwyneb ffiniol y cylch N-dimensiwn yn y dimensiwn N yn cynyddu gyda N-1 ei radiws. Yn y lle 3D, felly, mae'r grym omnidirectional yn lleihau gyda 2 y pellter.

     Nid wyf yn deall y cwestiwn o gysondeb. Allwch chi nodi'r cyd-destun?

     Nid yw magnetiaeth yn gyfatebiaeth addas. Byddai cyfatebiaeth well yn bŵer trydanol.

   • hmmh yn dweud:

    A oes dogfen ar y trawsnewidiad hwn o ddisgyrchiant clasurol y tu mewn i faes gwag gyda thwf penodol y gôt? Tybed a yw swm holl fectorau'r lluoedd disgyrchiant yn sero ...

    • Standa Standa yn dweud:

     Dyma ddisgrifiad o'r cyfieithiad Saesneg o ddogfen a ysgrifennwyd gan Newton ei hun:
     -
     PROPOSITION LXX. THEOREM XXX.

     Os yw unrhyw un o'r arwynebau sffherig yn dueddol o fod â lluoedd cyfartal cyfartal
     gostwng yn y gymhareb ddyblyg o'r pellteroedd o'r pwyntiau hynny;
     Dywedaf, na fydd corpuscle wedi'i osod o fewn y superficies hwnnw yn cael ei ddenu
     gan y lluoedd hyn unrhyw ffordd.

     HIKL Hedfan, boed yr wynebau sefol hyn, a P a
     corpuscle wedi'i leoli o fewn. Trwy P gadewch
     wedi'i dynnu i'r wynebau hyn i ddwy linell HK, IL, rhyng-
     cepting arcs bach iawn HI, KL; a oherwydd (gan
     Cor. 3, Lem. VII) mae'r trionglau HPI, LPK yr un fath,
     bydd yr arcsau hynny yn gymesur â'r pellteroedd HP
     LP; ac unrhyw gronynnau yn HI a KL y sffêr
     bydd wynebau cal, a derfynir gan linellau cywir sy'n pasio trwy P, yn y
     Dyblygu cymhareb o'r pellteroedd hynny. Felly, lluoedd y gronynnau hyn
     a roddir ar y corff P yn gyfartal rhyngddynt eu hunain. Am y lluoedd yw
     fel y gronynnau yn uniongyrchol, a sgwariau'r pellteroedd yn wrthdro. Ac
     mae'r ddau gymareb hyn yn cyfansoddi cymhareb cydraddoldeb. Felly, mae'r atyniadau,
     yn cael eu gwneud yn gyfartal i gyferbyn â rhannau, yn dinistrio'i gilydd. Ac erbyn a
     fel rhesymu yr holl atyniadau trwy'r wynebau sfferig cyfan
     wedi'u dinistrio gan atyniadau cyferbyniol. Felly, ni fydd y corff P yn
     unrhyw ffordd a ysgogir gan yr atyniadau hynny. QED

     -
     Os ydych chi am ddelio â hi am gôt yn fwy na thwf bach, rhannwch ef mewn cotiau bach iawn.
     Oherwydd bod y theorem yn berthnasol i bob un o'r cotiau tenau hyn, mae hefyd yn berthnasol i'r gôt drwchus honno gyfan.

   • hmmh yn dweud:

    Penderfynwyd ar y cysondeb disgyrchiant gan arbrofion y Ddaear. Ni all hyn fod yn ddigon i bennu bod ei werth yn berthnasol i'r bydysawd cyfan ...

    • Standa Standa yn dweud:

     I gyfrifo symudiadau corff, dim ond y paramedr disgyrchiant y mae angen i chi ei wybod. Mae'r cysondeb disgyrchiant i'w weld yn y cyfrifiad. Yn yr un modd, mae'n hysbys llawer llai yn union na pharamedrau disgyrchiant planedau.

     O ran amrywoldeb y cysondeb disgyrchiant: ceisiwch awgrymu sut y dylai a dibynnu ar yr hyn y dylai ei werth newid. Gallwn wedyn gymharu eich rhagdybiaeth gydag arsylwadau.

 • Looper yn dweud:

  Mae Jindra yn dweud wrth chwedlau am waeadau, mae Standa yn hoffi'r straeon tylwyth teg hyn, ac yna mae Standa yn dod â'r ffaith bod yr ogof ychydig filltir o dan y ddaear yn rhy ddwfn. Yn wir ddoniol. Nid oedd yn ddwfn yng nghanol y blaned ar gyfer Standa.

  • Standa Standa yn dweud:

   Efallai mai'r rheswm am hynny yw fy mod yn afresymol ynglŷn â chwedlau tylwyth teg. Dyna pam yr wyf hefyd yn ymweld â'r wefan hon ac yn darllen yma.

 • Looper yn dweud:

  Mae Standa yn ysgrifennu
  "A yw'r Ddeddf Cadwraeth Ynni yn berthnasol iddynt? A yw'r gyfraith ar dwf entropi (neu gyfreithiau thermodynamig yn gyffredinol) yn berthnasol iddynt? "

  Stando, ble wyt ti'n mynd? Gan fod rhai estroniaid wedi rhai symudol-parhaol?
  Rhaid ichi roi rhywfaint o wybodaeth imi am hynny.

  Rwy'n gwybod yn unig bod estroniaid yn defnyddio ymuniad niwclear fel ffynhonnell ynni. Ac mae pobl yn paratoi / adeiladu adweithydd niwclear fusion, Iter, a fydd yn adeiladu am ddeg mlynedd arall oherwydd bydd yn anferth iawn, ac yna gallai pobl ddefnyddio'r ymgais niwclear. Ond gall extraterrestrials ddefnyddio ymuniad niwclear mewn blychau bach. Felly beth bynnag, mae gan y ffiws niwclear ddigon o egni. Ac os oeddent yn dymuno, byddai'r ogofâu yn cael eu cyflyru â'i gilydd oherwydd bod ganddynt yr egni.

  • Standa Standa yn dweud:

   Dyna'n union beth oedd yr aerdymheru.

   Os bydd deddfau thermodynamig yn berthnasol iddynt, yna bydd yr holl ynni a gynhyrchir ganddynt yn y pen draw yn trosi i wres. Os yw'r gyfraith cadwraeth ynni yn berthnasol iddynt, yna ni all y gwres ddiflannu.

   Felly, ble mae'r holl wres y maent yn ei gynhyrchu?

   (Os nad yw'r estroniaid tanddaearol yn bodoli, wrth gwrs, ni fydd y broblem gyda'r gwres a gynhyrchir yn digwydd.)

   • Looper yn dweud:

    BLE YDYCH CHI HEITH HEAT Y GOIR ARIANNOL AR GYFER? PAM MAE WEDI SY'N GYNNWYS Y GWASANAETH SY'N GYNNAL I'R VRACET CAR?

    COPAK YDYCH CHI, STANDO, NEU BYWYD AM YR AELOD YN AMOD?

    STANDO, YDYCH CHI YN YMWNEUD Â CHYFLWYNIAD UCHEL NEU, NEU CHI WNEUD A CHI'N DOD YN UNIG?

    • Standa Standa yn dweud:

     Mae gwres o'r car yn mynd â'r cyflyrydd aer i'r rheiddiadur ac yna'n mynd â nhw i'r gymdogaeth (yn gwresogi'r aer).

     Byddai'n rhaid cymryd y gwres o'r ddinas honedig hefyd i'r gymdogaeth.

     Pam nad yw'r ddinas yn chwilio am wylwyr gwres? Os yw'n ddinas sy'n llawn technoleg, dylid ei orfodi i draenio'r gwres hwnnw'n eithaf.

     Yn yr un modd, yn ôl olion gwres, mae'n bosib chwilio am bron unrhyw organebau neu beiriannau sy'n prosesu llawer iawn o egni.

 • Tino yn dweud:

  Ludi yn hoffi i gredu ac yn awyddus i gredu pethau o gwmpas nad ydynt mewn gwirionedd ac yn debyg y bydd yn credu bodau dynol sy'n ysgrifennu eu llyfrau sy'n dangos eu traethawd a dogma a chwedlau nad ydynt yn hanesyddol wir a oedd yn mynd yn erbyn y gyfraith naturiol o ffurfio a natur yn gysylltiad o staff y dynol daearol presennol yw ffydd a dal gwahanol grefyddau a sectau strae diystyru anwybodaeth mawr am hanes pell y wlad ac mae hyn yn beth mae'n pobl gwactod yn barod i gredu unrhyw synnwyr o Ddaear pant a'r .Iste tebyg, felly, yr angen am wirionedd lle mae'n atebion cudd ac yn bosibl hefyd yn y archwilio rhai malurion adeiladau ac iddo ef y mae'n aros ar y ddaear ar gyfer y rhai kolonistoch ac ochr yn ochr â'r gostyngiad a darganfod strwythurau adfeilion ychwanegol a allai fod yn yr ymatebion a geir fel cynefin morol yng Nghiwba sydd i'w cael yn 2001 wherein strwythurau tebyg i'r rhai yn yr Aifft, ac yn eu hoedran amcangyfrifedig archeolegol Canada flynyddoedd 30000 neu fwy a oedd yn darganfod bod yn fawr, ond yn anffodus, ar ôl y ddaear HLA drwg, ac felly ni all fod yn addas at y bobl hynny sydd wedi ysgrifennu eu hanes mewn llyfrau gan y byddai'n rhaid iddynt gyfaddef ei gamgymeriad mawr, ac yn enwedig y rhai sydd, a pham y strwythurau adeiledig a pham adeiladau hynny mor hen sydd yn amlwg nad ffitio llawer o bobl yn wir ac yn llai deniadol nag gorwedd nes i mi .A gwyddonwyr ar y ddaear, fel hyn yr wyf a phennaeth hwrdd yn y tywod o flaen y gwir ac yn unrhyw le nad yw symud i mewn i'r blaen fel yr oedd pan nad oedd y gorffennol pell yn barod i archwilio strwythurau hynny amser maith yn ôl.

 • Looper yn dweud:

  Mae Standa yn ysgrifennu
  "1. Mewn byd dau ddimensiwn, ni fyddai disgyrchiant yn disgyn â'r llall, ond dim ond gyda'r pwer pellter cyntaf. "

  Nid ydych chi'n iawn Stando.
  Mewn byd dau-ddimensiwn, bydd y grym disgyrchiant yn lleihau gydag ail faint y pellter (hy, y sgwâr o bellter) yn ogystal â'r byd tri dimensiwn.

  Stando, rydych chi'n chwarae eto fel arbenigwr ffiseg wych nad ydych chi.
  Rhowch y traethawd ymchwil hwn ar unrhyw ffisegydd.

  • Standa Standa yn dweud:

   Mae'r traethawd ymchwil hwn yn deillio o geometreg syml o le. Mae'r cae wedi ei ledaenu dros wyneb y sêr gyda'r ffynhonnell yn y canol. Yn y gofod 3D, mae gan y loule wyneb sy'n hafal i ail radiws y radiws. Felly, mae dwysedd y cae yn gyfartal â llai na ail radiws y radiws.

   Mae gofod "pêl" yn 2d. Yma, mae'r "wyneb" mewn cylched mewn gwirionedd ac yn gymesur â radiws cyntaf y radiws. Mae dwysedd y cae felly yn llai na radiws cyntaf y radiws.

   Gyda ffiseg, wrth gwrs, yr wyf yn ymgynghori â'r syniad.

   Yn ogystal, ymhelaethir hefyd ar y syniad hwn mewn llyfrau ac erthyglau sy'n ymdrin â dylanwad dimensiwn y Bydysawd ar weithredoedd cyfreithiau corfforol.

   Gyda llaw: Rydych chi'n ysgrifennu eich bod chi'n deall ffiseg. Ydych chi wedi darllen darlithoedd Feynmann ar ffiseg? Ydych chi'n deall yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu yno? Yn benodol, cyfeiriaf at y penodau 7 (lle mae cyrff gwag yn cael eu crybwyll) ac yn enwedig i 13.4, lle mae problem croen tenau a phwynt deunydd yn cael ei ddatrys yn fanwl yn ddadansoddol trwy gyfrifo dros annatod y potensial.

   Mae hon yn ffordd arall o gyfrifo nag a wnes i yma, ond mae'n arwain at yr un canlyniad yn union.

   • Looper yn dweud:

    Nid yw'n wir mewn gwirionedd p'un a yw'n rhychwantu arwyneb pêl neu gylch.
    Ond i drafod gyda chi, mae Stando, yn ddiwerth - Rydych chi'n sicr o'ch pimplau, felly credwch yn eich pussy.
    Ond os gwelwch yn dda, Stando - peidiwch â bod ofni ni sydd wir yn deall y ffiseg!

    • Standa Standa yn dweud:

     Os ydych chi'n siŵr eich bod chi'n deall ffiseg yn well na Newton a'i fod yn ysgrifennu "piss", ceisiwch wrthod ei dystiolaeth i wrthbrofi. Mae canlyniad Newton yr un peth â'r hyn a ddywedais yma:

     Y tu mewn i'r corff sfferig, mae ei ddifrifoldeb yn cael ei aflonyddu (Theorem XXX), y tu allan i ddiffygiant y corff yr un peth â'r un peth â'r un pwynt trwm yn y canol (Theorem XXXI).

     Testun Newton yma:

     https://en.wikisource.org/wiki/The_Mathematical_Principles_of_Natural_Philosophy_(1729)/Book_1/Section_12

     Dechreuwch gyda'r cyfrifiadau os ydych wir yn deall y ffiseg. Ond rwy'n credu bod gennych syniad aneglur a naïl iawn amdani.

     • Looper yn dweud:

      Rwy'n AM YDYCH CHI'N CHI'N YMCHWIL Â NOD YDYCH YN ARIANNOL, OS NA NAD Y CADARNHAU'R STAND GAN YR ARIAN ARIANNOL.

      PAM DYLAI RHAID I'W CHWESTIYNAU GWEITHREDOL?
      A FYDD YN HYNNOD YN YMDDYGIAD CYNNIG?

      • Standa Standa yn dweud:

       Peidiwch â newid yr edau edau. Mae gwresogi a chyflyru aer yn cael ei drafod mewn man arall.

       Nid wyf yn sicr faint y gallwch chi ei wneud i gyfrifiadau corfforol a phrofion mathemategol. Mae ganddo gymhelliant ysgafn i'ch gwneud yn edrych ar eich enghraifft eich hun ar enghraifft goncrid-yma, er enghraifft, ar ddadansoddiad o brawf Newton o rym disgyrchiant maes gwag.

       Ydych chi angen rhai integreiddio? Yn gryno hyd yn oed yn rhifol?

   • Looper yn dweud:

    STANDO, DYFARNAU YNGHYLCH GEOMETRYETH Y GOFAL BYDD MAWR.
    A GWNEUD YDYCH YDYCH YN AMOD YN ARIAN.
    KAMA PÔCHAZÍŠ? Ydych chi'n iawn gan Troms?

 • Tino yn dweud:

  Mae'r blaned pant ond rhith fel a ddefnyddir yma, ac mae'n ysgrifennu mewn mannau eraill yn sicr yn wahanol faint a m nid yn hysbys i'r ogof sydd fel pob .Zem fel y cyfryw nid yw'n wag gan nad yw wedi'i ceisio argraffu bod pobl yn glir bod gan y wlad craidd poeth y tymheredd 6000 C, sef y tymheredd arwyneb yr haul ac mae'n o faint tebyg i lleuad heb ni ddylai ei maes magnetig sy'n amddiffyn y ddaear rhag gronynnau fflwcs solar o'r haul ddaear.

  • Tino yn dweud:

   dim ond felly Cell mai ffug yw y 11 498 blaenorol oedd Prifysgol Dinas Gobi Anialwch Gear a'r mentor ddinas a sefydlwyd gan y teitlau ISCHWISH Murase fod y dyn sefydlu bod y dinasoedd mawr a dinasoedd lloeren o dan y ddaear AghaRTA Alpha a Beta a oedd yn nad faint o gilometrau isod ddaear ac yn eu harwain twnnel glymu'r adeiladu o dan y ddaear Muras ac mae'n Ludi adeiladwyd fel bynceri tanddaearol a oedd i amddiffyn y boblogaeth y ddinas cyn ei gwrthdaro vojnovým a gymerodd i ffwrdd cyn 9 498 CC CC pan mewn un trawiad mor fawr oedd torri yn ôl canol a grymoedd dinistrio Atlantis a ledaenu gwlychwyr enfawr dref MU i atomau sy'n cael eu cynnwys pan fo cwmnïau sy'n cael llawer o wyddonol ac yn dechnolegol ddatblygedig ar ei gyfer oedd gwladychwyr a'u hynafiaid yn dod o ardaloedd delyn fach felly yn allfydol .A tarddiad yn hyn yno yn yr anialwch Gobi glymu'r ddinas o dan y ddaear AghaRTA alffa a Beta mae'n cael ei gadw a'r rheiny a allai arbed y bach yn byw yno .Preto eu disgynyddion hefyd chwedlau Gwyddoniaeth dyna pam mae pobl yn credu mewn pethau o'r fath oddi ar y ddaear yn wag ac yn y blaen, a phan dim ond am y rhai ddwy ddinas o dan y ddaear yn rhyddhau Gobi hynny roedd y pell adeiladwyd ISCHWISH Murase a bodau dynol y mae'n ond wedi amddiffyn pobl rhag ganol MU rhag niwed ar yr wyneb.

   • Standa Standa yn dweud:

    Roedd yn rhaid i drigolion y dinasoedd tanddaearol hynny fod yn bobi yn eu cartrefi o dan y ddaear.

    Mae hyn oherwydd y ffaith bod y tymheredd gyda dyfnder yn cynyddu oddeutu 30 ° C fesul cilomedr. Pe bai'r dinasoedd hyd yn oed ychydig filltiroedd yn ddwfn, roedd rhaid tymheredd nifer o ddegau, os nad cannoedd o raddau celsius.

    • Looper yn dweud:

     "Mae'r tymheredd gyda dyfnder yn codi oddeutu 30 ° C bob cilomedr"

     a dyna'n union pam na all ein planed gael craidd gwag. Cyn gynted ag y bydd y graig yn dechrau toddi, bydd unrhyw sglodion gwag yn llosgi'r lafa.
     Ac mae preswyliad canol y ddaear yn crap i'r llall oherwydd na fyddai'r tymheredd uchel yn goroesi.
     (Sylwer: Nid yw'n hollol wir bod y tymheredd yn codi gan raddau 30 gyda chilometr o ddyfnder oherwydd bod y tymheredd yn y ddaear yn gyson ac nid yw'n bwysig pa dymheredd sydd ar wyneb y Ddaear yn unig)

     Ac y crap am y drydedd yw'r adlewyrchiad gyda'r haul yng nghanol ceudod y blaned: Byddai mor haul y byddai cynhesrwydd y blaned yn cynhesu i dymheredd uwch ac uwch ac uwch.
     Ar y llaw arall, mae wyneb allanol y blaned yn cael ei ddiogelu rhag gorgynhesu gan y gall y gwres y mae'n ei gael o'r haul unwaith eto ei anfon i'r bydysawd am ddim a thrwy hynny gael gwared arno.

     Ond fe'i mesurwyd Mae Jindra yn glir - Mae'r Ddaear yn wag a phwy sy'n holi ei fod yn jerk iddo.

    • Looper yn dweud:

     "Mae'r tymheredd gyda dyfnder yn codi oddeutu 30 ° C bob cilomedr"
     yn adroddiad hynod gamarweiniol.

     Os mai dim ond y tymheredd y cododd y tymheredd hwnnw yn fanwl, byddai hynny'n wir. Ond mae'r tymheredd gyda "r dyfnder yn codi am 30 ° C bob cilomedr" "yn LEI!

     1. mae gwerth 30 yn gorliwio, mewn gwirionedd mae'n llai

     2. mae'n dibynnu ar ble rydych wedi plannu'r blaned ac yna mae'n dibynnu ar beth fydd y tymor

     Mewn dyfnder cilomedr, bydd graddau 24 trwy gydol y flwyddyn, gyda'r uchod yn -20 a JULY + 40, ond bydd yna lefelau 24 i lawr yno. Mae hynny'n golygu, bydd yn talu yn yr haf hyd yn oed, bydd yn oerach yn ddyfnder cilomedr nag ar wyneb y blaned.
     Ac yna mae'n dibynnu ar yr union leoliad daearyddol lle rwy'n penderfynu cloddio. Mewn gwahanol rannau o'r byd, bydd y tymheredd yn cynyddu gyda dyfnder cynyddol gyda dwysedd amrywiol.

     (ps a sylweddoli fy mod i'n deall ffiseg yn well na chi)

     • Standa Standa yn dweud:

      Yn ein rhanbarth Ostrava, mae fy amcangyfrif yn eithaf da. Yn y mwyngloddiau dyfnach Ostrava (tua cilomedr yn ddwfn) yw'r tymheredd 40-50 ° C.

      Mewn mannau eraill o'r blaned, wrth gwrs, gall fod yn wahanol. Er enghraifft, yn Gwlad yr Iâ, ar ôl ychydig gannoedd o fetrau, fe gawn ni uwchben y dŵr. Mewn man arall, gall tymheredd eich 24 ° C fod o dan y ddaear. Ble ydych chi os gwelwch yn dda? Allwch chi gysylltu y mesuriad?

      Fel ar gyfer ffiseg: pa faes corfforol a ble wnaethoch chi astudio eich bod chi'n deall mor dda?

    • Tino yn dweud:

     Cool hey tymheredd yn codi ie ond yn sicr ni all gael blby fel ein bod fi nawr ac yn yr amser oedd ganddynt gwyddoniaeth a thechnoleg o'r fath yr ydych yn meddwl na fyddech yn gwybod pa help o gwrs EM problem fel bod hey dref eu cynllunio yn dda ac yn graddio ar gyfer o bob Plu .Ked gwybod o flynyddoedd goleuni Vega 20 ac adeiledig hefyd yn ddinas o dan y ddaear y byddai ar gyfer eu gwyddonwyr a pheirianwyr wedi bod problemau nad oedd yn bresennol daearol ddynol .Len y gêm sy'n cael ei cysylltu ym mhopeth yr ydym yn ei adnabod yn dda, ac nid yw hyn yn wir oherwydd bod y wasg lle troi cyhydedd weld y dinasoedd ac arteffactau oedd ar ôl ar ôl y rhai sy'n kolonistoch yn ogystal â thestunau cyfeirio ysgrifenedig dylai canolfan Staro Indiaidd .Tie yn ddewis olaf o ran a thrwy hynny arbed arian ar yr hyn oedd yn digwydd ar wyneb y mae yn sicr nid oedd touchable yn sicr roedd yn uffern gan fod y cyflymder mellt torfol i amrywio'r ormodol nucle byrstio ar ôl arfau hynny sy'n defnyddio grymoedd yn erbyn y ddinas amser Atlantis Mu .A dod allan yn sicr yn wir er y bydd hyn yn cymryd llawer Roko ond daw y dydd, yna bydd rhaid i m coesau i gydnabod ein bod hefyd yn darddiad allfydol rhannol yn bobl gyffredin wedi cyrraedd yr hen fyd i'r Ddaear o'r Lyra a Vega, ac ailadrodd cytrefu y ddaear.

     • Tino yn dweud:

      M Nid yn hysbys yn union pa j dyfnder priodol o'r dinasoedd yn bosib dim ond tua 1 km ddelfrydol mwy ktovie ond byddai'n cael ei werthfawrogi bod ar ôl y dinistr y ddinas MU yn parhau i fod y rhai y ddinas honno a gynhelir o dan y ddaear hyd heddiw ac o'r bobl hynny a oedd yn cuddio ac ymhellach mae yn byw. y llawdriniaeth yn y mannau hyn twneli yn cael eu diogelu ac yn y maes ynni fel o'r blaen y twnnel i gael eu gweld felly bod y llen diogelu golau canslo ac felly ei gwneud yn anweladwy, ac unrhyw ddull heb eu gellir penderfynu beth hefyd heddiw Me .Naviac arbed ynni gall agoriad maes sy'n atal codiadau yn y rhai sy'n twneli yn lle hynny fod yn ei sut i dorri hyd yn oed ar y llu mawr a ddefnyddir sef i amddiffyn y rhai a oedd yn hefyd bryd hynny sydd ei angen pan y byddai fel arall wedi cael eu dinistrio rhai sy'n cael un dref fath MU dref cyn stupom ac ymddangosiad sy'n ar yr wyneb.

      • Standa Standa yn dweud:

       Rydych chi wedi ysgrifennu "... nad oeddent yn unig filltiroedd o dan y ddaear".

       Nawr, rydych chi'n ysgrifennu nad ydych chi'n gyfarwydd ag ef. Felly sut ydyw?

       • Tino yn dweud:

        Tref Alpha a Beta AghaRTA eu hadeiladu yn ofynnol dyfnder priodol i fod yn cuddio yn dda felly byddai dyfalu y bydd yn fwy nag y gall km 1cca dan yr wyneb ei gamgymryd ond yn sicr nad yw'n fwy na 3 yn bod yr ystod o pam y dyfnder o'r fath yn rhai sy'n adeiladu dinas yw bod dim synwyryddion a thechnegau canfod yn berfformiad iawn ac felly i'r dyfnder o un yn gallu canfod safleoedd a chyfleusterau tanddaearol, felly, daeth mor ddwfn, ac yn ychwanegol hefyd ar gyfer y rhai sy'n dadelfennu arf overkill màs fesul atom .mae'n yn sicr bod y dinasoedd sydd mewn heddiw oherwydd eu bod yn .Ludia agored drwy'r amser ac mae pob eisiau gwybod pan nad yw'n cael ei adnabod pob lle byddai'n dylech ddeall y rhai ag .Iste fod yn y dinasoedd Ludi ymhellach ogystal â datblygu technegau ac yn gwybod, ac yn y byd y tu allan ac mae'r bobl ar yr wyneb i beidio â bod â diddordeb dod i gysylltiad pan fyddant i wedi ymlaen yn y gwaith o ddatblygu mor ddwfn y tu ôl ar ôl ei gwbl nid ddim byd i'w gyflwyno ef neu hi mwy.

       • Looper yn dweud:

        Ysgrifennodd ychydig filltiroedd ac mae hynny'n golygu NIFAU NENAPSAL PENODOL, Stando.
        Gall nifer o gilometrau fod yn 1 i 10 - efallai - mae'n fwy cyffredinol. Os na allaf ddweud unrhyw beth yn union, yna rhoddaf syniad garw o leiaf - fel nad yw rhywun yn credu ei fod ychydig yn is na'r wyneb, fel daeargrynfeydd dynol.

        O ran tymheredd, byddai'n werth archwilio cynhwysedd thermol creigiau penodol. Os oes gan y graig gynhyrchedd thermol uchel, mae'n golygu bod y ddaear yn haws i gael gwared â gwres, a gellir ei doddi ar dymheredd derbyniol hyd yn oed mewn dyfnder dwfn.
        I'r gwrthwyneb, os oes gan y graig gynhyrchedd thermol isel, felly bydd yn debyg i ddeunyddiau inswleiddio gwres, bydd dyfnder y tanddaear yn weddill.

        • Tino yn dweud:

         adeiledd cell Yn union mae'n ymwneud Tej km .Konštrukcia adeiladu yn datblygu'n sicr yn dda iawn wedi ei gragen, a wnaed o ddeunydd nad yw'n hysbys sy'n diogelu'r strwythur celloedd fel bod y ddinas gyfan yn cael ei ynysu oddi wrth y rhiant graig ac felly nid oes angen i feddwl nad oes mwyn twll yn unig a wal twnnel.

        • Standa Standa yn dweud:

         Mae "Mae nifer" yn o leiaf dau yn fy marn i. Os oes un, nid oes llawer.

         Ymhellach, os hyd yn oed ar gyfer y estron yn berthnasol deddfau ffiseg, a defnyddio unrhyw dechnoleg ac ni fydd yn broblem hyd yn oed sut i ynysu tymheredd y tu allan, ond hefyd i gael gwared ar y gwres a gynhyrchir y tu mewn (yn sicr yn cofio bod tymheredd a gwres yn cael eu velličiny wahanol ac unedau gwahanol - un yn cael ei fesur mewn graddau Celsius neu Kelvin, yr ail mewn joules neu oriau cilowat)

         • Tino yn dweud:

          Rwyf eisoes wedi datgan yn y adeiladu a dylunio y safleoedd hynny sydd o dan y ddaear ei gyfrifo gan yr holl ac felly i gynnal amodau byw mewn dinasoedd o dan y ddaear yn cael eu defnyddio technolegau angenrheidiol a oedd yn sicr yn well nag yr ydym yn gwybod yn cyflwyno i mi yma, ac felly yn awr yn .A a gwau daearol fater datrysiadau ffurflen er hynny yn glir, pan fydd y dinasoedd a adeiladwyd Muras yn gwybod eu bod yn rhannu yr amodau byw i'r bobl hynny lle y maent yn byw degawdau hir, felly hefyd yn adeiladu cynhwysfawr a holistig ac yn gwbl hunangynhaliol fel rhai sy'n dref oedd yn gallu gweithredu nad yw'n ddibynnol y byd allanol .A pa tika rheoli'r tymheredd mewnol yn sicr yn cael y datrysiad technegol angenrheidiol ac mae'r awyrgylch mewnol y cylchrediad yr aer mewn dinas a roddir eto eu bod yn wahanol ac nid m yn hysbys i llwydni ac oeri drwy gyfnewid gwres, ac m nid technoleg anghyfarwydd bod y rhai sy'n gwladychwyr a ddefnyddiwyd ac felly nid oes angen i ddatrys y manylion yn ymwneud â hynny pan m goll hangen ar dechnoleg o'r fath ddata yn union yr t sefyllfa canolfan ond yn sicr nid oedd hyn yn wir a'r rhai hanfon ymlaen gan y hysbys i mi mi heddiw rydym hyd yn oed yn dda ar ôl ar du Earthman wrthynt na fydd gwybodaeth a dealltwriaeth gyfartal beth bach ac mae'n rhaid i bobl hynny lle mae'n.

          • Standa Standa yn dweud:

           Nid oes angen delio â manylion. Dim ond pethau mwy cyffredinol. A yw'r Ddeddf Arbed Ynni yn berthnasol iddynt? A yw'r gyfraith ar dwf entropi (neu gyfreithiau thermodynamig yn gyffredinol) yn berthnasol iddynt?

       • Looper yn dweud:

        (Ac diwygiad arall - pe bai'n ddinas estron, fel y gallant gael tymheredd y corff yn wahanol Ar gyfer graddau 36 tymheredd y corff celcia person, ond yr amgylchedd tymheredd gorau posibl ar gyfer graddau 25 dynol Celsius gwres Willy Nilly-y mae'n rhaid eu gwared o waith dyn, felly. . Fodd bynnag, byddai'r pysgod fod o 25 gradd Celsius ddifrifol wael gorboethi Ac i'r gwrthwyneb -. dyn hyd Gwarged yn 10 graddau Celsius yn y crys-T gyfan gyda annwyd - ond mae'r nenachladí pysgod, i'r gwrthwyneb, mae'n iddynt tymheredd gorau.
        Bydd gan Aliens tymheredd gwahanol y corff, yn union fel anifeiliaid ar y Ddaear. Ac efallai bod gan yr estroniaid Agarth tymheredd y corff o 50 ° C, fel nad oedd yn rhaid i'r ogofâu dwfn oeri cymaint. Ac os ydyw'n dal i fod mewn cyfuniad â chynhyrchedd thermol uchel y graig, sy'n sicrhau gwahanu gwres cyflymach ar wyneb y ddaear ....)

        • Tino yn dweud:

         Mae'r bobl hyn yn m debyg iawn fel bod er nad oes newid yn y cyfeiriad hwnnw corfforol yn debyg i'r bobl, ond hefyd y dinasoedd cael hunangynhaliaeth llawn ym mhob peth, oherwydd o'r fath yn eu hadeiladu a oedd yn graig tika na ellir chwarae rôl na toddi neu dref gyfan wedi ei Plati ac felly yn sicr yn gweithio waeth beth yw beth tymheredd ar gyfer cotio, a deunydd sy'n amddiffyn rhag yr amgylchedd .no a'r rhai sydd hefyd yn cael eu canolfan awyrgylch artiffisial sy'n rheoli tymheredd yn y ddinas megis .Treba cymryd nodi bod yr amodau hynny o hanfodol technegol monitro a'u rheoli .Thus mae'n cael ei nid yn unig pa mor fawr megis y rhai ar gyfer y ddinas ac mae llawer o bobl yn cael eu toddi i mi yn hysbys, felly, nad yw'r data hyn yn gall i gynnwys ond pan gawsant eu hadeiladu a bydd dau ganolfan yn gallu mawr ac braidd .no efallai na fydd mynedfeydd hynny i lleoliadau hynny shimmer ar fynydd Akom ohono yn Gobi ond dim ond fy domienka hyd yn oed pan y gelwir fath wrthrych PPHCLI adeiladwyd o dan .Norad mynydd.

    • Tino yn dweud:

     Pe gallwch ddarllen eto fy swydd lle yn ysgrifennu a oedd yn y bobl hynny oddi wrth y ddinas o darddiad MU AKD bach a thrwy hynny wedi bod ac yn dal .Teda nad oedd yn goedwig Ludi nad oedd yn gwybod beth i'w wneud fel y mae'r .Ked nad oedd tarddiad allfydol a arwain gwyddoniaeth a thechnoleg sy'n dal y byddai heddiw hefyd yn rhagori yn berffaith hyn sydd gennym heddiw lawer ychydig filoedd o flynyddoedd datblygiad .A faint o gilometrau yw'r dinasoedd hynny mae'n fy mae'n hysbys yn union fod yn dim ond tua 1km ond yn sicr eu bod yn cynllunio'n dda, ac roedd yn dda technegol cyfleusterau ac adeiladau yn eu ISCHWISH Murase a gwyddonwyr yn adnabod y ddinas yn dda i sicrhau eu bod yn gwbl weithredol ar technegwyr .Z ac arweiniad i ymdopi'n dda gwybod o'r anawsterau a gafwyd yn y rhai ukritov o dan y ddaear.

    • Looper yn dweud:

     RYDYCH YN STANDO, Y STOPAU TEMPERATURE YN UNIG AR Y CAM 20 AR Y KILOMETER, A NAD YW NAD YW'R PROBLEM I WNEUD YR AER ARIANNOL.

     • Standa Standa yn dweud:

      Hmm - a allech chi roi'r ffynhonnell ar y 20 ° hynny?

      Roeddwn i'n edrych er enghraifft yma: http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/proc-renewables-lubeck.pdf

      "Gyda graddiant thermol cyfartalog o 25-
      Byddai 30 ° C / km, a 1 km yn dda mewn ffurfiau creigiau sych
      cael tymheredd is yn agos at 40 ° C mewn sawl rhan ohono
      y byd (gan dybio tymheredd aer blynyddol cymedrig
      15 ° C) a 3 km yn dda 90-100 ° C. "

      Neu yma:

      http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?geotermika

      "Mae tymheredd y Ddaear yn newid gyda dyfnder, fel arfer yn cael ei fynegi naill ai fel graddiant geothermol (dyfnder mewn metrau lle mae'r tymheredd yn codi gan 1 ° C, fel arfer, 15 i 50 m mewn diamedr 30 i 33 m), neu ei dwyochrog, a elwir yn neu graddiant tymheredd geothermol (dangos naill ai MK., m-neu C 1. 1-km). "

      Mae'r ddau yn gosod y gwerth cyfartalog o gwmpas 30 ° y km.

      Nid wyf yn eithrio bod y gwerth yn yr ardal hon yn is, ond mae'n debyg y byddai'n rhaid gwirio hynny.

  • Looper yn dweud:

   Nid yw gwlad gwag mor ddrwg fel ffuglen yn unig. Mae rhai pobl yn dyfeisio amrywiaeth fictions yn fwriadol er mwyn colli newyddion cywir yn y cwantwm ffuglen.

   • hmmh yn dweud:

    A beth nad yw'n ffwd? Nid yw'r wyddoniaeth yn gwybod beth mae'r Ddaear yn ei olygu. Mae'r twll dyfnaf yn ymwneud â 10 km. Yn seiliedig ar wybodaeth y Ddaear, gellir creu damcaniaethau eraill, a byddant yn annymunol ...

 • Looper yn dweud:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Dutozem%C4%9B

  Peter Bender dyfeisiodd y theori nad ydym yn byw mewn cylch, ond yn byw ar gyflwr (sy'n hynod wahanol i'r theori bod gan y Ddaear arwynebau allanol a mewnol)

  Roedd theori Bender yn ddiddorol Natsïaid gymaint felly fel yn y flwyddyn 1942 ar yr ynys Rügen arbrofi radar. Yr arbrawf hwn oedd defnyddio priodweddau'r Ddaear gwag i ganfod llongau gelyn sydd yn y sbectrwm gweladwy y tu ôl i'r gorwel. Ar ôl i'r arbrawf fethu, fe wnaeth y theori fynd yn anffodus hyd yn oed yn yr Almaen, a bu farw Bender mewn gwersyll canolbwyntio.

 • Looper yn dweud:

  I'R HOLIADUR HWN
  "Hollow Earth neu'r Daear neu'r byd mewnol o dan wyneb y Ddaear:"

  FYDD YN DIGWYDDIADAU AMRYWOL!
  Rwy'n HYBOD SYDD YN GWLAD MEWNOL.
  Rwy'n HYBOD SY'N FOD YN GORAU DYLETSWYDDAU CANOLOG YN Y GWLAD.
  CHWRW gall y byd o dan wyneb y Ddaear fod yn CLOSE i fod - oherwydd ei fod yn ysglyfaethus.
  A'R YMATEB GAN FOD YN 1000x MWY O BERSON POBL I'W DDATBLYGU.

  GALL FOD Crust ogof LLAWN, ond yn sicr ni fydd CAVES 50 KM ar yr wyneb, mewn man lle y mae'n rhaid iddo fod mas yn barod poeth, toddi SY'N OHERWYDD POSIBL GAN CAVE egnïol Tekla - NI DDYLAI Mae CAVE rhedeg gwydnwch.

  ---

  DAMCANIAETHAU GWAHANOL AR THEORI DDAEAR ​​HOLLOW AC ERAILL NIFER YN BENNAF y bobl hynny sy'n ceisio tynnu sylw oddi wrth achosion go iawn o sefyllfaoedd fel ROSWELL.

 • Looper yn dweud:

  Yr wyf yn credu eich bod yn gallu mewn rhai hen straeon i ysgrifennu am y Hollow Ddaear, ond mae'r term yn POBL COUNTRY gwag camddeall.
  BYDD Y GWLAD DYLETSWYDD YN GANIATEU'R SYSTEM YMCHWILIO YN Y FFEITHIAU.

 • Looper yn dweud:

  PAM MAE MAE CYNLLUN Y GWLAD YN EI LAW?
  Gan ei fod yn cymryd yn ganiataol bod ar y dechrau ÚÚPLNĚ BOD YN hylif ROŽHAVENÁ GYFAN - AI HEDDIW TU MEWN bennaf hylif.

  OS YDYCH YN PLANET EICH PLANET UWCH:

  ALLANOL Lafa crwst + + + crwst HOME ceudod enfawr Dydd Mercher TU MEWN PLANET + crwst + Lafa + crwst ALLANOL

  Byddai Felly, mae'n hylifau effaith disgyrchiant, felly byddent wedi cronni Lafa ALL IN gramen ONE PLACE ddaear, lle mae'n creu Boule enfawr a gweddill gramen y ddaear yn aros "sych" hy heb lafa.

  Mae'r un effaith a welwyd pan sarnu MERCURY - MERCURY I GREU dechrau cyfarth bynsen.

  BETH FYDD YN EI WNEUD AR GYFER POBL SY'N MAE FFURFLEN PLANET?
  Byddai'n golygu bod mewn man daearyddol penodol GAN ​​disgyrchiant yn llawer mwy nag mewn mannau eraill.
  O FEWN NOD YW'R GRAWT BYD YN EI DDIM YN DIFFODOL YN Y BYD.

 • Looper yn dweud:

  nid Agartha ond Asgard - edrychwch ar ein mapiau ein hunain !!

  Mae cwestiwn "Hollow Earth" - yn dibynnu ar yr hyn y mae'r Ddaear Hollow yn ei gyflwyno i chi.
  Rwyf wedi darllen y syniad o Ddaear, sydd â gwactod canolog anferth y tu mewn ac yng nghanol gwactod yr ail haul - rhywbeth wrth gwrs yw nonsens.
  Ond daear gwag yn yr ystyr bod nifer fawr o ogofâu bach y tu mewn i'r Ddaear, mae'n gwneud synnwyr - byddwn yn credu hynny.
  Ydw, gall fod llawer o ogofâu y tu mewn i'r Ddaear, ond yn sicr nid oes gormodedd ag yr haul arall.

  Gallai fod cymaint o ogofâu y tu mewn i'r Ddaear y gallai gwareiddiad dynol fyw yno - a dyna oherwydd bod cymaint o ogofâu yno, nid oherwydd bod un ceudod mawr yno.

  • Jindra yn dweud:

   Nid ydych chi hefyd yn gwybod beth rydych chi'n ysgrifennu amdano. Mae'n Agartha ac mae ganddo gyfandiroedd Asgard a Liberia ... Mae hefyd Swabia Newydd a bachau Natsïaid, ond mae hefyd yn bennod ynddo'i hun.

   Mae'n dibynnu ar eich barn chi fel gwactod. Os ydych chi'n dychmygu unrhyw beth o dan y syniad hwn, mae'n rhaid imi eich siomi oherwydd nad oes dim byd, dim ond ffuglen ddynol ydyw, mae bob amser yn rhywbeth. Hyd yn oed profwyd hyd yn oed nad yw'r gwactod yn hollol wag.
   Nawr, esboniwch pam rydych chi'n meddwl ei fod yn nonsens. Pam na allai'r haul a chefnforoedd a chyfandiroedd eraill fod y tu mewn i'r ddaear? Ydych chi wedi darllen unrhyw ddogfennau da ar y theori hon?

   Rwy'n chwilfrydig am yr hyn rydych chi'n ei gael allan ohono.

   • Standa Standa yn dweud:

    Tybed beth y bydd yn ei ateb.

    Gallech dynnu allan sut y byddai'r gyfraith disgyrchiant yn gweithio mewn gwlad mor wag.

    • Looper yn dweud:

     Y GYFRAITH GRAWITAS YN FOD YN DIOGEL - Mae'r TŶ YN MYNEDIAD Y PWYS.

     PAN y blaned, a fydd yn cael cramen gilometrau 1 WIDE, o fewn y blaned phantiau gyda ochr fewnol diamedr 12000 KM o gramen y ddaear CHI FEL ARFER YN DIGWYDD PEVNÝMA lawr i'r ddaear ac ni fyddwch yn cael unrhyw le WRTH - PENNAETH I CHI Dydd Mercher Cyfarwyddwyd y ceudod helaeth.
     PAM? OHERWYDD YNA CEUDOD ​​GWAELOD YN GWYBOD BYDD YN GWAG, YNA BYDD CHI ERIOED denu. BYDD CHI GADW crwst UNIG, oherwydd dim ond TA yn cynnwys màs sy'n denu. CWRS AR ben ARALL y ceudod hefyd crwst, ond bydd hyn yn 12.000 KM YN HYN, FELLY BYDD CHI GADW disgyrchiant Nid oedd fawr y bydd hyn yn ddibwys.

     Yng nghanol y ceudod enfawr FOD TEIMLO'N OF weightlessness - Mae hynny oherwydd GWRTHRYCH NEU'R MAN A FYDDAI yng nghanol y ceudod enfawr levitated, yn cael eu denu yn gyfartal i bob cyfeiriad, OHERWYDD POB DIRECTIONS BYDD gramen (ond mae'n debyg BYDD bob cyfeiriad gramen fel braster).
     OS YDYCH YN HAPPYING I BOB CYFARWYDDIADAU, DYLAID YMLAEN HEB Y FFORDD.
     HEB UNRHYW FFYRDD, BYDD YR HYFFORDDIADAU OLIVE HYN YN GYNNWYS BACH,
     1. Ni fyddai'n cael ei oleuo oherwydd ni fyddai'n ddigon mawr i'r ffresni naturiol
     2. Byddai'n ddigon i gadw'r haul sigledig iawn ger y enfawr ceudod Dydd Mercher EARTH a ... .. byddai'n cael ei gweithredu ar Disgyrchiant (neu, os yw disgyrchiant yn gweithio mewn un cyfeiriad MWY NA THE OTHER) GAN Y SUN AC O ganlyniad, mae hyn dechreuodd i ostwng.

     Ac wrth gwrs, ni all y gramen gael 1 cilometr, gan y byddai grym y llanw hyd yn oed bach iawn o'r lleuad a gwrthrychau nefol eraill crwst FATH rhwygo UNWAITH.

     • Standa Standa yn dweud:

      Mae eich disgrifiad o ddifrifoldeb yn groes i gyfraith disgyrchiant Newton.

      Yn ôl iddo, ym mhob man y tu mewn i'r maes gwag, mae cyflwr gorliwio.

      Y rheswm am nad yw gwella'r ddaear gwag nid yn unig dan ei thraed. sydd yn sefyll y tu mewn, ond hefyd dros ei ben. Uchod y pen yn parhau, ond mae mwy. Os caiff hyn ei gyfrifo'n gywir ac mae'r bêl gwag yn gwbl gymesur, mae'r atyniad y tu mewn i'r maes yn union gyfartal. Byddai'r unig ddeniadol ychwanegol yn dod o'r nwy a'r cyrff y tu mewn. Felly byddai popeth yn dod i'r ganolfan.

      • Looper yn dweud:

       DARLLENWCH GYFRAITH GRAWITAL NEWYDD NEWTON!
       DARLLENWCH GYFRAITH GRAWITAL NEWYDD NEWTON!
       DARLLENWCH GYFRAITH GRAWITAL NEWYDD NEWTON!

       DYLAI'R gwag PLANET (y modd hwn fyddai nid BLANED dim, byddai ef GANLYN EI RHYWUN I WNEUD) yna gallai un byth yn disgyn i mewn i ganol y blaned gan y byddai BLANED CYMORTH fod unrhyw torfol, a fyddai'n cynhyrchu disgyrchiant.

       Mewn ASTROPHYICSG, BYDD Y GYFRAITH GRAWID YN SIMPLIFIWYD YSTYRIED POB WHEEL AR GYFER POINT GWAHANOL.
       Yn wir, pan fyddwch yn cerdded o amgylch y blaned, fel nad ydynt yn cael eu denu ryw bwynt perthnasol yn y blaned canol, ond rydym yn cael eu denu pob BLANED atom yn annibynnol.

       • Standa Standa yn dweud:

        Rwy'n darllen y gyfraith honno ers tro.

        Dyna pam y gallwn hefyd gyfrifo lle mae'r corff yn cael ei dynnu yn unrhyw le mewn planhigyn gwag ddamcaniaethol o'r fath:

        Nid yw'n cael ei dynnu yn unrhyw le. Ddim i'r ganolfan nac i'r wyneb.

        Ceisiwch hefyd ei gyfrifo eich hun yn ôl cyfraith Newton. Nodaf fod y gyfraith yn datgan bod yr heddlu o atyniad rhwng dau wrthrych mewn cyfrannedd union â'r pwysau o bob un ohonynt ac mewn cyfrannedd gwrthdro i'r sgwâr eu pellter.

        -

        Mae'r ffaith bod y corff yn cael ei ystyried yn fan màs yn gwbl gywir. Os ydych yn ychwanegu at yr holl atomau atyniad spherically corff cymesur a mesur y tu allan yn cael ei fater jastli holl atomau hynny i nahloučedné hjednoho pwynt yn y ganolfan, mewn cragen tenau ar yr wyneb neu yn unffurf drwy gydol y gyfrol. Ym mhob achos, mae'n cael ei weld o'r tu allan yn union yr un atyniad.

        • Looper yn dweud:

         STANDO, RYDYM WEDI'N DARLLENWCH.

         POMŮŽU TI GRAFICKY:
         Rwyf wedi ysgrifennu ar bapur du. UN CIRCLE, HEB CWBLHAU.

         NAWR AR Y HAPE PAPUR:
         1. PAWB BETH SY'N BOD YN CYFLWYNO
         2. DU YN CYFLWYNO'R MATER.
         3. GRWPIAU CYNHYRCHU MOTOR

         GORCHWYL Y TU ALLAN I'R CROWN PWY NEU'R BABY A FYDD YN YCHWANEGOL? I'R CIRCLE, YN UNIG YN Y CIRCLE YR ARALL.

         A NAWR SYMUD Y CIRCLE'R KNIVES - PWY A GAELIR YR AELODIR? I'R CIRCLE, YN UNIG YN Y CIRCLE YR ARALL.

         PAN UNION rhowch y ddol i mewn i'r CIRCLE ddyfais - OND N SYLWEDDOL YN UNION - fe welwch fod y cylch yn cael ei denu i bob ochr, gan arwain mewn cyflwr heb disgyrchiant.

         PRYD FYDD PANÁČEK tu mewn i'r cylch, ond nid GOLYGU cylch, bydd sice hefyd yn cael eu denu i bob cyfeiriad, OND ...... ..
         Y GYFRAITH GYMRAEG YN SY'N SYLWCH NODYN O'R DYSGU NEU DARLLENWCH,
         TAKŽE:

         PANÁČEK BYDD atyniad disgyrchol cryfaf at y pwynt hwnnw ar gylch sydd agosaf at ef.

         • Standa Standa yn dweud:

          Mae'ch disgrifiad yn ddrwg.

          1. Nid yw'r doll o fewn cylch ond y tu mewn i feysydd.

          2. Nid yw'r doll yn cael ei denu gan un pwynt yn unig, ond gan bob gronyn materol yn y maes

          3. Mae'r heddlu sy'n cael ei ddenu yn gyfrannol anuniongyrchol i ail bwer y pellter.

          Syniad llawer gwell felly fel bod y ddol yn unrhyw le y tu mewn i'r bêl ac yn ceisio penderfynu pa heddlu yn dod o ryw gyfarwyddyd gan y màs o ongl solet uned - er enghraifft, o ongl o union un mikrosteradiánu.

          Yna gymharu â grym denu i'r ongl gadarn o'r un peth ond yn union i'r cyfeiriad arall.

          Os yw'r wyneb yn y cyfeiriad arall ixs ymhellach i ffwrdd, yna mae'r ongl wedi'i farcio ix ar yr ardal arall fwy. (Mae hyn oherwydd y tebygrwydd trionglau, a bod yr ardal yn dibynnu ar y sgwâr o diamedr y cylch), yna Mae'r ardal hon hefyd yn cynnwys yr ail IXS fwy torfol.

          Mae pob uned o'r ardal, wrth gwrs, yn gweithredu o dan y gyfraith disgyrchiant am ail amser gyda llai o rym.

          Os ydych chi'n cyfrifo hyn mewn gwirionedd, fe welwch fod y ddwy heddlu yn union yr un fath. Y rheswm am hyn yw bod yr ixks am ail amser yn llai digolledu am yr ail dro gan ardal fwy.

          Felly, mae'r heddluoedd yn cael eu tarfu'n llwyr.

          Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ongl ac unrhyw gyfeiriad ac unrhyw leoliad y tu mewn iddo.

          Dyna pam mae doll o fewn pêl fel arall yn wag yn nhermau pwysau ac nid yw'n cael ei dynnu yn unrhyw le.

          • Looper yn dweud:

           1. Bydd Cylch yn y byd dau-ddimensiwn yn ymddwyn yn union fel pêl mewn byd tri dimensiwn - ac mae'n arferol i symleiddio'r byd dau-ddimensiwn oherwydd ei fod yn weledol iawn ac yn nakreslitelné yn dda - yn ei wneud bob
           2. wrth gwrs - ond ar gyfer eich syniad, mae'n well dychmygu'r cylch fel cyfres o bwyntiau cylch cyfansawdd olynol
           3. Nid oes angen cyfrifo'r union ddisgyrchiant, ond mae'n ddigon i bennu'r cyfeiriad y bydd y disgybl yn cael ei denu yn bennaf.
           Yr oeddech am gael disgrifiad o sut y byddai planed mor wag yn ymddwyn - a chewch y disgrifiad hwnnw.

           Wrth gwrs, mae disgyrchiant yn pylu â sgwâr o bellter - ond i ddisgrifio'r ymddygiad, mae'n ddigon gwybod dim ond ei fod yn pylu â phellter cynyddol.

           Nid oes angen onglau mewn radian nac unrhyw beth arall - nid yw dychymyg gofodol yn eich disodli.

           ----

           AG "Mae'r ffaith bod corff yn cael ei ystyried yn bwynt materol yn eithaf cywir. Os ydych yn ychwanegu at yr holl atomau atyniad spherically corff cymesur a mesur y tu allan yn cael ei fater jastli holl atomau hynny i nahloučedné hjednoho pwynt yn y ganolfan, mewn cragen tenau ar yr wyneb neu yn unffurf drwy gydol y gyfrol. "

           Os byddaf yn cyfrif ddylanwad disgyrchiant Iau BELL ar fy nghorff, ac eich bod yn hollol gywir - bydd gennyf ddiddordeb yn unig yn gyfanswm y màs o blaned Iau a gall fod yr wyf yn rhoi fuck os yw'r atomau mewn man / unpeeled / neu a drefnir i baned o goffi.

           Ond os ydym yn cyfrifo effaith disgyrchiant y Ddaear blaned i guy sy'n cerdded y ddaear, ysgrifenasoch syr Stando swm anhygoel gêm ffycin !!!

           Mae'n wahaniaeth mawr pan gaiff yr atomau eu dosbarthu'n gyfartal yn y Ddaear neu glystyru, neu bydd yr atomau yng nghanol y blaned yn fwy o bwys na'r atomau ar ymyl y blaned.

           Mr Stando, rydych chi'n gwybod sut i wneud peiro, ond mae eich ffiseg yn wael!

           Ac os oes gennyf blaned gwag, a byddaf yn mynd trwy ar ei wyneb mewnol, ac yn sicr ni all gyfrif am y ffaith bod yr holl màs y blaned yn dychmygu yr unig bwynt diriaethol oherwydd mewn gwirionedd bydd fy darnau unigol y blaned yn denu FFYRDD LLWYR GWAHANOL.

           Mae'r syniad o blaned fel y pwynt màs yn gywir UNIG OS YDYCH YN O'R BLANED BOD LLAWER MEWN PELLTER HIR.

           (NID YN CYWIR, OS RYDYM YN AR FFURFLEN Y PLANET NEU YN Y PLANETAU NEU'R CYNLLUNIAU MAWR)

          • Standa Standa yn dweud:

           pro OMG555111:

           1. Mewn byd dau ddimensiwn, ni fyddai disgyrchiant yn disgyn â'r llall, ond dim ond gyda'r pwer pellter cyntaf.

           2. Nawr, nid y pwyntiau, ond y strwythurau gofodol bach. gall y fector ddarllen eu atyniad. Ac eto, mae'n rhaid ichi gyfrif pêl naill ai mewn 3D, neu gylch, ond hefyd bod y gyfraith disgyrchiant 2D yr oedd gennych un dimensiwn llai hyd yn oed yn yr enwadur.

           3. Mae'n union y cyfrifiad sy'n dangos nad oes cyfeiriad amlwg yn y maes. Pa gyfeiriad bynnag y byddwn yn ei ddewis, yr un fath â'r ddwy ochr. O'r ochr distal, er bod y gragen màs o weithiau ymhellach, fel bod pob cilogram o x ^ 2 Amseroedd rym yn llai drin, ond mae hefyd yn meddiannu yr un ongl x ^ 2 amseroedd ardal fwy, felly mae'n yno x ^ adegau 2 mwy . O ganlyniad, mae'r atyniad o'r ddwy ochr yr un peth.

           4. Nid oeddwn yn cyfrif yr onglau mewn radians (hynny yw mesur yr ardal), ond mewn steradiaid yn mesur onglau 3D.

           5. Fel pwynt materol, mae'n gywir cymryd y corff yn unig o'r OUTSIDE. Dim ond metr uwchben yr wyneb. Ceisiwch rannu'r blaned yn filoedd o fydau ac i ddirywio'n ddifrifol trwy fector. Fe gewch (ac eithrio camgymeriad rhifiadol) yr un peth â'r pwynt materol yn y canol. Mae'r canlyniad yr un fath, p'un a yw'r blaned yn faes homogenaidd, yn groen homogenaidd, yn sffer sy'n cynnwys gwahanol frawdinau homogenaidd, neu dim ond un pwynt enfawr yn y canol.

           Ond mae popeth yn berthnasol i OUTDOOR.

           Mae arall, wrth gwrs, yn fewnol.

           Os yw'n gorff cymesur sfferig o hyd, dim ond y dyfnach (yn agosach i'r ganolfan) na'r dyn sy'n cael ei effeithio. Mae hyn yn digwydd o ganol y dydd. Rydych chi wir eisiau ei gyfrifo (os gallwch chi integreiddio neu newid yn rhannol newidynnau fector)

   • Looper yn dweud:

    "Mae'n Agartha ac mae ganddo gyfandiroedd Asgard a Liberia ..."
    Os yw hyn yn wir, yna HWN HWN I'W DARLLENWCH MEWN ERTHYGL.
    Dyma wall awdur yr erthygl, nid gwall yr aelod.
    Dylai gwybodaeth BOB AMSER fod ar ochr yr awdur.
    Ac os nad oes gan awdur yr erthygl wybodaeth, mae'n ddiangen i ddarllen yr erthygl.

   • Looper yn dweud:

    Yn gyntaf, yr ydych yn ailadrodd yn ddwfn beth mae rhywun arall wedi'i ysgrifennu o'ch blaen - y gallwch chi ddychmygu pethau gwahanol o dan y gwactod. Efallai yr hoffech chi ailadrodd.
    Ac, ar y diwedd, holwyd dau gwestiwn:
    Pam na allai'r haul a chefnforoedd a chyfandiroedd eraill fod y tu mewn i'r ddaear?
    Yn ddamcaniaethol, os nad oedd y gwledydd oedd yn tarddu yn naturiol, ond cafodd ei wneud, felly gallai fod mewn gwirionedd fod pant wyau cragen.
    Tybiwch fod y blaned yn waith dyn a 'i' jyst THIN SKOŘÍPKA WYAU - felly mae gan AJ wyneb mewnol allanol y tu allan a'r tir mawr mewnol, mewnol ac allanol cefnfor. OS cregyn TA Zemsky cynnwys gormod o lafa tawdd (dim ond rhai bach) ac yn fwy anhyblyg ac heb fod yn rhy denau a chnau, byddai gallai cregyn o'r fath yn dal. OND ......
    a. BLE YW'R SUN MEWNOL?
    b Mae'n debyg GAN MEWNOL SUN levitated JUST CANOLFAN PLANET ceudod mewnol -. byddai'n ganlyniad, byddai hyn yn golygu bod yn hwyr neu'n hwyrach yn gorfod mynd i lwmp COUNTRY, gan nad yw'r blaned yn cylchredeg SUN ffordd syml, ond mae'n cael ei effeithio gan gyrff eraill, boed yn rheolaidd (JUPITER) NEU ANDYNNOL (COMETS, NIBIR), SUT MAE'R RHAID I'R AMGYLCHIADAU DDILYN EFFEITHIO'R GOFAL SY'N GYNNAL GYNRADD
    . C Byddai angen i'r haul mewnol i ddisgleirio ar ddulliau heblaw ein haul, gan y byddai'n fod yn ddigon mawr - Beth yw y byddai'r egwyddor ddisgleirio? Efallai y byddai hynny'n bosibl os oedd yn haul a wnaed gan ddyn, felly yna byddai'n rhywbeth fel GOLAU THE BATTERY.
    Rwy'n dychmygu SUPERSVÍTILNU erthyglau gyrru ar ymasiad oer (ar gyfer pobl GAEL TECHNOLEG AR GYFER estroniaid normálka) A'R TORCH - os oedd yn rhydd yn y gofod, byddai'n cael ei glymu i HOLL SHIFT I'R LLAWR - Byddai hyn yn sicrhau nad oes unrhyw un yn taro'r GWLAD.
    BYDD HOLL HOLL MESURAU YN POSIBL - BYDD CHI WEDI BOB BOD YN GYNNYN POB, NA FYDD YN GYNNWYS YN NATURIOL.
    Ydych chi wedi darllen unrhyw ddogfennau da ar y theori hon?
    BETH YW'R DOGFENNIAD?
    Rwyf yn darllen am GWLAD HOLLOW AM ERTHYGLAU MWY AR Y RHYNGRWYD A ANFFODUS - erthyglau TY nid ryw reswm dirgel SENGL ac anghyson i'r ddwy ochr.
    CWESTIYNAU I'R DOGFEN ORDINOL "Y CWESTIYNWR" PEIDIWCH GWAITH.

    I grynhoi: Gallai'r Hollow Ddaear MEWNOL SUN yn bodoli, ond dim ond ar y dybiaeth bod y ddaear a'r haul yn INNER gynhyrchwyd yn artiffisial.
    ___ AC OS ODDI WNEUD YR HOLL WEDI'N GWEITHREDU, HYN YW'R CWESTIWN ALLWEDDOL A BLE NA FYDD YN RHIF. ???

    COUNTRY WEDI CYFARTALEDD 12.000 KM DYLAI'R MIDDLE DDAEAR ​​ceudod 3.000 KM, ceudod fath DDYLID CAEL GALLU dawel ac nad oedd fyddai dim problem i gynnal, oherwydd bod y ROCKS allanol WEDI BOD UN MAINT cryfach na ceudod.
    ALE ......... PROBLEMAU:
    1. Ddim yn cael caniatâd i gronni yno TYMHEREDD (wyneb y ddaear, y gwres cronni DYDD A NOS bwydo ar GOFOD - ni fyddai DDAEAR ​​ceudod mewnol yn gallu mewn unrhyw ffordd o gael gwared o wres)

    Ac rydym yn gwybod bod yn fwyfwy tymheredd COUNTRY ddyfnder yn codi - MAE HYN YN ANNERBYNIOL AR GYFER COUNTRY ceudod mewnol - byddai ceudod mewnol y ddaear fod yn anaddas i fyw ynddo.

    2. NI DDYLAI COUNTRY ROCK FOD HYLIF (NO LAVA) er mwyn iddo fod yn sefydlog - ond DYLAI hylif GAEL unig i nad oedd craidd y Ddaear nes yn boeth iawn.

    3. OS FYDDECH ​​CHI'N YN ceudod GREAT (Nid wyf WEDI darllen Pa mor fawr y dylai), yna byddai'n byddai'n rhaid cynnwys o ddeunydd trwm (GOLD ??) i seilio COUNTRY PWYSAU AMCANGYFRIF fathemategol cregyn Zemsky.

    4. O FEWN YR HAUL GALL gynhyrchwyd yn artiffisial ac ynghlwm rhaffau, clepian i mewn I EARTH - neu efallai y gellid ei gynnal ar gyfer magnetedd penodol yn hytrach na helpu, ond mae'n sicr y byddai'n rhaid eu cynhyrchu yn artiffisial

    5. Rwy'n HAPPI FOD YN DEFNYDDIO I MEWN Y SANT YN YR HYN Y DYSGU - IS IS SUPERABSURDITA.
    DYLAID EU BOD YN GYNNAL O'R GWLAD THEN TENKEN, Y GELLIR I'W DDOSBARTHU TRWY GYLWYS Y FFURFLEN GAN EFFAITH AR GYFER Y CYFLYM.

   • Looper yn dweud:

    "Ydych chi wedi darllen unrhyw bapurau ar y theori hon?"
    Os bydd rhai "priodol" DOGFENNAU bodoli ar eu cyfer DAS LINK.

    Theori y Planed Rownd:
    Ar y dechrau, roedd y cynllun yn dipyn (wedi'i ddraenio).
    BYDD Y CYDYLLT GYDA EICH GRAWDD YN EI FFYRCH I BENDERFYNU'R BALL (SY'N HYN Y MWYAF O GRAVITY POTENTIAL).
    Gallwch roi cynnig arni yn y cyflwr heb disgyrchiant gyda diferion dŵr YN Y AIR - Mae hyn hefyd yn cael ei wneud i mewn i bêl, EI disgyrchiant null HUN i fod yn ddigon ONI gwyrgam FEL ARALL trwy ddisgyrchiant.
    Ac wrth gwrs y bêl oes gennych unrhyw le gwag gwbl am ei fod yn cael ei ffurfio i mewn i wladwriaethau LLEIAF ynni statig.

    DYLAI'R DDAEAR ​​BLANED AR ddechrau SOLET am ei fodolaeth, gallai bod mewn ceudod enfawr, na fyddai'n LLENWCH MEWN UNRHYW lafa, lle nad oes LAVA wedi bod, ond yna ni fyddai'n rheswm dros PLANET I'R HYLIFOL.

    RHAI UNIGOL:
    PLANET CODI ffordd arferol, felly bydd yn llawn a rownd, ac yna rhewi - EISOES YN FYDD TG lafa, ac yn ddiweddarach bydd rhywun yn penderfynu BLANED perfedd.

    DIM YDYCH YN GLOI'CH NI ANGEN IT, HEFYD, PEIDIWCH Â CHYFODOL I UNRHYW.

   • Looper yn dweud:

    Chi chi nad ydyn nhw'n gwybod beth mae'n ei ddweud!

    Mapiau Asgard a Liberia erbyn pryd y mae'n yma agored kontitenty nid dau, ond un a yr un cyfandir. Rhaid i'r cyfandiroedd gael eu gwahanu oddi wrth ei gilydd gan y môr.
    Ac efallai nad Ewrop yw cyfandir ond cyfandir.

    AD2
    Nid wyf yn gwybod faint rydych chi'n bwyta'r "DOGFENNAU ORDINOL", ac nid ydych yn gwneud cyswllt yn sicr, ond bydd y ddogfen styfnig bob amser yn cael ei ddiffyg, er y bydd yn "iawn" i rywun.

    AD3
    Mae eisoes wedi cael ei esbonio uchod mai Agartha Alpha a Beta oedd dau ddinas danddaearol yn Anialwch Goby.

    Mae gan bobl gormod o ddychymyg, ac felly mae'r "byd tanddaearol" yn troi at y "Ddaear gwag," ac yna'n ychwanegu "Daear gwag gyda dolen fewnol" iddo.

    Ac ar gyfer rhai rasys, megis sigaréts, gorwedd yw'r adloniant mwyaf (neu heb orwedd, bydden nhw bob amser yn diflasu). Ac felly mae sibrydion byw am unrhyw beth.

   • Looper yn dweud:

    Nid yw "Asgard a Liberia" ond "Liberia Asgard" neu ryddid Asgard o dan y ddaear.
    Mae cyfanswmitariaeth ar wyneb y Ddaear, ond nid yw rhai gwagwyr yn ffansio hynny.
    Ac mae'r ceudod yn bodoli, ond yn yr ystyr o ogofâu dan ddaear - a dyna pam ei fod yn wag :-))

Ad a Ateb