Soul K: Y tro hwn am draddodiad beichiogrwydd a genedigaeth Maori gyda Te Kahou

5559x 20. 05. 2019 Darllenydd 1

Jaroslav Dušek rydych chi'n siarad yn eich fideo eto gyda Te Kahou - Un o warcheidwaid olaf traddodiad beichiogrwydd ac obstetreg Maori.

Pwy yw Te Kaha?

Ynghyd â'i wraig, maen nhw'n byw ar ynys Aotearoa (Seland Newydd), mae ganddyn nhw dri o blant sydd i gyd yn rhoi Haputanga traddodiadol. Maent yn byw yn hunangynhaliol, yn tyfu eu bwyd, yn cael eu ffynhonnell ynni eu hunain, yn ymdrochi bob dydd yn yr afon y maent yn ystyried eu cyndeidiau, yn union fel y ddaear neu'r awyr.

Beth yw Haputanga

HAPUTANGA yw'r ffordd naturiol y mae dyn yn mynegi mewn ffordd bendant gariad a chefnogaeth ei bartner beichiog tra ar yr un pryd yn creu perthynas ddofn gyda'i blentyn heb ei eni. Yn ôl traddodiad y Maori, y bydwraig orau yw ei gŵr, sy'n ymarfer ORIORI (celf geni traddodiadol) yn rheolaidd ar y cyd â thylino penodol. Gall pawb ddysgu ac ymarfer Haputang, prawf gwych o hyn yw menyw Te Kahy, sy'n dod o'r Alban.

Dywed Te Kaha ei hun nad yw'n dod i ddysgu rhywbeth newydd i ni, ond mae'n ein helpu i ail-greu'r wybodaeth hynafol yr oedd ein hynafiaid hynafol yn ei hymarfer ym mhob man yn y byd, ac nad oedd dim ond ei hanallu. Mae Te Kaha yn gweithio'n ddyddiol gyda'r POUNAM carreg traddodiadol (jâd) - cerfio gwrthrychau cwlt, cyllell jâd ar gyfer perlysiau meddygol ac eraill; ac yn helpu cyplau beichiog.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb