Soul K: Ynglŷn â Rhywioldeb

4260x 08. 01. 2018 Darllenydd 1

Mutual gwybyddiaeth ymwybodol i ryw, pleser, angerdd, tynerwch, povíédání am rywioldeb - mae'r rhain i gyd bynciau yr ydym yn dweud wrthych am y llyfr coginio gwyllt Paul Dudková sy'n byw lle heddychlon, tawel yng ngogledd Sweden a Martina Vaverková sy'n helpu pobl i ddod â'r corff ac enaid i gydbwysedd. Bydd yr araith hefyd yn cael ei alw. esgidiau BOSONOHY, sy'n ysgogi mwy terfynau nerfau yn y traed a gall helpu poen diddiwedd yn ôl ac ar y cyd.

Byddai'n well gennyf ddefnyddio'r gair "gwybyddiaeth" na'r gair rhywioldeb, oherwydd mewn hen ieithoedd roedd y gair "cariadus" bob amser yn gwybod. Mae Hebraeg yn golygu y ddau. Mae'n amhosibl gwybod heb gariad ac ni ellir ei garu heb wybodaeth.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb