Soul K: MUDr. Jan Šula - sut i amddiffyn eich iechyd heb feddygon a meddyginiaethau

28777x 02. 12. 2017 Darllenydd 1

MUDr. Jan Šula: Clefyd yn unig yw anghydbwysedd rhyngom ni ymwybyddiaeth a anymwybodol. Does dim byd arall yno! Ac mae hynny'n cynnwys torri eich coes. Gallant ddod o hyd i raglenni y mae eich nain, taid, mam, tad, meithrinfa, ysgol, sgowtiaid, arloeswr, ...

Mae cof emosiynol yn ddiddiwedd. Rydym yn cofio popeth a welwn a theimlo. Pan fyddwch chi'n rhoi hypnosis, bydd yn dweud wrthych yn ddiogel sut y collodd bwled yn dair oed. Dyna'r rhan hwyliog. Ond rydym hefyd yn cofio'r sefyllfaoedd sy'n peri straen (yn enwedig y rhai), er enghraifft, roedd y nain yn poeni bod gan Fanča ganser y fron.

Bydd is-gynghorwr y plentyn (menywod) yn gwerthuso ac yn ei storio. Ar gyfer 25, gadewch i ni fynd â'r sefyllfa i'n bywydau a chael canser y fron hefyd! Ac rydych chi'n dal mewn sefyllfa lle nad oes gennych y canser. Dim ond symptomau allanol sydd gennych. Mae'n ymwneud â hynny rhaglen, sydd wedi'i gysylltu ag ef, eisiau ei datrys. Is-gynghoriol chce, i orffen straen emosiynol eich blynyddoedd 3 yn olaf. Nid yw hwn yn broblem ffisegol ...

Roedd ganddi ddiddordeb mawr yn y cyhoedd parhaodd y ddarlith.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb