Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (6.): Great Advent

9664x 28. 10. 2016 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Er y gallwn gyhuddo Dr Hawasse o wahanol gelweddau, a byddai Egypte ei hun yn haeddu glanhau'r gwanwyn. Efallai y bydd llawer yn syndod bod, ers 1840, y patrwm hanes yr Aifft yn parhau'n gadarn. Bydd unrhyw dystiolaeth wyddonol a fyddai'n torri'r dogma sefydledig yn cael ei gohirio a Dr. Mae Hawass a gwyddonwyr eraill (megis Dr Mark Lehner neu ein henwau - Yr Athro Barth, yr Athro Verner, ac ati) yn dal hynny fel crefydd.

Cymerwyd samplau 1984-85 o lwyfandir Giza, gan gynnwys pump o'r Sphinx. Roedd y samplau yn destun y dull dyddio radiocarbon. Dangosodd y canlyniadau fod y samplau'n deillio o'r cyfnod o amgylch 3809 i 2869 BCE. Fodd bynnag, mae hyn yn golygu bod y gronoleg Aifft wedi'i sefydlu yn ôl i 2700 BCE yn gwrth-ddweud 200 i 1200 ers blynyddoedd. Robert Bauval yn pararalu Marc Lehner: Mae Pyramidau yn Giza yn ymwneud â 400 o flynyddoedd yn hŷn na chred yr Eifftiaid.

Sarcophagus (o sarx Groeg, "cig") a "fagein" ("bwyta").
Yn yr un modd, yn 1950 Zakaria Goneim, y prif arolygydd cyntaf y Hynafiaethau Eifftaidd (SCA rhagflaenydd), dod o hyd sarcophagus gyfan o'r trydydd dynastine pharaoh Sekhemkhet y tu mewn i'r pyramid. Pan agorwyd y sarcophagus, ni chanfuwyd mam yn y tu mewn. Roedd y sarcophagus yn gwbl wag. Yn yr achos hwn, yn sicr ni allwn fai y fynwent am beddau. Yn wir, mae llawer o achosion, gan gynnwys y Pyramid Mawr, a oedd yn dweud Egyptologists bod ar gyfer y sarcoffagysau gwag beddrodau lladron cyfrifol.

Mae gan yr ertholegwyr yr arfer o ystyried cofnodion hanesyddol anaddas, megis y rheiny o'r ganrif gyntaf CC, gan yr hanesydd Diodorus Sicilian. Ysgrifennodd nad oedd yr un ohonynt wedi cael ei gladdu yn y pyramid yr oedd erioed wedi ei greu. Claddwyd y Pharaohiaid mewn un arall - lle cyfrinachol. Mae'n well gan ertholegwyr ddadlau o hyd oni bai bod y gwrthwyneb yn cael ei brofi, nad yw'r pyramidau yn cael eu trafod ymhellach o'r bedd.

awdur Iseldiroedd Willem Zitman rhyfeddodau pam nad gwyddonwyr heddiw yn ddim eisiau i gyfaddef eu bod i gyd Groegiaid, fel maen nhw'n dweud eu hunain, eu hyfforddi gan yr Eifftiaid hynafol. Yn lle hynny, mae'n well gwyddonwyr i esgus bod y Groegiaid ddarganfod popeth ar wahân fel y gallant wneud datganiad a wnaeth yr Eifftiaid dim byd ar gyfer gwyddoniaeth neu nad oeddent yn gwybod unrhyw beth am seryddiaeth. Zitman yn ychwanegu, er bod archaeoastronomy haddysgu fel disgyblaeth ers 1983 ar yr Aifft a drafodwyd prin - eithriad trawiadol. Ac mae'n nodweddiadol pan gwactod o'r fath yn cael ei greu, bydd yn cael ei llenwi â damcaniaethau tebyg i'r rhai sydd â Robert Bauval (mewnwelediad i'r OCTs). Os nad yw'r ffaith hon yn hoff o Egyptologists, ni ddylent bai Bauval.

Zitman, peiriannydd sifil cymwys, hefyd yn nodi bod y pyramidiau eu hunain yn dioddef mwyaf o gyflwr presennol y Eifftoleg. Mae'n dadlau bod pan Eifftolegwyr yn wynebu problemau y mae'n rhaid ei wneud gyda thechnegau adeiladu, mae eu diffygion yn hawdd i'w canfod. Mae hyn yn amlwg yn y modd y cynhaliwyd y deunydd gwyddonydd Ffrengig Athro Joseph Davidovitseho, sy'n un o wyddonwyr mwyaf ei barch yn ei faes yn y byd, ond Egyptologists a oedd yn arbennig Hawass, brand yn ffwl. Ymddengys bod Hawass ac un arall o'i gydweithwyr yn gweiddi beth oedd Davidovits yn ceisio ei esbonio. O ganlyniad i'r diffyg gwybodaeth a amharodrwydd ar ran Hawass a chydweithwyr yn gwahodd arbenigwyr i roi eu helpu yn y mater hwn, yw'r cyfnod y pyramidiau a wneir ychydig iawn o waith, a daeth y cyfnod hwn i mewn i'r subconscious fel y cyfnod coll. Unwaith eto dywedodd IES Edwards, cyn-curadur henebion yr Aifft yn yr Amgueddfa Brydeinig, nad yw Eifftiaid yn hoffi pyramidau.

Yn y pen draw, mae Hawass yn goddef cyflwr presennol Egyptology ac yn ei grynhoi. Cyhuddo pobl fel y Gorllewin, Bauval a Hancock am eu datganiadau chwerthinllyd, ond ym mis Hydref 1996 - nid yw'n syndod o flaen y camera - gyda chrafiadau Hawass trwy dwnnel dan y Sphinx ac yn dadlau y does neb wir yn gwybod beth sydd y tu mewn i'r twnnel. Ond rydyn ni ar fin ei agor am y tro cyntaf. Mae hyn yn brawf pellach bod ei ddatganiad o 2009 yn gwbl aflwyddiannus - os nad y gwir, neu o leiaf ei honiadau blaenorol.

Felly, yn 1996 roedd twneli. Fodd bynnag ym mis Mawrth 1999 gyda Hawass ymddangos ar y teledu Fox - sydd, fel y gwyddom o'r adroddiadau ar Arlywydd Bush antics, nid yn adnabyddus am ei ddull niwtral neu wyddonol - ac yn gwadu bodolaeth twneli sy'n arwain allan o'r bedd Osiris a strwythurau o dan y ddaear ger y Sffincs. Ym mis Mawrth ailadroddodd 2009 y stori hon fel pe bai'n ei angen i wneud bob deng mlynedd. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd eisoes, ym mis Awst 1996 ei ffilmio mewn gwirionedd wrth iddynt gerdded yn y twnnel, sydd wedi ei leoli o dan y Sffincs!

Fel y nododd Bauval yn ei waith Siambr Ysgrifennydd, mae'r anghydfod sy'n ymwneud â llwyfandir Hawas a Giza yn dyddio'n ôl sawl degawd: "Yn y cyfamser, digwyddodd rhywbeth anarferol i Zahi Hawasse. Am resymau aneglur, dechreuodd gloddio o flaen y Deml Sphinx, mae'n debyg mewn cysylltiad â Sefydliad Dŵr Daear y Weinyddiaeth Dyfrhau Aifft. Roedd yn croesi dros hanner troedfedd [metr 15] yn rwbel ac yn dod o hyd i wenithfaen coch yn lle'r galchfaen naturiol sy'n digwydd yn yr ardal. "

Nid yw Gwenithfaen Coch yn dod o'r Plateau Giza; ei ffynhonnell yn unig yw Aswan, sy'n gorwedd cannoedd o filltiroedd i'r de. Mae presenoldeb gwenithfaen coch iawn, a ddarganfuwyd yn y flwyddyn 1980 ger y Sphinx, yn profi bod rhywbeth o dan y llwyfandir Giza. Ac os yw'n dweud rhywbeth arall, dylid ei gymryd gyda gwarchodfa.

Dr. Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb