Dr. Zahi Hawass: Cymysgedd yng Nghefndir yr Aiffteg (4.): Robotiaid a Gweision

9851x 16. 10. 2016 Darllenydd 1

Nid dyma'r tro cyntaf. Gwelodd Zahi Hawass ei hun mewn dyfroedd mwdlyd. Yn wir, ar yr un pryd â'r robot Upuaut 2 a bostiwyd gan y peiriannydd Almaen Rudolf Gantenbrink, darganfuwyd 22.03.1993 yn y Pyramid Mawr, Drysau cyfrinachol yn y siafft awyru fel y'i gelwir, Siambr y Frenhines, oedd Dr. Cafodd Zahi Hawass ei wahardd o'i swydd ar y pryd Prif Arolygydd Pyramid ar y Giza Plateau. Defnyddiodd Synchronicity, neu Gantenbrink yn unig, y gwactod pŵer i gyhoeddi ei ddarganfyddiad, gan wybod y byddai'n cael ei gadw'n gyfrinachol fel arall?

Dywedodd Cyfoethogi von Däniken yn 2011 (?) Ar un o'r darlithoedd yn y Weriniaeth Tsiec, ers ei gyfaill Rudolf Gantenbrink dysgu bod EAO / SCA (Zahi Hawass) wedi pwysau ef i'r holl wybodaeth a fydd yn mynd allan wedi cael eu gwirio drwy hi. Yn ôl Däniken, fodd bynnag, roedd Gantenbrink eisiau rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd heb unrhyw sensoriaeth. SCA yn gweithio Gantenbrink ymhellach fel (yn llythrennol) ffieiddio ac yn cymhlethu'r gwaith i wneud arolwg y drws am bron i ddegawd i ben.

Robot Gantenbrink

Robot Upuaut Gantenbrink

Mae'r hyn a ddilynwyd ar ôl hynny hefyd yn ddiddorol iawn ac mae llawer yn awgrymu. Ar adeg y cyhoeddiad, gwaharddwyd Gantenbrink i barhau â'i waith. Sefydliad Henebion Eifft (EAO), y rhagflaenydd yna SCA, dywedodd Gantenbrink rheol archeoleg trwy siarad (cyflwyno datganiad i'r wasg) ei hun ei hun i'w osod i'w ddefnyddio sianeli cywir, sydd yn amlwg yn bodoli yma i reoli beth sy'n mynd allan a beth sydd ddim. Mae'r hyn a ddigwyddodd wedyn hefyd yn ddiddorol iawn ac yn tynnu llawer. Ysgrifennodd Graham Hancock: Yn dilyn hynny, cyfarwyddwr Sefydliad Archeolegol yr Almaen yn Cairo, Dr. Rainer Stadelmann ymunodd â'r Aifftiaid a chondemnio hefyd Gantenbrink am ei gyhoeddiad mympwyol o'r wasg. Dr. Roedd Stadelmann yn gwbl anffafriol i'r cwestiwn: "Nid dyma'r drws. Does dim byd yn werth chweil. " Llywydd EAO, Dr. Muhammad Bakr, mor bell â dweud mai cyhoeddiad jôc oedd Gantenbrink. Dywedodd: "Mae'r twll yn rhy fach i'r robot ei basio.". Hanes wedi dangos bod Dr Roedd Bakr yn anghywir yn y ddau achos.

Dim ond Dr. Bakr a ddileodd Hawasse o'i swydd, gan honni bod cerfluniau hynafol gwerthfawr yn cael eu dwyn o Giza yn ystod cyfnod Hawasse.

Dywedodd Graham Hancock: Dri mis yn ddiweddarach, ym mis Mehefin, 1993, Daeth Bakr yn bersonol i lawr o safle EAO a'i ddisodli gan Dr. Nur El Dinem. Yn ystod y cyhuddiadau o arferion anghyfreithlon a thwyll, Soniodd Bakr amdano maffia, a oedd yn gysylltiedig â pyramidau yn y 20 diwethaf. blynyddoedd. Dr. Gwrthododd Bakr roi enwau penodol a dywedodd, "Roeddwn am i'r erlynydd cyfan ymchwilio i'r mater. Gwrthodwyd fy nghais. "

Symbolau a ddarganfuwyd gan Djedi

Symbolau a ddarganfuwyd gan Djedi

Ar ddechrau'r flwyddyn roedd 1994 yn Dr. Mae Hawass yn ôl yn ei safle gwreiddiol. Er bod Dr Nid yw Bakr yn amlwg yw'r ffynhonnell fwyaf credadwy, mae adleisiau clir gan ARCE. Cafodd Hawass ei ailosod yn ei swydd yn seiliedig ar ymyrraeth America. Dywedodd ef Chris Ogilvie-Herald mewn cylchgrawn Prydeinig Chwiliad Gwybodaeth.

O leiaf gellir dweud bod Dr. Mae Hawass yn ffodus iawn, wrth ystyried y ffaith bod cerfluniau wedi'u dwyn, mae ei brif adran dechnegol yn cael dirwy a charchar, ac mae'n dal i fod yn imiwn.

Ni ddychwelodd Gantenbrink i weithio yn y Pyramid Mawr. Er ei fod yn cynnig ei robot i awdurdodau'r Aifft, oherwydd llwyddodd i basio drwy'r siambrau drwy'r siambrau. Cynigiodd i hyfforddi gwirfoddolwyr yr Aifft i reoli'r robot. Ni chymerwyd i ystyriaeth ei awgrymiadau.

Mewn gwirionedd, torrodd y trosglwyddiad o'r pyramid sawl gwaith. Cadarnhaodd yr hysbyswyr eu bod yn cael eu darlledu yn fyw gydag oedi munud 5.
Eto popeth Dr Cyhoeddodd Hawass yn y pen draw fod darganfod y drws yn hynod o ddiddorol ac fe'i harchwilir ymhellach. Ym mis Mawrth, dywedodd 1996 y byddai'r drws yn cael ei agor ym mis Medi y flwyddyn honno. Roedd y mis hwnnw'n gywir, nid oedd e ddim yn eistedd yn y flwyddyn. K agor Digwyddodd 17.10.2002. Roedd y digwyddiad yn "fyw" ar yr orsaf deledu Teledu Fox yn America ac yn cael ei drosglwyddo i wledydd 140 eraill ledled y byd diolch Geographic Sianel National. Canlyniad yr ymchwiliad oedd eu bod yn canfod ... drws arall, sydd yn ôl Haswasse ar agor. Saith mlynedd (blwyddyn 2009) mae'r byd yn dal i aros ...

2015 darlith Dr. Zahi Hawass ym Mhrega. Gofynnais iddi beth maen nhw'n ei feddwl o'r arysgrifau y cerbyd Djedi a ddarganfuwyd yn 2014 y tu ôl i'r drws arall. Dywedodd nad oedd unrhyw arysgrifau, ac nad oedd dim y tu ôl i'r drws ei fod ar fin ymchwilio i'r hyn oedd yno.

Ar ôl y ddarlith, Athro. Miroslav Verner. Ymddiheuro Dr Hawasse, mae'n debyg nad oedd yn deall y cwestiwn yn llwyr. Gofynnais iddi os oedd hi'n ymwybodol bod Djedi wedi darganfod rhywbeth ers tro byd. Dywedodd nad oedd yn gwybod amdano ac ychwanegodd ei fod yn meddwl nad oedd dim byd yn digwydd ei fod wedi bod yn siâp awyru o'r blaen.

Yn 2015, roedd gan XNUMX ei wefan ei hun lle cafodd y lluniau uchod eu disgrifio'n fanwl. Ble maen nhw nawr?

Yn ystod darllediad Dr. Gwnaeth Hawass rai nodiadau diddorol. Er enghraifft, dywedodd nad oeddent yn gaethweision a adeiladodd y pyramidiau, ond Eifftiaid awesome. Wedi hynny, meddai wrth y papur newydd Arabeg Al Gomhoreya bod y canfyddiadau gwrthbrofi y robot ailadrodd honiadau gan Iddewon a rhai gwledydd y Gorllewin mai'r Iddewon a adeiladodd y pyramidiau. Nid yw'n dweud nad oes gan yr arolwg siafft aer ddim i'w wneud ag ef. Ond pa mor ddiddorol yw Dr. Dr. Hawass i ddod. A ddylem gymryd ei eiriau o ddifrif fel digwyddiad hanesyddol go iawn, ac yna yn ôl dealltwriaeth gyfredol o gyd-destun hanesyddol (yn y gorllewin), rhaid i'r pyramidiau wedi bod o leiaf hyd at fil o flynyddoedd ar ôl iddynt gael eu dyddio gan y confensiynau prif ffrwd. Ni allwn ond dyfalu beth alegori am mor finiog, ac mae'r prif cuddio atgasedd afresymegol Eifftolegydd.

Un o'r newyddiadurwyr dweud wrtha i fod Dr. Hawass aml nezužívá cenedlaetholdeb, fel y gwelwn yn yr enghraifft uchod. newyddiadurwyr a sylwedyddion eraill wedi mynd ymhellach, ysgrifennodd bod yn credu Dr. Hawass gwrth-Seionaidd. Yn fy marn i, Dr. Hawass dioddef dogn trwm o ddolur rhydd llafar mewn sefyllfaoedd lle y camera neu'r meicroffon yn cael ei droi ymlaen, sy'n arwain ef i wneud datganiadau amrywiol diddorol (anghyson).

... yr wythnos nesaf ...

Dr. Zahi Hawass: Intriky yng nghefn yr Aifft

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb