Dr. Streven Greer: Trin y cyfryngau o amgylch ET gan Atacama NAWR!

11274x 03. 04. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Roedd Steven Greer (Dydd Sadwrn, 31.03.2018) yn darlledu adroddiad newyddion hynod o boeth cyfryngau a thriniaeth wyddonol canlyniadau profion DNA ET o Atacama, sy'n digwydd mewn prif ffrwd de facto amser real - dim ond NAWR.

Atgoffa ffeithiau o'r gorffennol

Yn 2012, llwyddodd ef a'i dîm yn llwyddo i gael corff mummified o fachlyd bach o'r anialwch Atacama (felly ei enw), a leolir yn Chile (De America). Ers Dr Mae Greer yn feddyg meddyg, roedd ganddo gyfle unigryw i archwilio'r corff hwn yn bersonol. Sicrhau samplau DNA, sydd mewn cydweithrediad â Dr. Gwnaethpwyd ymchwil cychwynnol i Garry Nolan (athro mewn arbenigedd DNA).

Dr. Garry Nolan

Rydym wedi canfod bod DNA 90% o'r anhysbys hon yn union yr un fath â DNA dynol. Roedd y canlyniad hwn yn ddiddorol o ystyried bod DNA dynol yn dod o 98% yr un fath ag apes. Serch hynny, mae canlyniadau a thystlythyrau annibynnol wedi cadarnhau nad yw'n gorff dynol yn yr ystyr mai ffetws plentyn sydd â malffurfiadau ydyw. Dim ond hynny Dr. Nolan sydd wedi cyhoeddi datganiad i'r wasg yn bersonol ar droad 2012 / 2013: Mae ymchwil Sefydlog Humanoid Atacama yn dal yn ddirgelwch a phwy oedd yn meddwl ei fod yn rhywbeth rhyfeddol. Hwn oedd a awgrymodd y gallai fod yn rhywogaeth newydd o anifeiliaid (y byddai'n ddyn daearol ofnadwy i beidio â phrofi ei hun).

Cyfieithwyd 2016 erthygl ar Aljoshenko. Mae ei esgeriad wedi'i leoli yn Rwsia. Mae'r wraig yn adrodd hanes sut roedd yn achub y creadur hanner marw ac yn gofalu amdani fel ei phlentyn ei hun. Mae gan Aljošenko nodweddion tebyg fel yr ET o Atacama a'r trydydd un yn y llawr Creadur humanoid o Iran.

yn bresennol

Cyfryngau prif ffrwd fel CNN: Dirgelwch sgerbwd 'estron' wedi'i ddatrys) ac eraill, gan gynnwys rhai Tsiec Týden.cz (Datgelwyd tarddiad y sgerbwd "extraterrestrial": roedd yn fudiad dynol) Yn ystod yr wythnosau diwethaf corddi allan yn adrodd bod yr hyn a elwir. ET o Atacama plentyn heb ei eni yn blentyn (merch), a oedd cyfres o Camffurfiadau. Am y rheswm hwn, nid oes rheswm i banig, a gall achos gael ei ohirio tan y rhew. Rhowch y goron yn unig Dr. Nolan, sydd wedi'i lofnodi'n bersonol o dan y datganiad hwn!

Beth ddigwyddodd? Yn sicrhau bod adroddiad y 2013 ei anwybyddu ac adroddiad o boblogrwydd y cyfryngau byd-eang y 2018 yn? Pam Dr Nolan, a oedd bodd gyda'r canlyniadau cychwynnol, yn sydyn troi ar 180 °? Heddiw (03.04.2018 21 o: 00) mewn darllediad arbennig ar YT, byddaf yn ceisio crynhoi cyflymder o wybodaeth y llwyddais i ddod allan o ddarlledu ddydd Sadwrn Dr. Greera. Gan edrych yn fwy ar gysylltiadau sy'n cael eu cuddio y tu ôl i ymgyrch disinformation sy'n cael ei rhedeg ar hyn o bryd. Yn ymarferol, beth mae'r llyfr yn ei awgrymu Heb ei gydnabod. Mae ymgyrch datgelu o gwmpas estroniaid yn dal i redeg! Aneb yn dwyn hanes ar ddiwrnod gwyn ...

Pa fersiwn o'r stori ydych chi'n ymddiried ynddo yn fwy?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb