A fydd y byd yn gwybod am fodolaeth UFOs?

1924x 15. 01. 2020 Darllenydd 1

Dywedodd cyn-flaenwr Blink-182, Tom DeLonge yn 2016 mewn ymateb i e-byst Wikileaks i dîm etholiadol Hillary Clinton fod "pethau'n dod yn y byd o ddarganfod bodolaeth allfydolion." ei ddiddordeb mewn allfydolion, ymddangosodd ar benawdau ar ôl iddi ddod i’r wyneb ei fod yn ysgrifennu e-byst ar bynciau allfydol gyda rheolwr ymgyrch Hillary Clinton, John Podesta, ceisiwr gwirionedd arall yn UFO.
Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar Instagram ar y pryd, dywedodd DeLonge, “Mae Wikileaks wedi drysu rhai pethau pwysig iawn. Mae'r hyn a oedd yn edrych yn llygaid rhai fel nonsens yn hynod bwysig i'r Arweinyddiaeth Diogelwch Cenedlaethol anhygoel. Mae'n hawdd gwneud hwyl am ben hyn o gysur eich cadair, ond ar ôl i chi gyrraedd y cyfarfodydd mynychais ... diwedd yr hwyl. Mae pethau gwych yn dod. Mae'r prosiect yn dal i redeg, coeliwch neu beidio, mae pethau wedi cynyddu. #SekretMachines. '
Ym mis Hydref 2016, datgelwyd Wikileaks fod DeLonge wedi anfon sawl e-bost ynghylch apwyntiadau arfaethedig a hyd yn oed chwythwyr chwiban milwrol y bu’n gweithio gyda nhw at Mr. Podest. Yn un ohonynt, dywedodd hyd yn oed wrth Mrs. Clinton wrth y Tîm Etholiad, lle cawsant eu cludo i ffwrdd a'u cuddio o'r cyhoedd ar ôl i'r "soser hedfan damwain o Roswell." sy'n cynnwys labordai ymchwil yr Awyrlu gyda chyllideb o oddeutu $ 3 biliwn yn archwilio technoleg filwrol o'r awyr.
Addawodd Mr Podesta a Mrs Clinton, pe bai hi'n ennill sedd yn y Tŷ Gwyn, y byddai'n cyhoeddi cymaint â phosibl o ddogfennau dosbarthedig y llywodraeth ar y pwnc. Cyhoeddodd Wikileaks ddau e-bost a anfonodd Mr DeLonge at Mr Podest yn 2015. Fodd bynnag, mae'n ansicr a atebodd Mr Podesta hwy neu a oedd unrhyw gyfarfodydd. Ond pan adawodd swyddfa Barack Obama, fe anfonodd drydariad yn nodi mai ei “fethiant mwyaf” oedd “methu â #disclosure” y dogfennau ufo.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb