Die Glocke: Arf Natsïaidd gyfrinachol

20544x 31. 03. 2019 Darllenydd 1

Die Glocke oedd yr hyn a elwir yn arf Natsïaidd gwyrthiol - yr hyn a elwir yn wir Wunderwaffe.

Wunderwaffen - Mae Wunderwaffen yn ymadrodd Almaeneg ar gyfer yr hyn a elwir "Arfau chwaethus". Defnyddiwyd y term hwn gan yr Almaen Natsïaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd i ddynodi sawl "superpower" chwyldroadol. Datblygwyd y rhan fwyaf o'r arfau hyn ac roeddent yn ymgymryd â rhy ychydig o frwydrau ac yn rhy hwyr i wrthdroi cwrs y rhyfel. - wikipedia

Fe'i disgrifiwyd gan newyddiadurwr ac awdur Pwylaidd Igor Witkowski yn y llyfr Y gwir am Wunderwaffe (2000). Mae ef a'r awduron eraill yn ei roi ar y cyd â gwrthreolaeth, ocwltiaeth Natsïaidd ac ymchwil ynni am ddim. Rhedodd Witkowski i fanylion am Die Glocke mewn trawsgrifiad o holi swyddog SS Jakob Sporrenberg, a dderbyniodd diolch i'r cysylltiad â chudd-wybodaeth Pwylaidd.

Ynddo, mae Sporrenberg yn siarad am fanylion arbrawf a ddigwyddodd yng nghanol cyfrinach Riese, a oedd wedi'i leoli ym Mynyddoedd Sowy ger Waclaw ger ffin y Weriniaeth Tsiec. Dywedodd llawer o awduron fod y Natsïaid wedi defnyddio'r ddyfais hon ar gyfer teithio amser.

Yn ôl erthygl gan Patrick Kiger a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn National Geographic Die Glocke wedi dod yn ffurf boblogaidd o ddyfalu ynghyd ag arfau cudd eraill. Arf Die Glocke fe'i cyflwynwyd fel arf hudolus hudolus. Roedd yn seiliedig ar dechnoleg a oedd yn llawer uwch nag unrhyw beth y gallai'r ddynoliaeth ei greu tan hynny.

Mae'r posibilrwydd o fodolaeth technoleg chwyldroadol wedi sbarduno dychymyg llawer o awduron. Roedd rhai ohonynt fel Jan Van Helsing, Norbert-Jürgen Ratthofer a Vladimír Terziski heb unrhyw drafferth yn addurno realiti gydag ychydig o ffantasi a oedd yn cynnwys arfau cyfriniol, esotericiaeth Natsïaidd, cymdeithasau cyfrinachol ac UFOs, ffenomen a ddechreuodd ledaenu'n gyflym yn y 1950au.

Felly beth yw Die Glocke?

Die Glocke yn brosiect lle bu gwyddonwyr o'r Almaen Natsïaidd yn gweithio i'r SS mewn cyfleuster o'r enw Riese.

Disgrifir y gloch fel dyfais wedi'i gwneud mewn metel solet a thrwm gyda bras amcan 2,7 ac uchder rhwng 3,7 a 4,6 m. Fel mae'r enw'n ei awgrymu, roedd y siâp yn debyg i gloch fawr.

Yn ôl cyfweliad Cook gyda Witkowski, roedd y ddyfais hon yn cynnwys dwy silindr gwrthgyferbyniol a oedd wedi'u llenwi â sylwedd o liw porffor tebyg i fercwri.

Codwyd yr hylif metel hwn Xerum 525 ac fe'i storiwyd mewn pecyn mesurydd-uchel mewn achos arweiniol. Dywedir bod sylweddau eraill megis perocsid thiwmium a beryllium wedi cael eu defnyddio yn yr arbrofion.

Mae Witkowski yn disgrifio pan oedd y gloch wedi'i hysgogi, bod ganddi hyd at 150 i 200 m.

Felly beth oedd nod Die Glock?

Eglurodd y newyddiadurwr o Wlad Pwyl mai nod y prosiect oedd creu ymgyrch gwrth-ddisgyrchiant - dyna pam roedd Die Glocke wedi'i seilio ar gadwyni cryf.

Mae Witkowski yn egluro, pan weithredwyd y gloch, y gallai achosi marwolaeth i greaduriaid byw a oedd o fewn 150 i 200 metr. Byddai marwolaeth yn digwydd o ganlyniad i rewi gwaed yn y system gylchredol, chwalu'r mater organig, ac ati. Pump o'r saith aelod o'r tîm ymchwil dan arweiniad y ffisegydd Walther Gerlach bu farw yn ystod y profion ac nid oedd achos y farwolaeth yn hysbys.

Yn ei lyfr, mae Witkowski yn dweud bod y gwyddonydd Ffrengig Elie Cartan wedi cymryd camau pwysig mewn ymchwil gwrth-ddisgyrchiant ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. \ T Ond roedd y gwrth-ddisgyrchiant a grëwyd gan y ddyfais yn rhy wan i ddod o hyd i'w gymhwysiad. Ar y dechnoleg hon y gellid seilio Die Glocke.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth, mae Witkowski yn honni bod adeiledd concrit yn diflannu o amgylch y dyffryn lle mae Waclaw wedi'i leoli (50 ° 37'43 ° 16'29 V), tua 40 km i'r de-ddwyrain o'r prif gyfadeilad Sokolec (rhan o Reise) a elwir yn Henge. Gallai'r adeilad hwn wasanaethu fel labordy profi ar gyfer arbrofion gwrth-ddisgyrchiant.

Fodd bynnag, ystyrir gweddillion adeilad sydd wedi'i adael yn weddillion adeilad diwydiannol arferol.

Mae p'un a oedd Die Glock yn bodoli ai peidio felly yn parhau i fod yn un o gyfrinachau mwyaf oes y Natsïaid.

Fodd bynnag, gwyddom fod Reise yn bodoli mewn gwirionedd ac mae'n cynnwys coridorau a chanolfannau tanddaearol sydd wedi bod yn adeiladu ers 1943.

Roedd tua 13 miloedd o garcharorion, yn bennaf o Auschwitz, yn gweithio ar y prosiect hwn. Yn ôl tystiolaeth y pensaer imperialaidd Albert Speer, roedd y gyllideb tua 150 miliwn o farciau.

Ar y safle Suenee Bydysawd Rydym yn cynnig nifer o erthyglau eraill ar y pwnc: Y Trydydd Reich.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb