Demonology - Alastor, Alloces, Amdusias, Amon

5936x 30. 03. 2017 Darllenydd 1

Alastor yn cael ei ystyried yn arteithiwr. Daw ei enw o'r alastores hynafol, sy'n golygu ysbryd drwg. Mae'r bardd, Percy Bysshe Shelly, yn rhybuddio yn ei waith, Alastor - Ysbryd unigrwydd, yn ddelfrydol cyn chwilio am gariad perffaith, am fod y byd cyfagos yn dod yn lleidr a byddant yn marw yn gyfan gwbl. Yn Zoroastrism, ystyrir bod y demon hon yn "ysgutor y gosb." Yn yr hierarchaeth hellish, mae'n cymryd lle Nemesis eto.

Dyraniadau / Allocer yw ysbryd hanner cant Second o Goetie (set o gyfnodau ar gyfer gorymdeithio ewyllysiau) ac yn gorchymyn gorchmynion ar hugain. Mae wedi ei wisgo mewn arfau a theithiau. Mae ei wyneb yn debyg i lew gyda wyneb gwlyb a llygaid gwlyb. Yn gallu darparu gwybodaeth am seryddiaeth a chelfyddydau di-dâl.

Amdusias / Amdusciasn, yr ysbryd ar bymtheg o Goethe. Mae ganddo naw ar hugain o gyfraith. Mae'n unicorn, ond pan gaiff ei ddefnyddio, mae'n ymddangos fel dynol. Ynghyd â sain y trwmpedi anweledig, mae hefyd yn rheoli offerynnau eraill. Gall hefyd blygu'r coed.

Amon yw seithfed ysbryd Goethe. Mae'n rheoli deugain o laddau hellocks. Mae ganddo ben y blaidd y mae fflamau a ffliw cynffon y neidr ohonyn nhw. Wrth ymddangos, fodd bynnag, mae'n ymddangos gyda phen tylluanod. Yn yr Aifft fe'i hystyriwyd yn ddwyfoldeb ac fe'i portreadwyd fel dyn â chroen glas. Mae'n sôn am y gorffennol a'r dyfodol, ac mae'n gallu dadlau llwgrwobrwyo ymhlith ei ffrindiau.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb