Demonology: Nodwch alias Habory

5079x 22. 12. 2016 Darllenydd 1

Dictionnaire Infernal - Collin de Plancy (1863)
Habory yw'r demon tanllyd a'r ddiwethaf sy'n rhedeg 26 gyda'r legion o wirodydd. Ar wahân i'w ben ei hun mae ganddo ddau arall: neidr a chath. Mae'n dal torsh mewn un llaw ac yn teithio i gefn y viper.

Pseudomonarchia daemonum - Johann Wier (1583)
Mae Aim, neu Habory, yn ddyn wych ac yn arweinydd cryf. Mae ganddo dri phenaeth; Mae un yn ddynol, y gath arall a'r trydydd neidr. Fe'i gludir ar gefn y viper, gan ddal fflamlyd fflamio yn ei law, y mae cestyll a dinasoedd yn eu llosgi. Mae'n ymateb i gwestiynau o natur breifat ac yn rhoi gwybodaeth i bobl. Fe'i dilynir gan chwech o chwe llain o fraer.

Goetia - SL MacGregor Mathers (1904)
Mae ugeinfed drydedd ysbryd y Goetics. Mae'n ddyn Hell's wych a phwerus. Ymddengys yng nghorff dyn ifanc a deniadol sydd â dwy sêr ar y blaen, ond mae'r ymddangosiad hwn yn amharu ar ddau ben arall (cath a neidr). Mae'n mynd i'r viper ac yn dal torch yn ei law, sy'n goleuo dinasoedd, palasau a thirnodau. Mae'n galw am chwech o chwech o ieithoedd ufenod, a rhaid i'r sêl am ei alw gael ei wneud o gopr.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb