Beth sy'n digwydd mewn gwirionedd yn 51

8147x 12. 09. 2019 Darllenydd 1

Beth sy'n digwydd mewn gwirionedd yn 51? Efallai y parti UFO mwyaf ar y Ddaear. Denodd post Facebook y mis hwn ddiddordeb miliynau o bobl mewn cyfarfod yn anialwch Nevada, ger ardal filwrol gyfrinachol 51.

Adeiladodd Glenn Kaminsky fwth yng ngŵyl ddiweddar Bigfoot Daze yn Willow Creek, California i gefnogi goresgyniad 51 neu o leiaf yn yr un ardal anialwch. Mae'r ardal filwrol gyfrinachol yn Nevada, yr amheuir yn hir ei bod yn cuddio allfydolion a'u llong ofod, yn ardal fynediad gyfyngedig yn ymarferol, ond yn ddeniadol iawn i selogion UFO sy'n bwriadu cwrdd a dysgu'r gwir am yr ardal.

Dywed Glen Kaminsky:

“Rwy’n credu bod pawb yn America yn chwilfrydig. Beth sy'n digwydd yno mewn gwirionedd? Beth maen nhw'n ei wneud yn 51? A oes estroniaid? Hoffwn wybod. ”

Ei statws Facebook a'i ddigwyddiad wedi'i drefnu ar gyfer 20. Medi 2019 o'r enw: "Ardal 51: Ni allant ein rhwystro ni i gyd," gan nodi cynnydd enfawr. Mae'r swydd wedi dal mwy na miliynau o ymgeiswyr 2. Yn eu plith roedd Noemi Barajas - tad 31 oed a welodd UFO yn hofran dros dŷ yn Anaheim, California.

Marchnata UFO

Mae rhai busnesau yn ceisio cefnogi'r syniad hwn a gwerthu cofroddion UFO yn eu siopau. Gallwch gael dynion neu boteli plastig gwyrdd bach o Tequila ar ffurf pen estron. Mae perchennog un o'r cwmnïau'n trefnu darlithoedd ar UFOs, gan gynnwys arsylwadau gyda ysbienddrych.

Ardal 51 - Cofroddion

Ar yr un diwrnod, 20.9.2019, yn agor tua 40 milltir i ffwrdd gŵyl o'r enw Alienstock. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal mewn motel sengl gyda bwyty yng nghyffiniau ardal 51. Yn ystod ei blynyddoedd 30 o fodolaeth, mae'r perchennog wedi gweld y cynnydd a'r anfanteision mewn diddordeb mewn UFOs.

Hefyd, mae Mr Rob Bowman, perchennog bwyty 48, yn bwriadu sefydlu gwersyll ger ardal 51. Mae'n un o'r bobl sydd bron yn hudolus yn cael eu denu i'r ardal hon, cyfrinach y gall ei chuddio.

Brys

Mae swyddogion ffederal y wladwriaeth leol ar eu gwyliadwraeth. Dywedir bod pobl yn wahanol o ran eu diddordeb a'u cymhelliant. Mae rhai yn chwilio am deimlad, mae eraill yn ddig ac eisiau gweld beth sydd wedi'i guddio yn y man lle mae eu harian yn mynd.

Ardal 51 oedd safle'r Llu Awyr ar gyfer datblygu'r awyren ysbïwr U-2 yn 50. mlynedd. Gwnaed y datganiad hwn yn 2013. Ac eto nid yw'r esboniad hwn yn ddigonol i bobl ac maent yn mynnu mynediad i'r ardal. Fodd bynnag, ni chaniateir! Gorchmynnir iddo gadw draw o Ganolfan Prawf a Hyfforddiant 51. Os bydd rhywun diawdurdod yn dod i mewn i'r ardal, caiff ei gadw ar unwaith.

Mae Christopher Bader, athro cymdeithaseg, yn astudio sut mae pobl yn dirnad y goruwchnaturiol. Mae llawer yn troi cefn ar grefydd draddodiadol ac yn dod yn fwy agored i'r syniad o allfydolion. Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod traean o Americanwyr yn credu bod llongau allfydol yn ymweld â ni mewn gwirionedd. Mae dwy ran o dair yn egluro digwyddiadau a chyfarfodydd yn ôl ffenomen naturiol neu weithgaredd ddynol.

Priffordd

Dywedodd Steve a Glenda Medlin, ffermwyr amser hir, fod eu blwch post yn sefyll ar hyd llwybr y wladwriaeth 375 ar y darn 98 milltir. Dechreuodd ymwelwyr lenwi eu blwch post â llythyrau at allfydolion, ac yng nghymuned UFO, cyfeiriwyd at y blwch post fel y "blwch post du."

Ardal 51 - clipfwrdd

Rhedodd amynedd Medlin allan a thynnwyd yr achos a'i osod yn agosach at y tŷ. Fodd bynnag, mae selogion yn rhoi blwch newydd yn yr un lle, sy'n dal i lenwi. Nawr daw ddiwedd yr haf a chyda hynny mae'r cwestiwn o beth fydd yn digwydd i'r cyfarfodydd a'r gwyliau a gynlluniwyd yn ardal 51.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb