Beth sydd wedi'i guddio mewn rasys o amser (2.díl) - Iaith gyfrifiadurol Aymar - Ink a'u Kipp

5451x 27. 04. 2017 Darllenydd 1

Lle'r oedd Andes mawreddog yn cyrraedd y brig heddiw, roedd y môr wedi dadelfennu unwaith. Ei weddillion yw Llyn Titicaca heddiw â diamedr o 200 km. Ei ardal yw 8372 km² ac fe'i rhannir yn Periw a Bolivia; mae lefel y dŵr yn 3812m. Nid Llyn Máchovo yw hynny yn ôl y niferoedd hyn - mae'n rhaid i ni ei wneud gyda'r llyn mwyaf yn Ne America. Mae'n mynd i mewn i fwy nag afonydd 25, mae'r tymheredd dŵr wyneb yng nghanol y llyn yn sefydlog (11 - 12 ° C); Yn ddiddorol, hyd yn oed yn yr haf, mae ei fannau ac ardaloedd arfordirol yn cwmpasu rhew.
Ac yn y llyn hwn - yn y cyfieithiad o'r Rock Pum - mae'r Indiaid o lwyth Aymar yn byw heddiw. Maent yn ystyried eu hunain fel y genedl hynaf. Yn eu chwedlau rydym yn dysgu bod yn wreiddiol yn nomadiaid, ac ar ôl dod i'r rhain "dŵr sanctaidd" yn dod ar draws llwyth rhyfedd Uru a hefyd darganfod dirgel, tref anghyfannedd Tiahuanaco.
Mae Ayamar yn siarad yr iaith wych, berffaith y mae ieithwyr yn ei honni yw'r iaith fwyaf perffaith yn y byd. Mae ieithyddion, yn rhyfedd, yn canfod rhesymeg fathemategol i gael lleferydd a orchmynnwyd. Hyd yn oed mathemategydd, Ivan Guzmán de Royas o Bolivia i'r casgliad bod yr iaith hon yw ei strwythur addas iawn i ysgrifennu dros cod algebraidd ... Aimara felly defnyddio fel sail ar gyfer rhaglen gyfrifiadurol ac wedi creu rhaglen gyfieithu perffaith, cyffredinol. Ble daeth Aymar i rodd mor rhyfeddol.
Croniclwr Sbaeneg Cofnododd Pedro Simon y mythau Chibchos. Eu cartref hanesyddol yw llwyfandir Cordillera yn nwyrain Colombia. Ymhlith pethau eraill, yn eu chwedlau maent yn dweud bod cyn i'r byd ei greu, roedd dyn o'r enw Uiracocha (Viracocha, yn ddiweddarach duw Quetzalcoatl) - enw llawn Uiracocha Tachayachachic - ". Creawdwr y byd o bethau" sy'n golygu Viracocha oedd gwrywaidd a benywaidd - tebygrwydd gyda'n Beibl am y Eve creu cyd-ddigwyddiad yn unig ... mae hi'n dweud yn Setledig Tiahuanaco yno a gwneud y llwythau cewri.
Ydych chi'n gwybod y ffont Incan? Fe'i gelwir yn kip. Mae'r kip yn edrych fel llinyn o nodau wedi'u halinio ar llinynnau. Mae nodau didoli mewn trefn benodol yn ddull o anfon negeseuon ymlaen. Trosglwyddwyd yr ysgrythur hon i'r dduw barwog Virakoča, dyn gwyn gwyn. Roedd Kipu yn hysbys cyn teyrnasiad llywodraethwyr Inca chwedlonol dros eu tiriogaeth helaeth. O brifddinas y llywodraethwyr Cuzco, penderfynodd dros yr ymerodraeth a ymestyn o ffiniau heddiw Ecwador i'r gogledd, i ganol Chile yn y de.
Mae "ysgrifennydd y wladwriaeth" wedi cael ei addysgu ers tro. Gallai'r anghywirdeb lleiaf yn y cofnodion fod wedi bod yn ben. Yn yr ysgol hon, dysgodd yr etholwyr ystyr pob llinyn a nodyn. Roeddent yn cydnabod cysylltiadau cymhleth rhwng nifer, maint a threfn y nodau. Roeddent yn cydnabod y gwahaniaethau rhwng y rhaffau prif a'r eilaidd. Roedd ffibrau cotwm neu wlân llin yn hongian mewn amrywiaeth o hyd ar ffon neu raff cryfach. Trwy eu cymorth, gallai'r ysgrifenyddion gynrychioli unrhyw rif neu realiti ...
Ni wnaeth Kipu wasanaethu "i ysgrifennu" gwaith llenyddol, perfformiadau theatrig, barddoniaeth, ond roedd yn addas ar gyfer creu rhestrau busnes ac adrodd. Y gwau soffistigedig hwn o llinynnau a ddyfeisiodd yr Incas? Ac nid dyma'r celfyddyd o'r hen wareiddiad diangen y mae'r duwiau Virakoča - Quetzalcoatl yn eu cynrychioli mewn chwedlau.
Er mwyn diddordeb, defnyddiodd y Polynesiaid y kip hefyd. Fe'i canfuwyd hefyd yn Mohendzhodar. A yw'n ffordd o gyfathrebu sy'n cysylltu diwylliannau cynhanesyddol uwch? Sut y gallai'r araith hon swnio?
Ac nid dyna'r cyfan eto am y Llyn Titicaca dirgel. Y tro nesaf rydym yn edrych ar lwyth hynod Uru - cenedl y gwaed du.

Yr hyn sydd wedi'i guddio yn y rasiau amser

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb