Beth oedd yr uned ffasgaidd Ahnenerbe yn Karelia yn chwilio amdano?

118437x 06. 10. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Cawsom y cyfle i glywed am ymchwiliadau cyfrinachol Hitler, profiadau mystig a arteffactau cyfrinachol. Ond yn eithaf diweddar, cafodd ffeithiau diddorol a dirgel ei lunio: fe wnaeth milwyr yr Almaen gynnal arolwg mawr yn Karelia, gan gynnwys yr unedau Elite Ahnenerbe. Beth oedd yr uned ffasgaidd Ahnenerbe yn Karelia yn chwilio amdano?

Yr Uned Fasgeg a'i Diben

Mae'n hysbys mai nod Hitler oedd sefydlu worldview. Ond roedd yn amlwg yn ymwybodol na ellid cyflawni hyn dim ond pe bai arf newydd, pwerus nad oedd neb wedi'i gael eto. Serch hynny, nid oedd yr holl ddatblygiadau yn yr ardal hon yn gofyn nid yn unig amser ond hefyd yn ddyfais uwch-bwerus sy'n gallu creu egni afreal.

Mae Hitler wastad wedi bod yn tueddu i astudio thestegiaeth chwistigiaeth a occult, ac felly mae wedi dewis cymryd yr ymwrthedd lleiaf. Astudiodd y chwedlau a'r chwedlau o'r cenhedloedd, a oedd yn cynnwys arteffactau cyfrinach, ac roedd gan y rhan fwyaf ohonynt sail wirioneddol. Ac yna llosgi gyda'r awydd i ddod o hyd iddynt. Yn sicr, fe wnaeth ei addawol iddo. Ar gyfer chwilio ar raddfa mor fawr, crewyd milwyr elitaidd o ymgysylltiad arbennig. Fe'u dwynwyd o lyfrgelloedd ac amgueddfeydd yng Ngwlad Pwyl, Ffrainc, yr Undeb Sofietaidd, atafaelu llawysgrifau hynafol a'u pwyso'r rhai mwyaf gwerthfawr. Roedd Hitler yn argyhoeddedig bod dogfennau cyfrinachol yn cynnwys gwybodaeth gywir am ble mae arteffactau wedi'u cuddio a sut y gallant weithio gyda nhw.

Yr uned Ahnenerbe

Roedd uned Ahnenerbe ymhlith y milwyr a ddefnyddiwyd yn arbennig. Dywedir bod ei aelodau'n ymwneud â datblygiad mystig. Ac nid oedd Karelli ddim yn colli eu sylw. Yn y goedwig ger Kesteng (Kestenga, nodedig) daeth y gwyddonwyr i ganfod medal un o swyddogion y Dead Nazi grŵp elusennol. Defnyddiwyd milwyr yr adran hon yn aml yn y gweithrediadau pwysicaf. Buont hefyd yn cymryd rhan ym Mlwydr Stalingrad a Brwydr Kurish Ark. Ond fel y gwyddom, nid oedd ymladd hir a ffyrnig yn Karelia, ac nid oedd gweithrediadau arbennig o bwysig. Felly pam y gwnaeth swyddog uned elitaidd ddod o hyd iddo yma?

Dewch i ymuno â'r chwiliad i Viktor Komkov gan yr Ymgyrchydd Cartrefi. Mae ymchwilwyr wedi darganfod rhywbeth arbennig: yn Eletyozera (enw'r llyn, Elethezero, nad oedd ganddo arwyddocâd milwrol, canfuwyd dwy linell amddiffynnol anferth. Roedd y cyntaf o dan reolaeth Bataliwn Sgïo Gwirfoddolwr Norwy SS Nord, ac yna'r llall yn syrthio o dan yr SS Hunters Mountain.

Daethpwyd o hyd i dref fechan yma yn Eletyozer, y cafodd ei adeiladau eu hatgyfnerthu â phren. Yn ôl cyfrifiadau gwyddonol, mae'n debyg y byddai wedi'i adeiladu at ddibenion ymchwil yn hytrach na dibenion amddiffyn. Mae'n rhyfeddol y canfuwyd llinyn yn un o'r tyllau, a oedd â'r hawl i gludo llwythi milwrol yn unig. Defnyddiwyd arf o'r fath i berfformio defodau hudol arbennig. Mae tri o ogofâu wedi'u canfod yn agos, ond nid ydynt wedi gallu treiddio oherwydd eu bod i gyd wedi cwympo oherwydd ffrwydradau gofalus.

Felly beth oedd yr unedau SS elite yn Karelia?

Wrth iddi ddod i ben, roedd y lleoedd hyn yn denu nid yn unig yr Almaenwyr. Yn fuan yn ôl, dysgwyd llawer o wrthrychau gan ymchwilwyr o adran arbennig o VČK-OGPU (VČK - Y Comisiwn Rhyfeddol All-Rwsia ar gyfer Ymladd Gwrth-Revolution a Sabotage yn y Gymdeithas Pobl Ifanc RSFSR, o'r enw Ceka; OGPU - Undeb Gwleidyddol y Wladwriaeth Unedig, Nodyn. trawsnewid.), dan arweiniad Gleb Bokij ac yna gan grŵp o wyddonwyr dan arweiniad prif labordy niwrowyddygonydd Alexander Barchenko. Daeth yr alltaith â chanlyniadau anhygoel - canfuwyd North Shamballa! Ond nid oedd Barchenko ei hun yn siŵr o ystyried Karelia fel "tiriogaeth yr Wybodaeth Hynaf hynafol".

Yn ôl un o'r chwedlau, mae'n rhaid bod deml o dan y ddaear y dduwies Jumally, lle mae Cwpan Aur y Llychlynwyr yn cuddio. Pa opsiynau bynnag sydd ganddo, ni ellir ei ddweud, ond mae'r ymchwilwyr yn tybio bod ei bwerau hudol yn ymarferol iawn. Maent yn dweud bod y cwpan hefyd yn cael ei chwilio gan y mystig Rwsiaidd amlwg yn Rwsia. Dysgodd amdano o ddogfennau cyfrinach ei dad, Konstantin Fjodorovich Rerich, un o arweinwyr y Masons Petrograd. Mae'n amlwg nad yw artiffisial mor bwysig, sy'n caniatáu i'w berchennog gael posibiliadau di-ben, yn gallu tynnu sylw'r Fyddin Hitler.

Darganfyddiad syndod

Ond mae'n bosibl nad oedd y Natsïaid hyd yn oed yn chwilio am Gwpan Llychlynol. Dim ond yn ddiweddar, gwnaeth ymchwilydd Penrhyn Kolan a Karelia Vladislav Trošin ddarganfyddiad syndod. Daeth o hyd i ddeunyddiau cyfrinachol sy'n awgrymu bod yr Almaenwyr yn defnyddio lluoedd arbennig i greu'r "garbage" fel y'i gelwir.

Mae trigolion gwreiddiol Karelia, y Sami, yn dweud bod y moroedd yn adeiladau naturiol neu adeiladau dynol sy'n cynnwys cerrig mawr wedi'i adeiladu ar sawl un llai. Yn y seddi, fel y dywedant, mae bywyd ysbryd addoliedig Sama yn byw. "Gyda chymorth defodau arbennig, mae'n bosibl ei gwneud hi'n amhosibl perfformio o safbwynt gwyddoniaeth gyfoes," meddai Vladislav Trošin.

Mae'r ffenomen dirgel yn ganlyniad i gyfathrebu cysgodion siapiau yn gyson gydag ysbrydion uwch

Y dyddiau hyn maent yn cael eu chwalu ar draws tiriogaeth Karelia. Mae'n anhygoel y gall cerrig, pob un sy'n pwyso sawl tunnell, symud o bryd i'w gilydd. Mae'r Sami yn honni bod y ffenomen ddirgel hon yn ganlyniad cyfathrebu cyson Shamans gyda ysbrydion uwch sy'n byw yn y tiriogaethau hyn. Mae'n ymddangos yn afrealistig bod y nifer o gasglu dirgel bob blwyddyn yn cynyddu fel pe bai'n llythrennol yn tyfu o dan y ddaear. Ac mae'r rhai sydd wedi dechrau cwympo ar wahân o dan ddylanwad y gwyntoedd a'r glaw yn cael eu hadnewyddu'n llythrennol fel pe bai dwylo anweledig.

Vladislav Trošin ar ôl archwilio yn rhan sylweddol o diriogaeth Karelia, nododd bod yr uned Ahnenerbe bod yn amhosibl yn ôl pob tebyg - gallai bron dod at ei gilydd ac yn cyflwyno i gyflawni eu tasgau. "Dim ond yn edrych ar y mapiau rhyfel Karelia, lle pasio drwy'r rheng flaen ac yn eu cymharu â'r sefyllfa bresennol o ffawtiau daearegol a dod o hyd i gyfatebiaeth," meddai. "Mae hwn yn ganlyniad i'r rhyngweithio Ahnenerbe a reunites Mystic, oherwydd tan hynny bydd byth yn llinell seibiannau peidio â chofnodi, ond yn debyg anomalously craidd yn aml yn ymddangos mewn lleoedd cronni cryf iawn o ynni."

Ond i ddweud yn fanwl gywir pa mor bell y mae SS elite wedi datblygu yn ei waith ymchwil, mae'n anodd, oherwydd bod holl olion eu gweithgaredd wedi cael eu dinistrio bron yn llwyr. Efallai y dylem ddod yn fwy cyfarwydd â thiroedd dirgel Karelia. Pwy sy'n gwybod pa gyfrinachau sy'n dal i guddio ei diriogaeth.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Beth oedd yr uned ffasgaidd Ahnenerbe yn Karelia yn chwilio amdano?"

Ad a Ateb