fideo a delweddau y Ddaear blaned lloeren dal Chinese

14083x 14. 02. 2019 Darllenydd 1

ergydion newydd yn ddyledus i'r lloeren Tseiniaidd Longjiang-2, a ddaeth orbit lleuad ym Mehefin 2018 ac yn araf yn dechrau i anfon gwybodaeth yn ôl i'r Ddaear fel rhan o genhadaeth a ddaeth Tsieina i ochr dywyll y lleuad am y tro cyntaf yn hanes.

Roedd Longjiang-2 lansio i'r gofod ynghyd â'r lloeren a chyfathrebu probe Tseiniaidd Queqaio, sy'n chwarae rôl allweddol ar gyfer y modiwl lleuad newydd Chang'e-4. Ar ddechrau'r flwyddyn, tirodd y modiwl llwydni Chang'e-4 yn llwyddiannus ar ochr bell y Lleuad. Queqaio sydd wedi setlo yn orbit "yn lle" Moon, lle mae trosglwyddo signalau radio o fodiwl Longjiang a Chang'e-2 4-ar y Ddaear. Heb y ddau lythyren Longjiang-2 a Queqiao hyn, ni fyddai'n bosibl gwneud y genhadaeth hon ar ochr bell y Lleuad o gwbl.

Lluniau hardd o'r Lleuad a'r Ddaear

Roedd gan drydydd lloeren Longjiang-1 orbitalau o amgylch y lleuad ynghyd â'r Longjiang-2 a Queqiao, ond colli cysylltiad â Tsieina Longjiang-1 ar ei ffordd i'r lleuad. Yn ffodus, bu Tsieina, Longjiang-2 a Queqiao yn llwyddiannus ac yn dal lluniau gwych o'r Lleuad a'r Ddaear.

Lleuad a Daear

Lloeren Longjiang-2 seibio pan ddechreuodd Chang'e-4 gyda'r glanio ar ochr dywyll y lleuad, i darfu ar y cyfathrebu rhwng gwyddonwyr ar y Ddaear a'r modiwl lleuad. Ond nawr bod y ddau Fodiwl Lunar yn gweithio ac yn archwilio rhan gefn y Lleuad, mae Longjiang-2 eto'n weithgar. Dechreuodd y sganiwr weithio a chasglu fideo 3 2019 XNUMX.

Ar hyn o bryd, mae'r lloeren hon wedi dal llawer o luniau a fideos. Mae'r ffotograff cyntaf yn cadw'r ochr luniau pell yn ei holl harddwch ynghyd â'n Daear. Cafodd y llun cyntaf a ddaliwyd gan y lloeren ei lawrlwytho o arsyllfa radio Dwingeloo yn yr Iseldiroedd. Yn ddiddorol, lluniodd lloeren Longjiang-2 gyntaf y Lleuad a'r Ddaear ar un llun. Disgwylir y bydd Longjiang-2 yn weithredol erbyn diwedd mis Awst 2019, pan fydd y tanwydd ar gyfer y lloeren hon. Unwaith y bydd y tanwydd wedi'i ddileu, bwriedir ei ddinistrio wedi'i dargedu.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb