Roedd y Cwningen Neffriteaidd Tseiniaidd yn dal y Americanwyr mewn celwydd

4146100x 29. 12. 2013 Darllenydd 1

Mae'r rover lleuad Tseiniaidd o'r enw Yuytu neu Jade Rabbit hefyd yw'r corff artiffisial cyntaf symud ar hyd wyneb y lleuad ers 1972, pan fydd y genhadaeth Apollo diwethaf glanio criw 17 yn cynnwys: Eugene Cernan a Harrison Shmit.

Ym mis Rhagfyr 2013 ni cwningen, ar ôl glanio yn llwyddiannus, anfonodd y delweddau cyntaf o wyneb y Lleuad. Ydych chi wedi adfywio dadl angerddol ar liw arwyneb y Lleuad? Mae lluniau Tsieineaidd yn dangos bod yr wyneb yn frown ac mae'r awyr yn arian. Mewn cyferbyniad, mae'r ffotograffau y mae astronauts wedi eu cymryd ar wyneb y Lleuad (neu gliciau NASA artiffisial) yn dangos bod y lleuad yn llwyd neu'n arian ac yn dywyll yn y cysgod.

Y cyntaf i nodi mai rhywbeth o'i le gyda lliwiau'r Lleuad oedd yr ymchwilydd Joseph Skipper, sy'n arbenigo mewn ffenomenau anghyffredin. Yna cyhuddodd NASA o dwyllo. Am ryw reswm haddasu NASA ymddangosiad terfynol y lluniau, sydd wedyn ar gael ar ei wefan swyddogol ar gyfer llwytho i lawr rhad ac am ddim. O'r holl ffotograffau, mae'r lleuad mor ddiflas a du a gwyn.

Cadarnhawyd amheuaeth o Joseph Skipper pan dywedodd y byddai'r ffotograff i'w gymryd yn ystod y genhadaeth olaf (Apollo 17) ym mis Rhagfyr 1972. Mae'r llun yn dangos y gofodwr Eugene Cerman wrth iddo osod y faner Americanaidd ac yn rhoi ei law yn llaw â'i law estynedig. Ond mae cydweithiwr Harrison Schmitt yn mynd heibio'r modiwl cinio. Mae'r baner a'r astronaid fel arfer wedi'u lliwio, ond mae'r lleuad ei hun yn ddu a gwyn eto.

Argymhellaf am erthygl atgoffa Lleuad Llwyd Geir.
Ond pan fyddwn yn canolbwyntio ar farn flaen y stondinau, gwelwn gipolwg o'r modiwl llwyd a delwedd y Lleuad. Ond yr un mor frown â Tsieina yn ein dangos ym mis Rhagfyr 2013. Mae'n ymddangos ei fod yn liw arwyneb go iawn.

Joseph Skipper: "Dydw i ddim yn deall pam mae lluniau NASA wedi'u difrodi. Mae'n debyg ei fod eisiau cuddio rhywbeth. " Trwy dynnu lliwiau naturiol, gallwch chi fethu â gwir natur a strwythur y Lleuad. Yn ôl yr ymchwilydd, mae lluniau NASA yn cael eu trin. Diolch i luniau Tseineaidd, cadarnhawyd y ffugio.

Mae gan y lleuad yr holl arlliwiau o siocled, ond mae'n sicr nad yw'n llwyd!

O blaid y theori bod y Lleuad yn llwyd, fe'i tystiwyd gan genhadaeth criw 10 Apollo. Ym mis Mai, peilotwyd 1969 Lunar Module Eugene Cernan, pennaeth y genhadaeth oedd peilot caban Thomas Stafford a John Zouny. Nod y genhadaeth oedd i ddogfennu ar gyfer glanio o Neil Armstrong a Buzz Aldrin, a oedd wedi gosod troed gyntaf ar y wyneb lleuad yn y dyfodol.

Roedd gan Sernan a Stafford y dasg o symud gyda modiwl cinio ar wyneb y Lleuad ar uchder o fetrau 100. O'r uchder hwn, dylent fynd â lluniau manwl a pharatoi adroddiad manwl hefyd. Yn yr adroddiad, dywedodd criw Apollo 10 fod y lleuad du a gwyn yn frown ysgafn neu hyd yn oed yn frown brown ... Mae rhai o ddelweddau Apollo 10 yn amlwg yn weledol coch neu wyrdd.

Cernan, Stafford a Zouna hefyd oedd y rhai olaf daethon nhw i'r cyhoedd o leiaf rai o'r ffotograffau lliw o'r Lleuad. O deithiau eraill, dim ond cliriau du a gwyn clir a ddaeth.

Gyda llaw, yn fuan ar ôl glanio gan ofodwyr Apollo 17 sylwadau reportedly glanio (wyneb y ddaear) yn gweiddi: "Alla i ddim credu ei fod ... Mae'n anhygoel ... Yr oedd fel ... oren rhydlyd neu rywbeth.". Lleferydd oedd y ddaear yn y safle glanio y mae'r astronawdau yn ceisio'i gasglu i gynwysyddion sampl. Mae'n eithaf tebygol hynny i yn dod i'r Ddaear, ond nid oes unrhyw adroddiadau am y dadansoddiadau a ganlyn.

Ffynhonnell: paranormal-news.ru

Erthyglau tebyg

Sylwadau 41 ar "Roedd y Cwningen Neffriteaidd Tseiniaidd yn dal y Americanwyr mewn celwydd"

 • Sando ysgrifennodd:

  Roeddwn i'n synnu gweld dogfen am Apolo, ac dywedodd un o'r astronawd pan oeddent yn glanio, ni allent agor y gorchudd. Yna dywedodd mai'r rheswm am hynny oedd bod llai o bwysau ynddo nag y gallai dynnu'r cwfl a'r clawr oddi wrth iddo ei gadw dan bwysau. Dywedais o hyn, pe baent yn wir ar y lleuad, yna mae yna hefyd yr awyrgylch, y pwysedd aer. Roedd yn rhaid iddo fod yn fwy nag oeddent yn y modiwl.

 • otmar plocica ysgrifennodd:

  Hmmmmm.no os dim byd arall a lliw llwyd yn edrych fel na fyddai'n goroesi oes unrhyw beth :) tra bod y brown a gwyrdd eisoes yn galw i gof dychymyg am y posibilrwydd o dyfu a cehokoliv.seda mwyngloddio Meddwl breciau digon dychymyg, o leiaf me.seda-diflastod, diffyg diddordeb .ze trin yn hawdd gan lliwiau?

 • S S ysgrifennodd:

  Gyda llaw: I'r rhai sy'n credu bod NASA yn gorwedd o gwbl, dylai fod yn amheus ei bod wedi cadarnhau glanio archwilydd Tsieineaidd. Mewnwelediadau ffotograffau:

  http://lroc.sese.asu.edu/news/uploads/chang_e3_FI_opening.png

  ;-)

  • Sueneé ysgrifennodd:

   Dotiau neis;)
   Mae'n fy atgoffa sut y dangosodd NASA luniau anhygoel rai blynyddoedd yn ôl o orbit y Lleuad, lle glaniodd yr A11 (canolfan lansio LM) a'r faner. Yn wir, roedd tri dot llachar yn y llun, lle roedd dau ohonynt yn cynrychioli'r sylfaen LM a'r trydydd un wrth ymyl y faner. : D
   Opět je to kontroverze. Máme technologie, které dokáží z oběžné dráhy Země vidět hořící sirku a nebo číst lidem noviny přes rameno. Jinými slovy, jestli NASA vydala jen takové potvrzení, je to alespoň pro mne fraška stejně jako v případě jako „úžasných fotografií z místa přistání A11″…

   • M ysgrifennodd:

    Ni chredaf y byddai'n ddadleuol, mae'n fwy o dystiolaeth o anwybodaeth.
    Bydd y LRO yn hanner metr ar wahân, nad yw'n troi allan i fod yn ddrwg, ac rydych chi'n colli allan ar y gwahaniaethau hollol sylfaenol yn ffocws y lloerennau hyn.
    Mae camerâu LRO yn un o lawer o ddyfeisiadau. Maent yn chwarae rôl fwy is-ddarn yma a dylent helpu i fapio'r Lleuad mewn datrysiad uwch.
    Ni all lloerennau ysbïwr gwahaniaethu ddau lythyr, i gor-ddweud yn hytrach gentimetrau ac yn ail y telesgopau gyda drychau mawr, yn debyg i'r Telesgop Gofod Hubble. Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol sicr nid oherwydd rhywbeth fel cyrraedd y lleuad fyddai yn gostus ac am luniau o'r lleuad yn y penderfyniad i gentimetrau Nid oes rhaid defnyddio llawer.

    • Sueneé ysgrifennodd:

     Myslel jsem to tak, že vůbec je s podivem, že použíjí tak „nekvalitní“ techniku s malým rozlišením, když dokážeme mnohem více.

     • M ysgrifennodd:

      Mae hwn yn ystyriaeth gwbl anghywir oherwydd nid yw'n ymwneud â'r hyn yr ydym yn ei wybod. Mewn ychydig o geisiadau, dim ond y gorau y gallwch ei ddefnyddio.
      Wrth gwrs byddai ef yn gwybod sut i LRO osod telesgop metr 2, yn gwneud y chwiliedydd ddwywaith mor fawr, ddwywaith yn fwy trwm a rhoi mewn orbit, gan nad yw'n ffitio i mewn roced ... Ond o ystyried nad yw nod y genhadaeth yn cael ei nid yn saethu cerrig ar y lleuad a NASA mae ganddi gyllideb o beth sydd wedi digwydd ac acw.
      Mae'r camera LRO yn edrych fel hyn http://www.msss.com/images/science/LROCNA_big.jpg felly nid oes unrhyw beth rhyfedd am beidio â'i wneud fel lloeren ysbïol syml sydd dim ond un telesgop mawr.

   • S S ysgrifennodd:

    Sueneé napsal: „Ve skutečnosti na fotce byly tři světlé tečky, kde dvě z toho představovaly základnu LM a třetí o kus vedle vlajku.“

    Ydych chi'n siŵr mai dim ond tri dot a dim mwy?
    Onid ydych chi am geisio ail-gyfrifo?

    http://www.collectspace.com/review/lrolcross_apollo07.jpg

    neu 4x (rhannwch y nifer o bicseli gan 16):
    http://www.collectspace.com/review/lrolcross_apollo08.jpg

    • Martin Horus Martin Horus ysgrifennodd:

     Nid yw Cytundeb â'r hyn mae'n ysgrifennu lluniau Sueneé..rozmazané gyda nifer o ddotiau yn hyn y byddai unrhyw un yn argyhoeddi yn hytrach embaras i NASA gyhoeddi fel swyddogol ar gael. prawf, sydd ond yn dangos fel NASA malu awyr.
     Gyda llaw, pe bai NASA yn wir ar y lleuad, hi oedd ei phroblem, a byddai pobl yn ei wybod unwaith, yn fwy trawiadol yw'r wybodaeth chwaethus, gel a chamweiniol y mae'n ei rhoi. Yn y cyfamser, nid oedd damcaniaethau cynllwyn yn gwrthdaro unrhyw beth, nid hyd yn oed y cwestiwn sylfaenol o beth yw'r Lleuad go iawn.

     • M ysgrifennodd:

      Credaf fod yr holl wrthwynebiadau (o leiaf y rhai mwyaf enwog) wedi'u gwrth-ddweud, na all NASA wneud hynny, ond gallaf wneud hynny ar fy mhen fy hun.
      Roedd y lliw yn ôl pob tebyg yno, dde? Edrychwch ar yr awyr a gweld y lliw cywir.

     • S S ysgrifennodd:

      Sueneé napsal: „Ve skutečnosti na fotce byly TŘI světlé tečky, kde dvě z toho představovaly základnu LM a třetí o kus vedle vlajku.“

      Martin Horus napsal: „Souhlas s tím co píše Sueneé..“

      Felly, rydych chi'n cytuno â datganiad Suene mai dim ond tri dot llachar yn y llun?

      (ar gyfer arolygiad:

      Yn amlwg, nid ydym hyd yn oed yn cytuno ar y nifer syml o ddotiau yn y llun.

      Gall hyn esbonio pam fod gennym y broblem i gytuno ar bynciau eraill a drafodwyd ...

      • Martin Horus Martin Horus ysgrifennodd:

       Gyda meddyliau bwriadol yn fwriadol o'r cyd-destun. Mae gennych ddiddordeb mewn picsel o ddotiau, ond mae'r hanfod yn eich dianc yn llwyr.

       • S S ysgrifennodd:

        Sut y bydd y cyd-destun yn cael ei adlewyrchu mewn tri dot, un o'r rhain yn faner?

        Pan roddaf y datganiad hwn mewn cyd-destun â lluniau LRO, ymddengys ei fod yn anwir (p'un a yw'r lluniau'n wir ai peidio).

        Yr hyn rydw i'n ei wneud: Mae'r syniadau y mae eu hangenwyr yn gorfod gwneud ffug yn ymddangos yn o leiaf amheus.

        Felly rwy'n ceisio eich cymell gyda chwestiynau a sylwadau i wneud y ceisiadau anghywir (a allai fod yn gamgymeriadau) yn ceisio eu cywiro i wladwriaeth lle maent yn wir. Dim ond yn y gwir yw ei bod yn bosib adeiladu rhywfaint o theori ystyrlon a defnyddiol (er enghraifft, am ymweld ag estroniaid).

        Ond efallai y byddwch yn ei weld yn wahanol. Os felly, sut?

 • Martin Horus Martin Horus ysgrifennodd:

  Jak by řekl klasik “ tak tady něco nehraje “ a myslím, že NASA obelhávala lidstvo po 40 let. A teď je potřeba zjisti proč tomu tak je.

  Eisoes yn ystod 70 bu llawer o amheuaeth ynghylch Rhaglen Misol yr Unol Daleithiau.
  fideos a ffotograffau gweledol
  datganiadau dadleuol gan gyn staff y NASA ac arbenigwyr o'r gymuned wyddonol
  Ffilm Hollywood Capricorn Un / Capricorn Tsiec 1 /
  neu golled ffuglennol honedig y recordiadau glanio gwreiddiol Apollo 11 ar y Lleuad
  nedávné horečné shánění údajných „hornin z měsíce“ od těch, kterým NASA tyto kousky hornin dala

  Mae digon, yn y drefn honno. mae'n ddigon!

  Dyma lansiad y cwningen Neffrite ar wyneb y llwyd mewn ansawdd da
  http://aldebaran.cz/animace/Kralik_2.mp4

  ps for S: heb sôn bod gan y camera Tsieineaidd sawl hidlydd brown :-)

  • S S ysgrifennodd:

   Nid wyf yn gwybod am yr hidlwyr ar y camera Tsieineaidd. Dyna pam yr wyf yn gofyn sut rydych chi'n esbonio'r gwahaniaeth mewn lliw rhwng y lluniau yn yr eitem hon a'r erthygl flaenorol.

   • Martin Horus Martin Horus ysgrifennodd:

    Y gwahaniaeth yw lle mae'r we yn cael ei storio
    dyma'r un llun yn ôl pob tebyg yn y datrysiad gorau
    http://jto.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/p5-w1-s3-rover-b-20131217.jpg
    dydyn ni ddim yn delio â nofel 40 Grey, ond sut mae NASA yn gwisgo dynoliaeth, oni bai ei fod yn newid lliw fis yn ddiweddarach, neu mae NASA yn gweld lliwiau heblaw am bobl

    • S S ysgrifennodd:

     Byddwn yn awgrymu bod meistri NASA yn galw allan pan ystyrir bod eu gwybodaeth yn swil. Gadewch i ni gymryd lluniau ac arsylwi ar y Lleuad o'r ffynonellau rydych chi'n meddwl yn fwy credadwy. Pan fyddwn yn datrys lliw pobl y Lleuad yn ei weld mewn gwirionedd, gallwn farnu pwy a sut y mae'n pwyso.

     Pa liw y Lleuad ydych chi'n ei weld er enghraifft chi? Rwy'n golygu arsylwi ar yr awyr glir, di-gefn uwchlaw'r gorwel, yn ddelfrydol ar yr uchder uchaf. Os ydych chi'n llenwi'r arsylwi gyda llun anghyfreithlon, gorau. Ni chewch eich beio amdanoch chi'ch hun.

     • Martin Horus Martin Horus ysgrifennodd:

      Mae'ch cwestiwn yn gamarweiniol iawn, mae'n diflannu o'r hanfod a byddwch yn tynnu sylw mewn mannau eraill.
      Mae gan y lleuad a arsylwyd o'r Ddaear liw yn dibynnu ar lawer o agweddau.
      Mewn un drafodaeth, gofynnais ichi am eich barn ar UFO a'r gweithgareddau allgyrsiol cysylltiedig posibl. . nid ydych wedi ysgrifennu unrhyw beth arwyddocaol, dim ond rhai clichés ysbïol. . pam?
      Rwy'n deall y gall mil o bobl gael mil o wyliau.
      Rydych chi bob amser yn cyfeirio at rywbeth penodol, ond yn bôn i ddim, gan amddiffyn NASA yn gyson fel cymdeithas drawsnewidiol wirioneddol.
      Rwy'n gwarantu nad yw'r rhai sy'n symud y gymdeithas ddynol yn Santas.
      Roedden nhw'n meddwl ychydig. . Yr wyf fi, er enghraifft, bron bob blwyddyn 50 yn chwilio am darddiad a hanfod dynoliaeth. . ac yn dysgu fy mhlant eu bod yn edrych i'r byd nid yn unig gyda'u llygaid ond hefyd â'u meddyliau.

      • S. S. ysgrifennodd:

       Os ydych chi'n teimlo nad wyf wedi ateb cwestiwn penodol, ailadroddwch hi. Gallaf ddianc o'r ddadl yn y vortex, neu gallaf ei ddiswyddo fel rhywbeth nad yw'n gysylltiedig â'r pwnc trafod. Byddwn yn dychwelyd i'r UFO dan rai erthygl sy'n eu pryderu felly nid yw'r drafodaeth yn crebachu.

       Cyn belled ag y mae fy nghwestiwn yn ymwneud â lliw y Lleuad: Yn fy marn i, mae'n ddychwelyd i bwnc yr erthygl. A dyna lliwiau'r lleuad a'u dilysrwydd yn y lluniau.

       Rwy'n cytuno â chi fod lliw a welwyd y Lleuad yn dibynnu ar lawer o agweddau. Gadewch i ni geisio eu henwi'n benodol, eu mesur a'u gosod a'u cywiro. Dyma farn dechnegol yn unig y byddwch hefyd yn ei ddefnyddio yn ôl eich geiriau eich hun.

       Další část Vašeho příspěvku je bohužel logický klam, zvaý „strašák“ (straw man). Vymyslítte si něco, co netvrdím či nezastávám, přiřknete mi to, a vítězně si svůj výmysl popřete.

       Yn benodol, nid wyf yn hoffi NASA yma fel cymdeithas wirioneddol, heb sôn am wneud hynny drwy'r amser.
       I'r gwrthwyneb, yr wyf yn argyhoeddedig fod eu gwybodaeth yn cael eu cymryd achos wrth achos gyda phersbectif beirniadol. Wedi'r cyfan, dyna pam yr awgrymais, fod yn llawer o ystyriaethau NASA (neu wylio meddwl) am y lliw y lleuad yn cael ei adael allan, ac yn dod yn gyntaf allan o'r sylw y gallwn wirio ein hunain.

   • M ysgrifennodd:

    O gofio bod pawb yn gwybod sut y gallwch newid y tôn lliw pennu gwahanol ddulliau a chamera digidol rhad, neu 5 eiliad mewn unrhyw golygydd graffeg, felly roeddwn yn synnu bod rhywun yn ei roi pwysau hwn. Hyd yn oed yn yr oriel hon o ffilmiau Americanaidd, gall un sylwi bod y Lleuad yn llwyd unwaith, unwaith yn wyrdd, unwaith yn frown.
    Meddwl am fodolaeth nifer o luniau cod-liw mewn erthyglau diweddar, y ddau ohonynt yn yr un genhadaeth. Yn yr un modd, crybwyllwyd eisoes, os oes gan rai o'r lluniau wyneb y swnio'n nes at ganfyddiad go iawn, yna dyma'r rhai Americanaidd o dir Apollo, gan y gallwch chi wirio yn hawdd gyda'ch golwg eich hun ar y lleuad.

    • Martin Horus Martin Horus ysgrifennodd:

     M os-y byddwch yn ysgrifennu eich barn chi, fel y crybwyllwyd ..Stejně pe bai mewn rhai lluniau yn y tôn yr wyneb yn agosach at ganfyddiad go iawn, felly dyna'r glanio Americanaidd Apollo, fel y gallwch yn hawdd wirio eu barn eu hunain y Mis ...

     Yn fy marn i, ni ellir barnu lliw arwyneb y Lleuad trwy arsylwi o'r Ddaear. O dan wahanol amodau a chysyniadau, mae'n allyrru gwahanol liwiau. . ee weithiau'n wyn, llwyd, weithiau oren, ac ati, sy'n sicr nid yw'n cynrychioli ei liw wir. Pe bai NASA yn twyllo ar y lluniau, mae'n debyg mai'r rhai llwyd oedd y rhai mwyaf credadwy.

     • S S ysgrifennodd:

      Ceisiwch feddwl, pan fydd y lleuad yn cael lliw heblaw llwyd neu wyn (dwyn i gof bod y llwyd a gwyn yn wahanol o ran disgleirdeb, nid lliw). Onid yw'n dim ond pan fydd y lleuad yn isel ar y gorwel neu os nad yr awyr yn glir?

     • M ysgrifennodd:

      Jak již bylo naznačeno nickem „S.“, definujme si ty jevy, co tu barvu mohou zkreslit, jinak se dál nepohneme.

      Mae ein barn ni o'r lleuad yn wahanol i safbwynt y stondinau gan fod awyrgylch y Ddaear rhyngom ni a'r lleuad.
      Kromě toho, že se na ten Měsíc můžeme občas koukat přes nějakou řídkou vysokou oblačnost či mlhu, je pro barvu nejzásadnější poloha objektu nad obzorem. Nízko nad horizontem světlo samozřejmě prochází přes mnohem silnější vrstvy vzduchu a nečistot, kdy dochází k již citelnému zbarvení vlivem refrakce a rozptylu. Nejlépe to je asi vidět u zapadajícího červeného Slunce. Pokud však ten Měsíc pozorujeme vysoko nad obzorem při jasné obloze (což už „S.“ sám takto podal), pozorujeme pravou barvu Měsíce bez nějakého markantního barevného zkreslení atmosférou.
      Os ydw i'n anghofio am ffenomen (os ydw i'n hoffi'r eclipse llwyd), gallwn ei ychwanegu a'i werthuso, dim byd arall yn fy nhroi.

      Byddai'r sefyllfa ddelfrydol, wrth gwrs, oedd i wylio'r lleuad ar ei anterth yn rhywle yn y mynyddoedd uchel, lle byddai swm o awyr rhwng y llygad a'r lleuad ei ddileu i'r lleiafswm, ond mae newid canfyddadwy i ddod â mwy o luniau o ansawdd nag mewn lliw. Mae newid lliw gweledol yn digwydd mewn swyddi hynod isel uwchlaw'r gorwel.

     • Sueneé ysgrifennodd:

      ad okdaz - o'm safbwynt, mae hyn yn cael ei gadarnhau gan y ffaith nad oes gennym ni yn y Ddaear y cyfle i weld y Lleuad mewn lliwiau naturiol.

      • M ysgrifennodd:

       Na, mae'r llun yn dangos ystumiad lliw isel uwchlaw'r gorwel. Ar uchder uwch, rydym yn gweld y gwir liwiau, oherwydd ychydig o aer cymharol sydd yno gyda phaent.

       • hmmh ysgrifennodd:

        Os byddwch yn goleuo adlewyrchydd cryf ar unrhyw liw, bydd yn diflannu fel ei fod yn edrych yn wyn, felly bydd yn cael ei orchuddio â golau. Mae hyn yn digwydd os yw'r Lleuad wedi'i haulu gan haul yr haul o dan ongl sydyn. Felly, ni ni o'r Ddaear yn ddifrifol wybod y gwir lliw. Ac mae NASA yn cam-drin cuddliw gyda lluniau du a gwyn, llai yw'r lliw, y gwaeth y gallu i wahaniaethu manylion ...

        • Standa Standa ysgrifennodd:

         - Yn erbyn gor-ddatblygiad, mae'n ddigon i leihau'r amser amlygiad neu gynyddu'r rhif clono. Yna mae'r amlygiad yn gywir ac mae'r lliw yn iawn.

         - Mewn ychydig ddyddiau, mae'r Lleuad yn haul o dan onglau sydyn ac anweddus wrth iddo gylchdroi. Os ydych chi'n meddwl bod y llygredd ongl yn dylanwadu, dim ond aros ychydig ddyddiau ac yna cliciwch eto.

         • hmmh ysgrifennodd:

          Mae'r wybodaeth lliw eisoes wedi ei golli ar wyneb y Lleuad, nid yw'r lens bellach yn hygyrch ac felly ni ellir addasu'r ddyfais. Mae'r gwerth lliw ar y cyd yn cael ei ddinistrio ac felly nid oes modd ei ddarganfod, gan ei gwneud hi'n amhosibl i chi gadw at fanylion ...

          • Standa Standa ysgrifennodd:

           Ymddengys i mi fod eich ffordd o ffiseg os yw'n arbennig. Sut alla i golli gwybodaeth lliw?

           Mae lliw gwrthrychau anweddus wedi ei oleuo'n haul oherwydd y ffaith bod y gwrthrych yn adlewyrchu ffotonau yn ôl o rai tonfeddi yn fwy ac eraill yn llai. Gwneir hyn bob amser yn yr un gymhareb yn ymarferol waeth beth fo lefel goleuo. Felly hyd yn oed y lliw y lluniau bob amser yr un fath wrth dwysedd y amlygiad golau haddasu.

           Dim ond mater o osod y camera a'r synhwyrydd yn erbyn goleuni digwyddiad yw datguddio (gor-ddatguddio, dadgyfeirio). Camerâu modern yn rhybuddio amdano.

         • hmmh ysgrifennodd:

          Wrth gynyddu dwysedd golau, mae'r goleuni a adlewyrchir yn cynyddu, mae'r ardaloedd tywyll cyfagos yn dod yn ddiangen ac mae anhwylder lliw yn digwydd.

          • Standa Standa ysgrifennodd:

           Felly, yn eich barn chi, dim ond yr ardaloedd tywyll sydd wedi'u lliwio?

      • S S ysgrifennodd:

       Mae'r ddelwedd yn rhoi'r gallu i chi benderfynu ar ddylanwad yr awyrgylch. Os byddwn yn newid y data i drwch y gwasgedd aer ar y ddaear, y cyntaf o'r sioeau lluniau puhled tua 60 km drwy'r awyr, y llall am 30 km, y trydydd am 20 km. Pan fydd y gaeaf nesaf lleuad lawn, gallwn edrych o gwmpas hanner nos drwy haen sy'n cyfateb i lai na 10 km (ffigurau wedi'u talgrynnu i'r un digid).
       mae'n bosibl y bydd y lliw y mae gostyngiad graddol yn ei ddylanwad atmosfferig yn cael ei gyfeirio efallai o'r ffigyrau hynny. Ond wrth gwrs, dylid ei gyfrifo'n union.

 • S. S. ysgrifennodd:

  Yn y ddau erthygl olaf, mae dau ddadansoddiad wyneb gwahanol o liw mewn lluniau car Tseiniaidd. Beth wyt ti'n iawn a pham? A pham oedd y llall?

  Y helmed A17 a'r adlewyrchiad ynddo: roedd un o'r pop-ups yn euraid aur. Er mwyn egluro'r tint myfyriol o fyfyrdod, efallai mai dim ond plygu aur a llwyd sydd gennych.

  Ar ben hynny:
  Není pravda, že z dalších misí nebyly barevné scenerie. Konkrétně Vámi zmíněná narudlá hornina z APOLLA 17 byla nafocena, zveřejněna a analyzována. Jednu tu „žádnou zprávu“, o níž píšete, najdete třeba zde: http://www.geochem.geos.vt.edu/fluids/pdf/roedder/122_HI.pdf Yn ogystal, nid oeddent yn darganfod y creigiau lliw yn fuan ar ôl glanio, ond tua hanner ffordd o gwmpas ac yn gymharol bell o'r modiwl. Ble wnaethoch chi ddarganfod a gwirio'r ffaith ei bod yn glanio yn fuan wedi hynny?

ysgrifennu sylw