Ni ddaeth y llong ofod Tsieineaidd o hyd i unrhyw dystiolaeth o bresenoldeb gofodwyr Americanaidd ar y Lleuad

215620x 06. 03. 2020 Darllenydd 1

Mae Apollo yn un ddadl fawr. Cynhaliwyd rhaglen hediadau gofod â staff yr UD o dan gyfarwyddyd yr Asiantaeth Hedfan a Gofod Genedlaethol rhwng 1961 a 1972. Nod yr Americanwyr oedd cael pobl i'r lleuad, a oedd am y tro cyntaf a chyda gogoniant mawr. 1969. A oedd yr Americanwyr yno mewn gwirionedd, neu ai ffugiad ydoedd? Gadewch i ni ei wynebu, mae'r damcaniaethwyr cynllwyn weithiau ychydig allan o'i le. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, gallai fod yn dwyll yr 21ain ganrif. Nid yw'r anghydfodau ynghylch rhaglen Apollo yn dod i ben hyd yn oed ar ôl 43 blynedd.

Yn yr achos hwn nid yn unig cynllwynwyr gwallgof, ond hefyd arbenigwyr amrywiol, yn ôl yr hyn nad yw'r delweddau cyhoeddedig o'r genhadaeth enwog yn chwarae unrhyw beth. Yn enwedig triciau a oedd yn newyddion syfrdanol ar y pryd. A wnaeth yr Americanwyr ffilm dwyllodrus am lanio ar y lleuad?

Hollywood ar y Lleuad

Roedd Stanley Kubrick (1928-1999) yn gyfarwyddwr enwog ffilmiau sci-fi, sydd heddiw yn cyfrif fel danteithion absoliwt i connoisseurs. Roedd yr amheuaeth yn cwympo, ac mae'n dal i ddisgyn arno heddiw. Ychydig sy'n gwybod bod Kubrick wedi gweithio gyda NASA ar un adeg. Cofrestrodd ar gyfer yr asiantaeth ei hun fel rhan o ffilmio “Dr. Gwragedd Gwyllt neu Sut y Dysgais i Ddim yn poeni a hoffi bom ”, lle cafodd y dasg o saethu bomwyr i ollwng bomiau atomig ar yr Undeb Sofietaidd.

Am y tro cyntaf methodd, felly penderfynodd ddefnyddio triciau chwyldroadol digynsail ac am ei amser. Roedd yn llwyddiant mawr, yn gywir felly. Ond yma nid yw'n dod i ben, beth pe bai'n aros mewn cysylltiad â NASA ac yn helpu'r asiantaeth i wneud cipolwg ar laniad lleuad a allai fynd yn llawer pellach gyda chyllideb NASA? Mae'n debyg bod gwaith enwocaf y cyfarwyddwr enwog, The Space Odyssey, wedi'i greu ar yr un pryd ag y daeth rhaglen Apollo i ben - ym 1968. Gweithiodd sawl gweithiwr NASA ar y ffilm fel ymgynghorwyr.

Mae'r triciau hyn yn arbennig o bwysig. Mae'r ergydion o laniad y Lleuad yn rhy debyg i'r triciau a ddefnyddir yn y Space Odyssey - siaradwch am yr amcanestyniad blaen. Diolch i'r perwyl hwn, dangoswyd amgylchedd ffug fel actor. Yna symudodd yr actorion yn yr amgylchedd hwn fel petai'n real. Ar ben hynny, pam ydyn ni'n gweld baner chwifio Americanaidd yn yr ergydion pan nad oes awyrgylch ar y Lleuad? Pam nad ydyn ni'n gweld sêr yn y lluniau? A pham mae gofodwyr yn bwrw cysgodion i gyfeiriadau gwahanol? A yw hyn yn golygu bod mwy nag un chwyddwydr wedi goleuo'r olygfa? Pam, pam, pam ... mae gennym lawer o gwestiynau na chawsant eu hateb.

Cenhadaeth Apollo - dinistrio'r Undeb Sofietaidd

Nawr daw newyddion o China. Mae mwy na dwy fil o swyddogion Plaid Gomiwnyddol Tsieineaidd uchel eu statws wedi llofnodi deiseb yn galw am esboniad gan lywodraeth yr UD am y ffaith bod Neil Armstrong ar fin glanio ar y lleuad. Achoswyd y cyhuddiad gan China gan arolwg o Chang'e-4, na ddaeth o hyd i unrhyw arwydd o lanio ar y lleuad.

Yn ôl uwch swyddogion Plaid Gomiwnyddol Tsieineaidd, mae hwn yn dwyll trefnus iawn yn hanes gofodwyr. Yn ôl China, y nod oedd twyllo'r byd am alluoedd rhaglen ofod America. Felly mae Plaid Gomiwnyddol China wedi deffro damcaniaethwyr cynllwyn sydd wedi bod yn cyhuddo America o beidio byth â bod ar y Lleuad ers degawdau.

Mae conspirators yn adrodd bod Arlywydd yr UD Richard Nixon ar y pryd eisiau gwthio trwy raglen Apollo i atal yr Undeb Sofietaidd rhag arfau gofod ac niwclear. Yn ôl y damcaniaethau hyn eisiau dinistrio'r Undeb Sofietaidd.

Boed hynny fel y bo, nid oes yr un wlad arall wedi dod â dyn i'r lleuad eto. A gall hyn gael effaith ar sut mae pobl o wledydd eraill, fel China, yn cymryd ochr damcaniaethau cynllwyn. Cawn weld a yw Rwsia a China yn cwrdd â'r disgwyliadau - mae'r ddwy wlad eisiau anfon gofodwyr i'r Lleuad mewn cenadaethau ar ôl 2030.

Awgrym o Sueneé Universe

Luc Bürgin: Deddfau ffiseg annilys

Mae dwsinau o gyfrifon llygad-dystion a dwsinau o ffenomenau wedi'u dogfennu'n ffotograffig yn dangos bod byd cyfochroglle nad yw deddfau ffiseg yn berthnasol. Gallwch ddarllen am y digwyddiadau sy'n ei brofi yn llyfr Luc Bürgin.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Ni ddaeth y llong ofod Tsieineaidd o hyd i unrhyw dystiolaeth o bresenoldeb gofodwyr Americanaidd ar y Lleuad"

 • Standa Standa yn dweud:

  Dau nodyn yn unig:
  1. Mae cwestiynau sydd, yn ôl awdur yr erthygl, heb eu hateb, mewn gwirionedd wedi cael eu hateb lawer gwaith.
  2. Y cwestiwn, a gafodd ei osgoi gan awdur yr erthygl, ar y llaw arall, yw sut y dylai'r llong ofod Tsieineaidd wirio glaniadau Americanaidd (ond efallai Sofietaidd) pan laniodd yn hemisffer gyferbyn y Lleuad.
  Ond fel arall gallai'r erthygl fod yn syniad braf i rai scifi cynllwyn.

 • Goloka yn dweud:

  Erthygl hwyl. Dim ond Mr Chlup a anghofiodd sôn mai adroddiadau ffug oedd y rhain.

  Wrth gwrs, nid oedd y WNDR yn ffeithiol. Dim ond ychydig o newyddion ffug am y theori cynllwynio tymor hir oedd bod pob un o'r chwe glaniad lleuad â chriw yn yr UD a ddigwyddodd rhwng 1969 a 1972 yn dwyllodrus.

  Mae ymwadiad WNDR yn nodi bod cynnwys y Wefan yn "ddychanol" ac yn "ffug".

Ad a Ateb