Mae Tsieina wedi adeiladu canolfan Martian yn yr anialwch

4594x 19. 03. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae Tsieina wedi adeiladu cyfadeilad adeiladu 150 miliwn yuan (22 miliwn o ddoleri) sydd wedi'i gynllunio ar gyfer pobl 60 ac sydd ar gael nid yn unig i ysgrifenyddion Tsieineaidd ond hefyd i dwristiaid. Mae'r ganolfan wedi'i hadeiladu ger pentref Mangaj yn yr anialwch cras yng ngogledd-ddwyrain Llwyfandir Tibetan, Qinghai Province. Dewiswyd amodau naturiol y lle hwn ar gyfer yr orsaf efelychu ar y blaned Mawrth, lle mae Tsieina yn bwriadu glanio'r stiliwr yn 2020.

Amodau tebyg i Mars

Y tir diffaith cras yw dynwared yr amodau ar y blaned Mawrth. Yn ogystal â'r dirwedd anialwch caregog, mae ganddynt newidiadau tymheredd cyffredin a difrifol. Fel gyda Mars, mae amrywiadau sylweddol iawn rhwng tymheredd y dydd a'r nos.

Fel y dywed yr Asiantaeth Gofod Tsieineaidd (CNSA), bydd gwahanol arbrofion seiliedig ar wyddoniaeth yn cael eu cynnal yn y ganolfan, ond gall "chwilfrydig ac anturiaethwyr" ymweld â nhw hefyd. Prif dasg y cyfadeilad yw datrys y problemau sylfaenol y gall y criw cyntaf a ddanfonwyd i Mars eu hwynebu.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mehefin 2018, sy'n ymestyn i 53 330 m2 ac mewn cynwysyddion (cabiau) gall fyw hyd at 60 o bobl a 100 eraill mewn pebyll arbennig.

Dywedodd athro cosmoleg ffiseg cosmos Beijing, Jiao Wei Xin, mewn cyfweliad Global Times ei bod yn anodd iawn creu efelychiad o amodau naturiol Martian ar lawr gwlad oherwydd eu gwahaniaeth o amgylcheddau daearol ac ymosodol - awyrgylch prin iawn, pelydrau cosmig cryf, stormydd tywod a gwahaniaethau arwyneb sylweddol.

Canolbwyntiodd Tsieina yn wirioneddol ar y Blaned Goch ac mae'n bwriadu anfon pedwar taith i 2030 i archwilio'r bydysawd mwy pell. Gan gynnwys lansio profwyr ar y blaned Mawrth, asteroidau, a Jupiter, adroddiadau asiantaeth Sinhua.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb