Taith i Bali (8.): Y cymhleth deml mwyaf o Pura Besakih

7141x 14. 02. 2019 Darllenydd 1

Mae heddiw'n ddiwrnod gwych - mor hardd gyda'i glirio. Mae'n bwrw glaw nad yw'r cistog mewn gwirionedd yn ddiwerth i mi. Yn y bôn, yr wyf yn ei fwynhau gyda'r teimlad bod gennyf y cyfle i gymryd ymlacio eiliad o'r Sun, sydd yn fawr iawn ar y dyddiau clir yma. Mae fy enaid a'm corff yn profi cryfder yr elfen ddŵr ym mhob cam. Dim ond sandalau ysgafn y mae gen i ddŵr ynddo. Mae'n ddathliad gwych wrth i law glaw mewn lle hudoliol sanctaidd.

Roedd gennym gynlluniau mawr ar gyfer y diwrnod y hud y glaw toreithiog thwarts ychydig, ond hyd yn oed felly rwy'n teimlo'n gadarnhaol iawn, yn ogystal â Bali eu hunain. Mae ganddynt berthynas gyfeillgar iawn i bob elfen, felly mae eu seremonïau'n digwydd ym mhob tywydd.

Arhosiad heddiw oedd un o'r mwyaf a'r cryfaf i mi. Yr oeddwn yn y deml fwyaf a mwyaf dwfn ysbrydol yr wyf erioed wedi ei brofi yn Bali. O bellter dwfn o dan ben y mynydd lle'r oeddwn, roeddwn i'n teimlo llawer iawn o le. Roeddwn i'n teimlo fy mod yn aros yno ar y bryn deml hudol hwnnw y groesffordd...

Besakih Temple yw un o'r temlau mwyaf a mwyaf pwysig yn Bali, sy'n gorwedd bron ar lethr mynydd uchel y metr 1000 o'r mynydd lleol uchaf Gunung Agung. Mae'r cenhedloedd yn ei alw Pura Besakih - lân Besakih. Mewn gwirionedd mae'n gymhleth sy'n cynnwys temlau 23 ar wahân. Y pwysicaf yw ei enw Pura Penataran Agung. Fel y dysgais, mae'r holl temlau wedi'u cydgysylltu.

Yn fy canfyddiad a cyweiriad ynni yw'r ynni y cyfan cymhleth o iachaol ac yn hynod gryf fel eu bod yn lân ac yn trin presenoldeb yn unig yr enaid ac o ei hun. Mae eich karma, nid pŵer, chakras, meddwl, ffawd ... hyn i gyd yn cael ei daro yn sydyn gan morglawdd o egni iachaol cadarnhaol! Rwy'n teimlo gartref fel pe bawn wedi dod yn ôl mewn amser. Rwy'n chwysu fy mhen, fy nghalon yn pounding, fy dagrau yn fy llygaid ...

Y mynydd ei hun Gunung Agung yn metr 3142 uchel ac yn ei ganol mae crater gyda diamedr o fetrau 700. Pan allwch chi sgramio at ei bwynt uchaf, mae gennych olygfa wych o'r panorama naturiol gyfan a'r môr ei hun. Pura Besakih wedi'i leoli ar ei lethr de-ddwyreiniol. Ystyrir y mynydd yn sedd ysbrydion cyndeidiau lleol. Dyma ffynhonnell sancteiddrwydd difrifol y deml ei hun.

Pobl leol yn dweud bod ar y dechrau mae ychydig iawn o temlau a osodwyd mor uchel ag y bo modd, ond i'r nef, felly mor hawdd gallu talu teyrnged i'r duwiau lleol yn sefyll. Wrth i'r amser fynd ymlaen, dechreuodd eraill adeiladu mewn lleoliadau a phentrefi is i'w gwneud ar gael i bobl eraill.

enw Besakih yn dod o'r iaith Hyn-Indiaidd sansgrit ac mae'n deillio o eiriau Baski Wasuki. Yn nes ymlaen Sansgrit Datblygodd iaith Javanese ar wahân lle'r oedd ystyr y gair yn parhau: llongyfarchiadau

Yn ôl mytholeg Samudra Manthan je Besakih yr un peth draig. Mis Yma dragon yn troi o gwmpas Mynydd Mandara. Yn ôl y dehongliadau diweddaraf o hen destunau, efallai bod ganddynt dragons a'r hyn yr ydym yn ei alw heddiw llong estron yn agos atoch chi. Dylai fod yn glir nad yw ein hynafiaid oedd gan eirfa mor gyfoethog ac anghyfarwydd defnyddio'r gyfatebiaeth ... ag ef ac yn sicr yn ddirgelwch mawr trosglwyddo i lawr mewn traddodiad llafar ac ysgrifenedig, sy'n dweud bod y deml ei hadeiladu hir cyn iddynt greu y grefydd Hindwaidd .

Mae'r temlau unigol yn atgoffa eu pyramidau cam. Yn ôl yr archeolegwyr presennol, yr oedran amcangyfrifedig yw dim ond 2000 o flynyddoedd, ac mae'n debyg na fydd yn ddyddiad cywir iawn. Mae gan y templau olion o elfennau strwythurol sy'n atgoffa strwythurau megalithig a monolithig hefyd. Roedd yn rhaid iddynt ddefnyddio technoleg soffistigedig i brosesu'r carreg a dynnwyd o'r llosgfynydd oherwydd hyd yn oed heddiw mae'r elfennau adeiladu unigol mewn cyflwr da iawn. Mae yna hefyd lefydd gweladwy amlwg lle mae'r adeilad wedi bod yn y canrifoedd diwethaf yn fodern gorffenedig. Ond mae hyn oll yn awgrymu bod yr adeilad yn hen yn nhrefn degau o filoedd o flynyddoedd, a fyddai'n cyd-fynd â mytholeg y lle.

Fe'i hysbysir yn yr hen amser yn ystod teyrnasiad y brenin Balinese Sri Kesari Warmadewa ar wahân Pura Penataran Agung cafodd y deml ei ail-ddarganfod Merajan Selonding. Cymerwyd y frenhiniaeth i adeiladu deml Blan Jong yn y pentref Sanur.

Deml arall yn y cymhleth yw Penataran Agung, sy'n dangos yn syml yr undod rhwng diwylliant gwreiddiol Indonesia, y cyfnod megalithig gyda'r cysyniad Hindŵaidd. Nid oes gennym wybodaeth fanylach am hanes y cymhleth. Mae llawer o temlau yn amlwg mor hir bod cof y lleol yn diflannu ...

Y cymhleth gyfan o temlau yn Aberystwyth Besakih yn seiliedig ar gydbwysedd cosmig natur, a gynrychiolir yma gan un adeilad. Mae trefniant y cymhleth ei hun yn parchu ochr y byd er mwyn gwarchod cydbwysedd y pŵer. Os edrychwch ar y bensaernïaeth ei hun, ymddengys i mi fod sawl arddull byd. Manteision penodol o ryddhad rhyddhad ac addurniadau manwl y gellir eu gweld yn y temlau Indiaidd hynafol ar y cyfandir, ond mae hefyd elfennau sy'n nodweddiadol o temlau Siapan - toeau cam a thyrrau uchel (pyramidau). I'r gwrthwyneb, mae elfen gwbl benodol yn cael ei gymryd heb fanddail sy'n debyg i borthladd - pyrth i ddimensiwn arall.

Mae Besakih yn sicr yn lle gwych i fyfyrio a thrawsnewid eich hun. Mae'n gwasanaethu fel allor, lle y gallwch chi fynd i'r afael â'r dyfeisiau hynafol (ynni ysbrydol uwch) o'r lle hwn. Mae cymhleth y deml ar agor i bawb ac i bawb sy'n ceisio cariad, heddwch, cyfeillgarwch a harmoni yn eu calon ...

Partïon ac Elfennau'r Byd

Mae partïon byd unigol yn cynrychioli elfennau ar yr un pryd:

gwlad (difrifol): mae'r symbol yn garreg neu ddaear - bull, virgin, capricorn
Tân (i'r de): y symbol yw cannwyll neu dân - hwrdd, llew, saethwr
Dŵr (orllewin): mae'r symbol yn bowlen o ddŵr - cimychiaid, sgorpion, pysgod
Awyr (Dwyrain): mae'r symbol yn ffon aromatig - gemau, pwysau, dyfroedd

Yn ôl traddodiad Hindŵ, mae popeth ar un adeg Mandala. Dyma'r pumed elfen, Ysbryd, pa gychwynnwr a chysylltydd ar yr un pryd.

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb