Taith i Bali (7.): Sut ydych chi'n byw ar ynys y duwiau?

7589x 23. 01. 2019 Darllenydd 1

Mae gan ein byd Gorllewin lawer o fanteision o'n safbwynt ni. Mewn termau materol, gallwn ddweud bod gennym ddigon o bopeth. Mae llai y byd gyforiog ar yr Ynys y Duwiau archfarchnadoedd souped, y mwyaf y mae'n ei ddominyddu gan natur hollbresennol hud ac yn enwedig ysbrydolrwydd sy'n treiddio i chi eisoes yn y munudau cyntaf y maes awyr y brifddinas ...

Mae'n debyg mai'r erthygl hon yw'r un olaf i ysgrifennu gyda'm coesau ar y ddaear neu yn hytrach yn y wlad y tu ôl saith mynydd a saith cefnforoedd - yn Bali. :) Dwi'n dod adref i Prague yfory. Ond yn sicr ni fydd yn llinell olaf yr hyn ydyw. Mae llawer o bethau o hyd yr hoffwn ddweud wrthych chi, boed yn yr erthyglau rwyf wedi'u hysgrifennu hyd yn hyn, ac yn y fideos y byddwn yn eu gwneud ar y daith hon.

Mae'n dair wythnos sydd wedi rhedeg fel dŵr neu yn hytrach na glaw aml. Roeddwn yn ofni y gallwn ei drin fy hun, ac nawr dydw i ddim eisiau mynd adref hyd yn oed. Mae'n brydferth! Mae yna ynni gwych sydd wedi fy helpu i newid fy meddwl am bethau, i gymharu pethau - i fynd oddi wrth hen raglenni bywyd - i fod ychydig yn bell i ffwrdd ...

Felly rwy'n yn y stori hon, gadewch i mi roi ychydig o fywydau a gyflwynwyd o bobl frodorol, yr wyf yn ystod yr wythnosau hynny taro chi. Wrth i chi dyfalu, nid dim ond am natur hardd, traethau a temlau mewn mannau strategol neis ... Mae hefyd yn sicr llawer am gymuned o bobl sy'n byw yma ac, ynghyd â'r Ynys y Duwiau (Bali) synergedd gwych - cydadwaith, sydd yn llawer o gyfeillgarwch, llawenydd, cariad a chytgord ...

Mae yna nifer o bentrefi yn Bali, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar weithgaredd artistig. Maent yn bennaf yn rhannau deheuol a chanol yr ynys. Diolch i'r genethod lleol a chanllawiau gwych mewn un person a gymerodd ni, rydym wedi dod at yr holl leoedd allweddol o artistig diwydiant.

Pentref Batuan: peintio

Mae paentio yn Bali wedi cael esblygiad sylweddol. Yr oedd yn dal i gael ei ddylanwadu'n sylfaenol gan beintwyr y Gorllewin sydd wedi dod o hyd i'w cartref newydd yn Bali. Yn sicr, mae yna archetepiau rhanbarthol a chwedlonol cymysg sydd â gwreiddiau dwfn yn hanes yr ynys, yn ogystal ag elfennau modern Western. Mae hyn yn creu arddulliau newydd a gweithdrefnau artistig sy'n anadlu â'i wreiddioldeb cyflawn a ffresni ynni cadarnhaol cynhwysfawr. Mae gwaith celf hefyd yn cipio bywyd pob dydd a thwristiaeth.

Mae'r gwaith lleol mwyaf adnabyddus yn cynnwys arlliwiau o garbon llwyd, sydd bellach yn cynnwys eiliadau coch-boeth. Mae motiffau aml yn aderyn Jalak Bali a'r mynydd Gunung Agung gyda'r haul yn y bore.

Peintiwr lleol Raja, sy'n deillio o ynys Baltig Ubudu, yn hysbys am ei natur agored a chyfeillgarwch i dwristiaid. Diolch iddo, daeth Ubudu yn ganolfan yr artistiaid a oedd yn aros yno. Mae yna dri amgueddfa yn Ubudu lle gallwch weld celf peintio artistiaid lleol a thramor.

Pentref Celuk: prosesu aur ac arian

Celuk yn gyrchfan i dwristiaid ymweld â yn aml, yn union fel y mae proses aur ac arian jewelry cain lleol. Maent mewn gwirionedd proffesiynol eithriadol iawn gyda dawn am rendition artistig addurniadau a symbolau sy'n cyfeirio'n ôl at yr athrylith lleol LocY, er eu bod wedi mynd yn ddatblygiad rhyfedd.

Dechreuodd hyn gyda grŵp o deuluoedd Slamoand ac awydd ... Tyfodd eu gweithgarwch a daeth eu pentrefi hardd yn dyfwyr - gemwyr. Diolch iddynt, ar y dechrau, mae grŵp cymdeithasol bach a'r ardal ei hun wedi newid o le cynyddol i le yn llawn celf gyda phwyslais heb ei debyg ar dwristiaeth. O ganlyniad, rhanbarth Ubudu, yn enwedig o gwmpas pentrefi Celuk a Kuta, oedd y rhanbarth gyda'r incwm uchaf fesul preswylydd yn Bali. Mae Pentref Celuk wedi ei leoli yn strategol 5 km o Denpasar ar y ffordd i Gianyar.

Yn ogystal â Celuk, mae Batubulan hefyd, sy'n enwog yn arbennig ar gyfer dawnsfeydd Barong a meistr y seiri maen sydd â rheolaeth dda dros eu crefft cerfluniol.

Pentref Tohpati: batikování

I mi, roedd un o'r cyffyrddiadau mwyaf prydferth gyda chelf a diwylliant cyfoes yn Bali ym mhentref Tohpati; pentref sydd â'i faes batikování. Maent yn paentio gweadau a gwrthrychau mytholeg gwahanol neu yn creu gwisgoedd seremonïol (defodol).

Maent yn paentio'r patrymau pensil ar y cynfas yn gyntaf, yna mae'r llinellau unigol yn tynnu cwyr, ac yna mae'r ffabrig yn cael ei liwio. Mae'n waith llaw manwl iawn! Unwaith y bydd popeth wedi'i brosesu, mae'n mynd i olchi i olchi y cwyr o'r plât. Gellir prynu'r cynnyrch gorffenedig yn uniongyrchol ar y safle.

Roedd gwylio cynhyrchu batik yn brofiad hardd a rhyfeddol.

amaethyddiaeth
Mae'r prif gnwd yn Bali yn reis yn amlwg. Fe'i tyfir bron ym mhobman, boed ar gaeau syth neu gaeau teras ar lethrau'r bryniau. Gallwch gael reis yma i fwyta ym mhob ffordd bosibl. Yn aml, byddwch yn dod ar draws bod y caeau'n cael eu tyfu â llaw gan ddefnyddio ychydig iawn o fecanwaith. Mae'n teimlo'r ymagwedd ddynol ...

Rwyf yn llysieuwr ac mae'n rhaid i mi ddweud fy mod wedi fy swyno'n llwyr gan yr amrywiaeth fawr o ffrwythau egsotig. Mae dwsinau o flasau newydd yn atgoffa rhywun o bethau a adwaenir weithiau gartref o rywbeth annisgwyl. Salad ffrwythau, bananas wedi'u rhostio neu ddiodydd smwddi dwi wrth fy modd! :)

Mae ffrwythau'n ddigon mawr. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cerdded i lawr y brif stryd a chewch chi fwth dewis mawr ar bron bob cornel. Profiad diddorol oedd blasu bananas lleol. Nid yn unig mae'r amrywiaeth o rywogaethau yn fwy amrywiol, ond maen nhw'n llawer mwy blasus na'r rhai rydw i'n eu hadnabod gartref. Ni ellir ei ddisgrifio, mae'n rhaid ei brofi! :)

Ar y llaw arall, os ydych chi'n hoffi bwyta salad llysiau, yna byddwch yn talu amdano. Mewn bwytai neu ffreutur gwesty, dyma'r bwyd i'r rhai sy'n ddrutach.

Sut i fyw yn Bali
Prynasom un lliain bwrdd a sgarff un batiked am 700000 IDR. Bydd y staff Bali 30 ar y gost hon. Y cyflog dyddiol cyfartalog yw 36 CZK / person. O'i gymharu â'n hamgylchiadau, gall pobl ennill incwm bach iawn yn y swm o 50 CZK / diwrnod. Mae swyddogion y llywodraeth neu weithwyr gwesty yn ennill o 130 CZK i 220 CZK / diwrnod. Mae gyrwyr tacsi yma yn ymddangos y gorau. Mae eu hincwm o gwmpas 1320 CZK / day.

Gall barn y twristiaid fod yn rhad iawn yn Bali. Ar gyfartaledd, dylai 10000 CZK fod yn ddigon am fis (tua 6000000 IDR - ac yn awr rydych chi'n filiwnyddion :)). Mae'n sicr yn ddibynnol ar y lleoliad ac mae hefyd yn dibynnu llawer ar p'un a ydych chi'n gwybod ble i siopa ac a oes gennych syniad o brisiau. Mae'n rhaid iddo fargeinio ym mhob man. Mae'r gwahaniaethau'n wych.

Er enghraifft, mae dŵr potel mewn costau siop yn dod o 5000 IDR i IDN 25000. Byddwch yn ofalus iawn gyda manwerthwyr lleol yn y marchnadoedd. Gwerthir coco ar gyfer 160000 IDR, ond y gwerth teg y gallwch ei brynu yw 10000 IDR. Felly, bargeinion, bargeinio a pheidiwch â bod ofn gosod eich prisiau eich hun! :)

Pobl yn Bali

Maent yn ddiolchgar iawn ac yn gwenu. Gan y gweinydd drwy'r wraig lanhau neu'r gwerthwr yn y bwth. Maent yn amyneddgar ac yn amyneddgar iawn. Hefyd yn ddyfeisgar a rhai o'r gyrwyr gorau i mi! ;)

Yn sicr yma gallwch ddod o hyd i werthwyr prysur yn enwedig pan fyddwch allan o'r prif dymor twristiaid.

Mae eu ildio i'r duwiau mor wirioneddol ac yn gwbl naturiol. Bob dydd maent yn addoli'r duwiau trwy roi aberth bach yn unig. Mae gan bawb eu lle lle maen nhw'n mynd i roi teyrnged i fodau uwch. Mae'r rhai sy'n gyfoethocach â'u temlau llai yn agos i'w cartrefi. Seremonïau yw eu bara beunyddiol.

Dim ond enwogion all fynd i'r temlau lleol. Ym mhob rhan o Bali mae rhai rheolau defodau yn wahanol ...

Garbage unigryw

Efallai bod popeth yn gytbwys mewn rhyw ffordd. Ar y naill law, mae'r byd hwn yn llawn harddwch mewn cariad a chytgord, ar y llaw arall, mae'n dioddef yn fawr o ddylanwadau'r Gorllewin nad yw'r bobl leol yn gwybod cymaint â nhw. Mae'n llawer i'w weld ar y deunydd lapio plastig hollbresennol, sydd fel arfer yn rholio rhywle yn y neilltuad prif ffrwd, ond hefyd ar draethau neu lystyfiant ffrwythlon. Nid yw pobl leol yn gyfarwydd â phlastig. Nid ydynt yn deall y byddant yn pydru am ddegawdau ac, yn wahanol i fio-wastraff, na fydd plastigau yn cael gwared arnynt. Yn fyr, mae plastigau yn treiglo ym mhob man. :(

Gofynnais i mi beth oedden nhw'n ei wneud, p'un a oeddent yn gofalu amdani, ac a oeddent yn mynd i ddelio â hi rywsut. Rwy'n deall nad ydynt yn ei weld fel eu problem oherwydd na allant. Dywedodd un i mi: "Mae'n dod o fyd arall - bydd yn mynd i wneud y môr neu'r ynysoedd cyfagos." Maent yn rhannol iawn. Mae'r môr yn cael ei dirlenwi. Mae'r ynysoedd plastig disglair yn bodoli! Gwelais nhw ac roedd yn wir ofnadwy.

Roeddwn yn ddrwg gennyf pan oeddwn yn cerdded ar draws traeth hardd fel arall lle roedd heapiau o wastraff plastig yn treigl. Po fwyaf trist fyth, er mwyn nofio yn y môr, roedd nifer o fagiau plastig yn dal ar fy nhraed. Fel arswyd plastig. Yn sicr, nid dim ond problem Bali ydyw! Mae'n broblem fyd-eang. Mae'n ymwneud â phob un ohonom ... Ni allwn ddyfalu cylch bywyd y pethau rydym yn eu creu.

Y newyddion da yw, ar droad y flwyddyn 2018 / 2019, bod mwy a mwy o ddatganiadau a chorfforaethau busnes wedi ymuno â'r fenter i gyfyngu neu wahardd pacio plastig tafladwy yn llwyr. Yn nodweddiadol, mae'n ymwneud â sachau, bagiau plastig, cyllyll a fflatiau cyllyll. Gellir disodli popeth â phethau y gallwch eu defnyddio mwy nag unwaith.

Mae plastigau wedi dod yn faes mawr dros y degawdau diwethaf. Eto, rydym wedi gallu gorchuddio ein planed mewn cyfnod mor fyr. Yr effaith ar yr amgylchedd, bywyd yr anifeiliaid yn y môr, ac yn y blaen, mae'r bobl eu hunain yn enfawr ...!

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb