The Road to Bali (6): Gwarchod y Blaid De-orllewin

6667x 18. 01. 2019 Darllenydd 1

Fe wnaeth ein canllaw ein cynghori i ymweld â ni Pura Luhur Uluwatu Temple. Mae'n un o'r nifer o dwristiaid yr ymwelir â nhw yn aml. Yn sicr, gallai un ddweud ei fod yn perthyn i'r lleol jewels. Enw gwreiddiol Pura Luhur Uluwatu (PLU) Cuddiwch eiriau ynddo Pura = deml Luhur =sanctaidd Ulu= pennaeth watu= carreg. Weithiau dywedir y lle hwn hefyd Porthor i'r giât de-orllewinol diolch i'w lleoliad ar ymyl penrhyn de-orllewinol. Dyma'r un penrhyn yn ei ganol Garuda Wishina Kencana, a ddywedais wrthych am y tro diwethaf.

Mae taith heddiw yn dechrau mewn mynachlog Hindŵaidd Pura Jurit, sy'n rhan o gymhleth deml PLU. Fe'i hadeiladwyd ar glogwyn ar yr arfordir deheuol Petjatu (Bali) yn ystod 11. ganrif ac wedi'i leoli ar reef coral ar uchder o tua metr 80 uwchben lefel y môr. Fe'i hamgylchir gan goedwig fach sych sy'n llawn mwncïod-mwncïod, sydd, yn ôl traddodiadau lleol, yn amddiffyn y deml hon.

Yma hefyd, mae'n rhaid i chi wisgo i ymweld â'r deml sarong - stribed o frethyn wedi'i lapio o gwmpas eich canol sy'n rhydd i fenthyca yn y fynedfa.

Mae'r mynachlog yn ymroddedig i'r cefnforoedd a'r moroedd. Yn ei brif fynwent mae yna ddau garreg enfawr sy'n debyg i'w llongau crwmp cyntefig o'r gefnffordd. Edrychaf arno'n ofalus, ac ymddengys i mi, pe baech chi'n golchi'r cerrig un wrth un, yn edrych fel sarcophagus hynafol o'r cyfnod megalithig. Yn ôl dyddiad swyddogol, mae yna gerrig o 16. ganrif. Ysgrifennwyd hanes gan yr enillwyr. Felly mae'n fater o ble y daethon nhw yma a pham.

Nod? Tawel mewnol dwfn ...

Roeddwn i'n teimlo heddwch a heddwch mewnol. Gellid ei wario bob prynhawn mewn myfyrdod a myfyrdod. Rwyf wedi gweld llawer o egni cryf sy'n annog yr ysbryd dynol i ddychwelyd iddo moksa (yr awyr).

Roedd Macaques yn hollbresennol. Fe wnes i eu gwylio gyda'u chwilfrydedd wrth iddynt lifo drwy eu bywydau. Roeddent hefyd yn chwilfrydig iawn, yn enwedig pan oedd rhywun yn stopio ac yn cynnig bwyd iddynt. Bu'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â chael mwy o fwncïod neis nag yr oeddech chi am eu rhoi iddynt. :)

O'r fynachlog yn arwain y llwybr palmant ar hyd ymyl y clogwyn i le a elwir Tari Kecak Uluwatu. Mae'r golygfa gyfan yn ffinio â golygfeydd hardd ar un ochr sy'n edrych dros y môr a'r llall y gallwch chi fwynhau golwg y gwyrdd blodeuog; coed aml-lliw a chreigiau gwynog a orchuddir gan yr haul. Gellid bod oriau yma ac yno, byddai'n dal i fod yn lle i gasglu ysbrydoliaeth ac egni ar gyfer heddwch a chytgord mewnol.

Ar ddiwedd y ffordd ar frig creigiog mae amffitheatr theatr gylchol - Tari Kecak Uluwatu, lle mae pob noson o gwmpas 18: 00 yn cael ei gynnal yn berfformio defodol o straeon chwedlonol lleol. Yn sicr, nid yw'r amser gyda'r nos yn cael ei ddewis ar hap ... Rydw i yn eistedd mewn tyrfa o dwristiaid ac rwy'n hoffi dal eiliadau byr o leiaf o atmosffer archetypes a symbolau Kecak Dance (Dawns Kecak). Am eiliad, fodd bynnag, bydd ychydig o rywbeth arall yn fy swyno - machlud hardd dros orwel Cefnfor India. (Mae'r haul yn mynd i fyny yno yn ein gwlad yn y Weriniaeth Tsiec ac yma yn Indonesia ... :))

Yn ddiau, mae'n llawer o dwristiaeth heddiw. Mae teithwyr yn gannoedd yma. Yn dal, gallwch chi hyd yn oed deimlo ysbryd yr amser ... ac os ydych chi am fyfyrio neu ddarganfod harddwch natur, mae gobaith o hyd ...

Sarcophagus

Sarcophagus

Dehongliad gair swyddogol Sarcophagus yn dod o gnawd Groeg (sarx, cig) a bwyd (fagein, i fwyta) yn flwch a gynlluniwyd i ddarparu ar gyfer yr arch. Rydym yn canfod y tymor hwn yn amrywio yn yr Aifft mewn cysylltiad â'r syniad o Awdolegwyr bod y caniau hyn yn cael eu gwasanaethu (fel y disgrifiwyd) fel ystorfa olaf olion y pharaoh. Mae gan bron pob pyramid Aifft o leiaf un. Ac nid dim ond yno. Fe welwch chi yn nyffryn y brenhinoedd neu yn labyrinth Sakkari Serappe. Yn bendant, nid yr unig rai yn y byd ...

Ond beth sydd ganddynt yn gyffredin. Nid ydym yn deall eu pwrpas, ac mae'r ystyr a roddir iddynt heddiw yn anghyflawn. Dilynwch y syniad o rywbeth cudd. Os ydych chi'n ceisio chwilio am ystyr y gair pyramid unwaith eto, bydd y rysáit yn dweud wrthych fod y strwythurau pyramidig dirgel yn llygaid y Groegiaid yna tân y tu mewn. Bydd tân yn rhyw fath Energie, a allai wasanaethu awgrymiadau cig fel ffynhonnell. Pam? Gan nad oes sarcophagus y tu mewn i'r pyramid wedi dod o hyd i un corff erioed ...! Mae Egyptolegwyr yn ceisio ymddiheuro am y ffaith bod y pyramidau (o'u barn o'r bedd) wedi'u dwyn yn hir cyn iddynt ddechrau cipio'r modern archeolegwyr.

A pha gysylltiad allwn ni ei weld gyda'r sarcophagus yn Uwchdiriaeth Uluwat? Yr un cysyniad: Cerrig cryf, nid ydym yn gwybod yr hyn a wnawn ac nid ydym yn gwybod sut. Mae'n ymddangos fel pe bai'n cludo'r person i gyd. Y dechnoleg hynafol ar gyfer amser teithio a lle ...? Mae llawer o gwestiynau yr ydym yn dal i chwilio amdanynt ...

Stori mytholegol y tu ôl i Kecak Dance

Dywedir y dylai pawb sy'n ymweld â Bali brofi o leiaf unwaith mewn dawnsfeydd cynhenid. A phan fyddwch chi'n cael dawnsfeydd cynhenid, yna yn sicr Dawns Kecak (Kecak Ramayana)! Mae'n gyfuniad unigryw o ddefodau, dramâu, golygfeydd chwedlonol, dawnsio tân, canu corawl, a machlud dros glogwyn uchel gan y môr. Dawns Kecak yn perthyn yn llythrennol i gemau diwylliannol lleol na ddylai unrhyw ymwelydd golli. Mae llawer o'r stori ar eich cyfer yn hir ar ôl i chi adael Ynys y Duwiau (Bali), yn cael ei storio yn eich atgofion.

1: Rama, Sita, Laksamana a Golden Deer
Cerdded yng nghoedwig Dndaka yn ystod diddymiad Ramah. Mae Sita yn gweld y Deer Golden hardd, sy'n dechrau dawnsio o flaen ei hi felly mae ei gŵr yn dychwelyd gyda hi. Mae Rama yn poeni beth allai ddigwydd i'r Rhwydwaith os yw'n aros ar ei ben ei hun mewn coedwig peryglus. Bydd hi'n gofyn iddi adael a'i hanfon i helpu gyda'i gwarchodwr Laksamana. Yn fuan wedi iddi ymadael, mae Rama yn galw am help i'r goedwig gyfan. Ond mae Sita yn ofni ac yn gofyn i Laksamano ddod yn ôl i Ram a'i helpu. Sefyllfa ar ôl yn unig.

2: Sita, Rahwana, Bhagavan a Garuda
Yn sydyn mae storm yn torri allan i'r coed, ac mae Sita yn teimlo'n unig ac mewn perygl. Mae Rahwan yn ymddangos o'i blaen, ond mae Sita wedi'i diogelu gan gylch hudol, ac mae ei ymgais i ymgymryd â hi yn anffodus. Felly, yn bendant yn cyrchfan i'r gorwedd. Mae'n ymddangos ei fod yn rhoi'r gorau iddi ac yn diflannu yn ôl i guddio fel hen ddyn yn chwilio am gysgod a dŵr (Bhagavan). Daw Sita at dro i Rahwan y tro hwn a bydd yn mynd i'w mynd â'i Phalas Alenka. Mae Ram yn cymryd amser maith cyn iddo ddod i Sita.

3: Rama, Laksamana, Hanoman ac Sugriwa
Pan fydd Rama yn darganfod beth a ddigwyddodd yn olaf, mae'n gofyn i Sugriw (Red Monkey) ei helpu i ddod o hyd i ei wraig annwyl, Situ. A scoundrel sy'n darganfod bod Sita yn cael ei garcharu yn y Plas Alengo. Mae mwnci gwyn Hanoman wedi'i roddi gan bŵer hudol. Mae Rama yn gofyn iddo roi drosodd y Sita Ring, fel prawf o'i gariad a'i gadarnhad bod Hanoman yn wir yn ei anfon.

Deddf 4: Sita, Trijata, Hanoman a'r Giants
Mae Hanoman yn teithio i Alengha ac yn gofyn am Trijata i'w helpu i gwrdd â Sita, sy'n ei chael yn anodd cysoni â bywyd anffodus mewn caethiwed. Bydd Hanoman yn dangos Sita Ring ac yn dweud wrthi bod ei gŵr wedi ei hanfon i achub. Mae Hanoman yn ceisio dinistrio rhan o balas Rahwan i achub Sita. Ond bydd yn deffro y cewri sy'n ceisio llosgi Hanoman. Gall ddianc.

Act 5: Brwydr olaf
Mae Rama yn cyrraedd Alengo lle mae'r mwnci yn aros. Bydd Big Rama yn ymladd mewn brwydr gadarn gyda Rhawan ac yn ennill. Yn y pen draw, mae'n hapus dod o hyd i Sita.

Drwy gydol y sioe, gallwch weld dau ffigur arall, Dal a Tualen, sy'n gwasanaethu pob un o'u harglwyddi, Ram a Rhawan. Ceisiwch ddyfalu pwy yw pwy ...

(09.01.2019 @ 15: 44)

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb