Taith i Bali (5): Garuda Wishina Kencana

5998x 14. 01. 2019 Darllenydd 1

Garuda Yn hanesyddol canfyddir fel creadur sy'n atgoffa adar. Fe'i parchir gan gyfarwyddiadau crefyddol Hindŵaeth, Bwdhaeth a Jainism. Fe'i dangosir yn aml ar yr un pryd â Duw Vishnu. Dyna yna (ynghyd â Duw Llwyd) un o'r rhai mwyaf amlwg Hindŵaidd duwiau. Mae ganddo lawer o ymlynwyr sy'n ei ystyried ef yn y Duw goruchaf a'r unig wir Dduw.

Gellir gweld symboliaeth analogol hefyd yn y barcutiaid Siapaneaidd a wasanaethodd eu duwiau neu y sarff gludiog Maya - Kukulkan.

Cawsom ein hannog i ymweld â pharc diwylliannol naturiol yn Bali Garuda Wisnu Kencana (GWK), a adeiladwyd ychydig flynyddoedd yn ôl ger y brifddinas Denpasar ar ran ddeheuol penrhyn Bali mewn lle a elwir yn Ungasan. Mae Natives yn ei ystyried fel balchder lleol, felly roeddwn i'n chwilfrydig iawn am yr hyn mae'n edrych.

Fel y dywedwyd - Garuda yn aderyn chwedlonol chwedlonol. Wisnu yna yn yr Indonesieg yr un peth yn Tsiec Vishnu a'r gair Kencana Mae ganddo ystyr yn iaith frodorol i trafnidiaeth.

Sueneé: Rhai ysgolheigion a rhai sy'n ymlynu Alien Hynafol (yn Tsiec a elwir yn Ymosodwyr hynafol) maen nhw'n gweld ynddo Garuda yn hytrach dechnoleg - yn fwy manwl, peiriant hedfan mewn testunau Indiaidd hynafol y cyfeirir atynt hefyd Vimana. Roedd Birdlike Garuda o ystyried y dehongliad hwn lawer yn ddiweddarach fel disgrifiad symbolaidd o'i alluoedd / hi.
Mae cerflun canolog y parc yn waith modern o'r cerflunydd Nyoman Nuart. Mae'n fetrau 150 uchel ac mae'r lled yn metr 164. Fe'i gwnaed o dunelli 4000 pres, copr a dur. Fe'i hystyrir yn un o'r cerfluniau mwyaf a phwerus yn y byd. Mae hyd yn oed mor fawr ei bod hefyd yn weladwy fel darlun o bellter o 20 km o'r arfordir.

Mae'r cerflun wedi'i ffurfio Mr Vishnu rheoli'r aderyn chwedlonol Garudu. Mae'n amlygiad o ddoethineb a llwybr ymwybodol i ddewiniaeth barhaol. Mae'r pedestal gyda'r cerflun yn ymwneud â gerddi enfawr (parc diwylliannol) sy'n meddiannu ardal o fwy na 2,5 km2. Mae'n cynnwys ffurfiadau creigiau hirsgwar a fersiynau llai o'r cerflun canolog. Mae yna gerflun fach o gerflun o sawl canrif (efallai hyd yn oed mileniwm), sydd wedi dod yn fodel ar gyfer fersiwn fodern y cerfluniau mawr.

Mae'n rhaid i mi ddweud hynny yn bersonol, nid yw'r peth enfawr hwn, hudolus wedi gadael argraff emosiynol ddwfn. Teimlais yn fwy fel atyniad twristaidd na lle sanctaidd. Dim ond profiad diwylliannol a thwristaidd, y gellid anadlu'n rhy fawr gogoniant yr amser a fu ar y rhamantus.

(09.01.2019 @ 07: 37 Bali)

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb