Taith i Bali (3.): Ar eich bysedd

6080x 06. 01. 2019 Darllenydd 1

Rydym yn gadael y maes awyr yn Dubai. Mae'n 09: 00 bore amser lleol. Yr ydym yn aros am daith wyth awr ar ynys Bali lle y dylem dirio ar 22: 00. Faint sy'n ddigon i deithio drwy amser ... :)

Po Dubá cerdded aethom yn ôl i'r maes awyr. Roedd ychydig oriau'n dal i ffwrdd nes i ni adael, felly roeddem yn chwilio am le y gallem orffwys ac efallai ysgrifennu. Yr wyf yn olaf yn cysgu am tua awr. Roedd yn anodd iawn - po fwyaf y cymerais y gwrthfiotigau diwethaf. Yr oedd, am y tro cyntaf, fwy na phedair blynedd yn ôl, pan benderfynais i droi at bowdrau oherwydd bod y poen yn fy ngharf yn fy ngalw fi cyn yr ymadawiad. Weithiau, hoffwn weithio gydag egni llysieuol a chrisiallau iachâd, ond nawr roedd yna ychydig o amser. Yr wyf bron yn cyfrifedig os yw'r bydysawd yn ceisio fi ... os ydw i'n wir eisiau neidio fawr. Daeth y don gyntaf o ddiffyg cwsg a'r annwyd mewnol o flinder. Fodd bynnag, fe aeth yr annifyrrwch heibio i mi ar ôl te gwyrdd y bore gyda baguette :) Roedd yn fwy siriol.

Rydym yn hedfan gyda Boeing BA777-300 o Emirates. Mae'r awyren yn brydferth, ni ellir ei werthuso yn erbyn FLYDubai. Mewn gair anhygoel! Rydym yn argymell - cawsom ein synnu sawl gwaith - gan hwyl y cynorthwywyr hedfan a'r stiwardes, y slogyn fawr a'r dewis gwych o ffilmiau ac adloniant eraill. Roedd hi'n braf a neis iawn pan fyddwch chi'n meddwl ein bod ni'n treulio wyth awr ar yr awyren. Roeddent yn gofalu'n dda iawn inni. Yn ystod y daith, cawsom ddwywaith cymaint o brydau llysieuol. Roedd diodydd am ddim o bob math ar gael ar gyfer hynny - i gyd pris tocynnau.

Bod yn brydferth ac mewn gwirionedd yn sylweddoli eich bod yn sydyn tu ôl i'r cyhydedd. Rydych chi'n hedfan o gwmpas mannau anhygoel rydych chi'n eu hadnabod yn unig o deledu, ac mae'n codi eich calon yn sydyn. Mae Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore, Sumatra, a Java ar fap yr awyren yn gwenu arnoch chi ar bellter Hong Kong. Y teimlad bod gennych chi holl bethau eich llaw ... Mae gan bob un o'r lleoedd hyn un peth yn gyffredin, a dyna'r dŵr. Y pŵer sy'n ysmygu bob dydd gyda'i sathiau o'r tir mawr ac yn creu siâp pob rhan hardd o'n planed. Gyda diddordeb chwilfrydig, arsylwi ar fap a chwrs yr awyren.

Fe wnaethon ni lanhau ychydig o oedi, oherwydd mae glawiau a thrawstiau dwys dros yr ynysoedd. Rydym yn fwy cymeradwy ac yn diolch i chi! Mae'n noson.

Mae brenin mwnci yn croesawu ni yn neuadd y maes awyr gyda'r arysgrif: "Croeso i Bali" (Croeso i Bali). Yn syth, rwy'n teimlo sut mae egni'r ynys hon yn cyffwrdd â'm enaid. Rwy'n cwrdd â wynebau gwenu cyfeillgar. Mae'n fyd hollol wahanol eto nag yn ein gwlad neu yn Dubai.

Mae ciw hir iawn yn y neuadd wirio. Mae fy nghyd-deithwyr yn aros bron am awr ar fagiau. Mae angen i ni barhau i drefnu fisa twristaidd ar gyfer diwrnodau 30 yn yr Adran Mewnfudo ac ewch trwy wiriad ymadael eto. Er bod 22: 00 yma, ni allaf eich gweld yn y crib tan hanner nos.

Yn sydyn, daw llawenydd mawr. Mae hi'n filiwnydd! Rwy'n newid yr ewro i rwpi (IRD) ac mae gen i filiwn o bunnoedd yn fy nodau papur na allaf eu cyfrif hyd yn oed! Mae'n deimlad rhyfedd. Rwy'n teimlo fy mod yn symud ... sut rwy'n meddwl am fy ngwerthoedd fy hun. Rwy'n teimlo ychydig yn ansicr oherwydd ei fod yn newydd i mi. Mae'n digwydd yn araf i mi fod yn rhagdybiol mae'n hawdd codi a gadael ychydig, rhywbeth fydd;). Y cwrs yw 1 CZK = 632 IRD a phrisiau pethau a gwasanaethau yr un fath. Rwy'n edrych ymlaen at ddarganfod y byd arbennig hwn ...

Yn y maes awyr, rydym yn dewis tacsi yn ôl y teimlad. Yr ydym i gyd yn flinedig iawn, felly er ein bod ni i gyd yn cael cyfarwyddyd y mae'n rhaid negodi prisiau yma, anaml iawn y byddwn yn cytuno â'r 10 USD. Rydym yn gyrru i Bakun Beach Resort, yr ydym yn ei ddewis ar gyfer y noson gyntaf. Mae'r gwesty wedi'i amgylchynu gan greenery ac mae ganddi gronfa breifat. Mae siop adrannol fawr ar draws y stryd. Mae'r ystafell yn moethus iawn - yr un gyda'r seren.

Yn yr ystafell, mae gennyf WIFI gyflym i anfon yr ychydig luniau cyntaf atoch o'r glanio. Mae'n ymwneud â 03: 00 yn y nos. (Y gwahaniaeth rhwng Prague yw 7 oriau, felly 20: 00.)

Gadewch i ni fynd o Mantra YT Greentara ac rydym yn cynllunio'r cynllun ar gyfer diwrnod yfory. Rydym am llogi canllaw personol i'n helpu ni i gael lle y mae arnom ei angen. Gwelwn ein bod newydd gyrraedd y penwythnos pan fydd dathliadau pwysicaf y flwyddyn ar yr ynys. Mae'n draddodiad lleol na all y rhan fwyaf o dwristiaid, ond gallwn drefnu mynedfa arbennig ...

Dyma'r hyn yr wyf yn ei ddweud wrthych heddiw gyda geiriau un o'r mynachod Balinese: Cadwch eich llygaid yn agored er mwyn i chi weld harddwch y blaned, mae angen i'ch cartref gael calon agored a meddwl eang. Yna bydd gwyrthiau yn eich realiti nad ydynt yn debyg i unrhyw kitsch.

Gallwch edrych ymlaen at ddweud profiad gwirioneddol mystig o'r ddefod leol. Rwy'n cael trafferth ychydig gyda chysylltiad â'r Rhyngrwyd. Byddaf yn cael cerdyn SIM lleol a cheisiwch fod yn fwy ar-lein. Hoffwn ymuno â chi mewn darllediad bywcyn gynted â phosibl. Mae cymaint rydw i eisiau dangos i chi a dweud ... a dim ond y diwrnod cyntaf ydw i! Byddaf yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. :)

[05.01.2019 @ 03: 00 Bali]

Diweddarwyd: 24.03.2019, 21: 20

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb