Academaidd Tsiec ac estroniaid

35375x 20. 06. 2017 Darllenydd 1

Roedd František Běhounek yn ffisegydd Tsiec bwysig a pharchus. Roedd yn fyfyriwr yn yr enwog Marie Curie (yr unig berson a oedd wedi derbyn dau Wobr Nobel), a oedd yn hysbys yn bersonol i lawer o wyddonwyr enwog o'i amser, ar ôl 2. Yna rhyfel Byd Cyntaf, trefnodd ymchwil niwclear ac ymbelydredd yn Tsiecoslofacia. Yn ôl pob tebyg, y profiad mwyaf pwerus a brofwyd gan Běhounek oedd ei gyfranogiad yn yr ymgyrch polar Umberto Nobile yn 1928. Dim ond yr offerynnau a fynychodd yr alldeithiau cyntaf yn 1926, pan oedd Nobile a Roand Amundsen yn hedfan i awyrio Gogledd Pole, a bod Behounek ei hun yn aros yn Spitsbergen. Ar yr ail daith, cyfeiriodd ei gyfranogiad yn Nobile yn bersonol gan Mussolini a Běhounek yn ystod y hedfan a ymchwiliwyd i pelydrau cosmig polaidd. Ar ôl llongddrylliad yr Awyrennau Eidalaidd, bu goroeswyr llongddrylliad wedi goroesi am ychydig wythnosau yn unig ar giwbiau iâ cyn iddynt gael eu hachub gan eu hymdrechion enfawr ac ymdrechion rhyngwladol.

Yn ogystal â'i waith gwyddonol, roedd Behumnek hefyd yn awdur a ysgrifennodd nid yn unig erthyglau gwyddonol fel gwyddonwyr eraill. Ysgrifennodd lyfrau addysgol poblogaidd, yn ogystal â nofelau antur a ffuglen wyddonol ar gyfer ieuenctid. Yna, dyma thema'r llongddrylliad a brofodd ei hun fel tyn coch trwy ei ffuglen.

I ni, mae'n arbennig o ddiddorol ysgrifennu am y bydysawd, y tu allan i ddalweddau a thechnolegau dirgel yn eu llyfrau.

Mae'n fwyaf diddorol efallai mai ef yw ei weithred trilog, Lysysawd Robinson a On Two Planets.

Mae'r cyntaf o'r llyfrau yn disgrifio taith brigadwyr ifanc i'r Lleuad. Mae hanner y llyfr wedi'i neilltuo i bortreadu llwyddiannau a methiannau gwyddoniaeth, a oedd yn cynharach stori wirioneddol y nofel. Mae ffynonellau ynni newydd, pelydrau sy'n datrys mater, yn dangos datblygiad meddygaeth, amaethyddiaeth a theithiau gofod. Yn ail ran y llyfr, hoff thema'r awdur yw llithriad y Lleuad, sy'n arwain at ddarganfod y llong ofod (Martian) allgyrsiol. Mae'n dda nodi bod Briffio wedi ysgrifennu'r nofel hon ymhell cyn i Clarke a Kubrick greu eu Odyssey Bydysawd.

Mae hanes y nofel Robinsons of the Universe (eto, thema boblogaidd llongddrylliad), ychydig o lain yn atgoffa ffilm Armageddon yn hwyrach. Mae comet anferth neu blaned yn dod o bydysawd llawer cosmig, gan fygythiad i ddamwain y Ddaear. Mae pobl yn anfon llong ofod i ddefnyddio bomiau niwclear. Mae'r cynllun gwreiddiol yn methu, ond mae'r Ddaear yn cael ei achub, ac mae'n rhaid i'r criw, wedi'i sowndio ar gomet, edrych am ffordd i achub. Efallai bod y nofel hon yn rhagweld adroddiadau diweddarach Nirimba, ond efallai yn ddelfrydol yn dilyn nofel Verne Ar Comet.

Y nofel Ar ddau blaned yn Tsiec nid oedd yn gweithio allan. Mae'r adroddiadau cyfieithu Pwyleg yn dangos ei fod yn disgrifio sut y mae dynoliaeth yn cael ei archwilio gan wareiddiad estron uwch. Oherwydd bod y nofel hon yn dod allan o gymundeb dwfn, mae wedi'i neilltuo'n bennaf i feirniadaeth o gymdeithas America. Ond mae arsylwi estron dynol yn dal yn bwnc byw heddiw

Hefyd yn ddiddorol yw'r nofel Scavenger Project. Fe'i cynhelir mewn Antarctig ymhell lle mae gwyddonydd troseddol yn ceisio dylanwadu ar egni'r gwregysau ymbelydredd ac yn defnyddio'r tywydd i gael pŵer trwy antena arbennig. Gan y nofel Behmanee hwn, ymatebodd i ddarganfyddiadau gwregysau van Allen - ac mewn gwirionedd roedd yn rhagweld yr ofnau bod HAARP yn deffro yn ddiweddarach.

nofelau arall felin cyffwrdd themâu treiglo a hyd yn oed fodolaeth sylfaen Almaeneg gyfrinach (sy'n eu gosod yn Affrica), ond mae'r termau hanfodol Exopolitics yn y llyfrau uchod. Y cwestiwn wedyn yw a themâu hynny dim ond eisiau i wneud yn arbennig a chymryd camau (yr holl bynciau yn perthyn i'r gronfa aur o ffuglen wyddonol, a oedd yn ffynnu ers 19. Century) neu yn gwybod mwy na'i gyfoedion. Yn yr un modd, mae'r mater hwn yn ddilys ar gyfer newyddion tebyg eraill heddiw.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Academaidd Tsiec ac estroniaid"

 • Standa Standa yn dweud:

  Pam ddylai fod yn gwestiwn dadleuol?

  Roedd Verne a Bouton yn gwylio darganfyddiadau a thueddiadau cyfnod. Mae'r ddau ohonynt yn meddwl, yn ôl eu dychymyg.

  • Sueneé yn dweud:

   Mae hyn yn seiliedig ar hanfod yr egwyddor o feddwl. Mae'n gyfuniad o'r wybodaeth sydd gennych ar gael. Mae synergedd yn hynny o beth - ond nid yw'n waelod.

   Mae hwn yn destun dadl ar AA. Ble mae pobl fel Nikola Tesla neu Albert Einstein yn cymryd syniadau? Sut fyddai gan y syniad o fwlb neu ffôn fwy o bobl ar yr un pryd? Ble mae'r Almaenwyr yn cymryd llawlyfrau ar adeiladu sawsiau hedfan?

   Dywed Tesla ei fod wedi cyfathrebu (wedi sianelu) gyda bodau eraill. Yn yr un modd, dywedodd Einstein fod meddyliau'n dod - nid oedd yn gwybod sut, ond teimlai ei fod yn debyg.

   Nid yw hynny'n lleihau talent bobl sydd wedi syniadau gwireddu ... dim ond mae'n effeithio ar y ffaith eu bod ond yn dehongli'r wybodaeth sydd yn hen bryd ym maes gofod sydd ar gael - yn ogystal â llawer o bethau eraill y mae gennym dim enw eto yn bosibl - Space gyda gallant weithio i ni - maent yn dal i fod yn anhysbys i ni.

   Mae Gentlemen Běhounek a Verne wedi dod i'r wybodaeth yn y ffordd y buont bob amser yno. Maent yn eu dal yn eu meddyliau a'u cyfieithu i mewn i lenyddiaeth.

   Yn achos Verne, weithiau dywedir iddo gael cyfle i edrych i mewn i'r dyfodol. Yn achos Runner, mae eto'r posibilrwydd y bu'n bersonol ar draws ET yn ei daith polar.

 • Sueneé yn dweud:

  Diddorol iawn. Yn sicr roedd ef fel gweledigaeth fel Julius Verne. Mae'n ddigon iddo hefyd dadleuol y cwestiwn o ble aeth ef i'r syniadau hynny. :)

Ad a Ateb