CE5: Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad

Oes gennych chi ddiddordeb mewn CE5? Chwilio am fwy o wybodaeth am y ffenomen hon? Rydych wedi profi Cyfarfod agos ac nid ydych chi'n gwybod pwy y gallwch chi ei gyfrinachu heb ystyried chi ffwl?

Yn ogystal â phob rhan o'r byd, Gweriniaeth Tsiec mae yna wahanol grwpiau sy'n delio â'r ffenomen hon. Mae un ohonynt Menter CE5.

Os ydych chi eisiau gwybod a oes rhywun wedi'i thynnu yn eich cymdogaeth, gallwch edrych ar y map ar y dudalen Rhwydwaith Cyswllt ET. Mae'n gais syml lle gall pawb gofrestru am ddim a gadael i eraill wybod mai dyma'r un don. Rhowch gyfeiriad e-bost o leiaf bob amser (ac rydych wedi cytuno i'w gyhoeddi!) Ar adeg cofrestru, gallwn gysylltu â chi.

Gyda haearn yn rheolaidd am fwy na blwyddyn, rydym yn cwrdd â'i gilydd yn y tearoom bob mis Cerdd Tea Room One, yn Prague. Rhestrir y dyddiadau cyfarfodydd calendr. Gallwch ddod rhyngom ni a chi!

Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad ac ysgrifennu neges atom ni

Eich e-bost (gofynnol)

Eich ffôn (gofynnol)

eich neges

Tanysgrifiwch i'r cylchlythyr