Olafiaeth

Mae'n dda zaros yn fewnol ar draed y Ddaear, a sylweddoli bod yna bobl sy'n chwilio am lwybr ysbrydol trwy ochr dywyll y darn arian. Nid dyma'r rheswm dros ei ddilyn na rhoi sylw rhyfeddol iddynt. Ond mae'n rheswm i sylweddoli bod gan hyn hyd yn oed le yn ein calonnau - hyd yn oed yn dywyll. Ac mae'n bwysig faint yr ydym yn ei drin. P'un a ydym yn ei dderbyn gyda chariad a thosturi parchus, neu gyda theimlad o angerdd a chasineb.