Dan y dŵr

Mae pethau eithriadol yn digwydd ar ein planed. Yn aml, nid ydym yn gwybod beth sy'n cuddio ardaloedd dŵr helaeth. Nid dim ond cefnforoedd a moroedd, ond llynnoedd mawr a dwfn. Mae llawer yn awgrymu bod tystiolaeth o wareiddiadau hynafol, neu bod ganddynt, neu a oes ganddynt, fodau deallus eraill yn lleoedd lloches iddynt.