Exopolitika

Dylem fod â diddordeb nid yn unig yn yr hyn sydd yn digwydd gyda'n cymdogion ond hefyd yr hyn sy'n digwydd dros ein pennau.