Darganfuwyd 5 o gyrff mummified o estroniaid

20214x 16. 07. 2017 Darllenydd 1

Adroddodd ymchwilwyr o Peru fod darganfyddiad mawr. Mae'n ganfyddiad o bump o gyrff wedi eu mumio sydd â nodweddion tebyg i borfeydd.

Cafodd cyrff a ganfuwyd eu henwi fel Mummy of Nazka ar achlysur cynhadledd arbennig a drefnwyd yn eithriadol mewn cysylltiad â'u darganfyddiad i'r cyhoedd.

Mae tîm o ymchwilwyr, gan gynnwys ysgolheigion Mecsicanaidd a'r newyddiadurwr adnabyddus Jaime Maussan, yn cytuno bod y cyrff a ddarganfuwyd yn edrych yn fwy tebyg i reptiliaid na phobl (humanoids). Mae prif ffrwd y Gorllewin yn gwrthwynebu y mae'n rhaid iddo fod yn ffug fwyaf ers cyhoeddi disgresiad estron Roswell yn 1996.

Mae ffilm fer yn dangos trychineb awtopsi estron a oedd i fod yn ddigwyddiad Roswell. Hyd heddiw, mae anghydfod ynghylch a yw'n ffilm ddilys neu'n ffugdybiaeth. Mae yna resymau hefyd i gredu mai ffilm ydyw wedi'i seilio ar ddigwyddiad go iawn.
Dywedodd y tîm sy'n ymchwilio i gyrff mummified fod y dyddiad radiocarbon o'r esgyrn yn dangos bod oed y cyrff oddeutu 1700 o flynyddoedd yn ôl. Mae hyn yn dod â ni yn ôl i tua 317 y flwyddyn. Mae'r adroddiad yn nodi'n fwy cywir bod y cyrff yn dod o'r blynyddoedd 245 AD i 410 AD. Pe bai profion annibynnol yn cadarnhau canlyniadau tebyg (yn bennaf ffurf corff), yna byddai'n sicr y bydd y garreg allweddol (olaf) yn y pos jigsaw presenoldeb estroniaid ar y Ddaear.

Tîm ar cynhadledd i'r wasg ar y dechrau Gorffennaf 2017 cyhoeddodd y lluniau pelydr-X o gymeriadau i gadarnhau eu bod yn gyrff go iawn o fodau anhysbys. Enillodd y tîm fynediad at rai mwy tebyg yn edrych yn estron y cyrff sydd, yn ôl eu geiriau, hefyd yn eiddo i lywodraeth yr Unol Daleithiau (cyfrinachol).

Jaime Maussan

Jaime Maussan

Mae Jaime Maussan yn newyddiadurwr ymchwiliol ym maes exopolitics gyda mwy na 40 o flynyddoedd o ymarfer. Dywedodd wrth y camera: Rhaid i bobl ddeall bod math o'r fath o gorff wedi bod ym meddiant llywodraethau neu arfau. Dyma'r tro cyntaf i ni gael y cyfle i'w cymryd a'u harchwilio. Mae gan y pum corff a ganfuwyd nodweddion sy'n agosach at reptiliaid nag i bobl (humanoid).

O rai adolygiadau ar-lein, gallwn ddarllen bod y cyrff yn atgoffa pobl o fwyngloddiau - mewn diwylliant exopolitical - o'r ffurfiau mwyaf cyffredin o estroniaid.

Dywedodd Jaime Maussan hefyd nad oedd dim i'w awgrymu mai dwyll oedd hon. Rydym am gyflwyno rhagor o ganlyniadau profion parhaus i'r cyfryngau a ddylai gadarnhau ein tybiaethau. Dim ond ar un o gyfanswm o bump corff y mae profion wedi'u perfformio. Mae gan y pedwar corff sy'n weddill symptomau sy'n nodi ei bod yn rhywogaeth arall o anifeiliaid.

Yn ôl y wybodaeth sydd ar gael, canfuwyd y cyrff ar Nazca Plain (gwyddom y lle gyda'i siapiau a'i linellau). Ni ddatgelwyd yr union leoliad a'r modd y cynhaliwyd cloddiadau archeolegol.

Os yw'r profion cyntaf wedi profi i fod yn ffurfiau dilys o fywyd bron i ddwy filiwn o flynyddoedd, mae'r ymddangosiad ei hun yn awgrymu rhywbeth anhygoel. Mae Mainstrem yn ceisio lliniaru popeth fel un twyll. Fodd bynnag, mae byd exopolitical South America yn llawer mwy nag eraill wrth ddarganfod materion allfydol. Lle rydym yn ceisio synergeddau strwythurau'r llywodraeth i ddatgysylltu dogfennau allweddol, mae rhai gwledydd De America yn cydweithio'n agored gyda grwpiau ymchwil UFO ymchwil. Gwnaeth Viliam Poltikovic raglen ddogfen ffilm ar y pwnc hwn Athrawon o'r sêr.

Mummies a ddarganfuwyd o'r Llwyfandir Nazca yw

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

[sam_pro id = "3_2" codau = "gwir"]

Mummy of Nazca

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb