Buzz Aldrin ar y synhwyrydd celwydd - mae estroniaid yn bodoli!

8565x 23. 04. 2018 Darllenydd 1

Yr hen astronau Americanaidd a'r dyn arall a arweiniodd ar y lleuad, Buzz Aldrin, yn cael ei brofi gan synhwyrydd gorwedd ar gyfer hawlio hynny mae estroniaid yn bodoliei fod yn eu gweld ar eu ffordd i'r lleuad.

Mae tri astronawd arall yn cael synhwyrydd gelwydd, Al Worden, Edgar Mitchell a Gordon Cooper. Roedd eu canlyniadau yn gadarnhaol.

Mewn cyfweliad ar gyfer y sianel wyddonol yn 2005 Buzz Aldrin dywedodd criw y genhadaeth enwog Apollo 11 gwelodd UFO ar y ffordd i'r lleuad. Yn ddiweddarach, dywedodd Aldrin fod ei eiriau yn cael eu tynnu o'r cyd-destun, er bod ei stori yn cael ei gefnogi gan Dr. David Baker, Prif Wyddonydd Apollo 11.

Dros y blynyddoedd, mae Aldrin wedi gwneud datganiadau rhyfedd eraill sy'n awgrymu hynny yn gwybod am bresenoldeb estroniaid yn y bydysawd lawer mwy.

Yn 2014, y astronau enwog NASA eglurodd mewn nifer o gwestiynau i Reddit yr hyn a welodd mewn gwirionedd. Felly, dywedodd Aldrin am ei "gyfarfod allanol";

"Yn yr Apollo 11 yn ystod taith i'r lleuad, yr wyf yn gwylio drwy ffenestr olau sydd wedi bod gyda ni. Roedd llawer o esboniadau o'r hyn y gallai fod. Gallai fod yn llong ofod o gyflwr arall neu fyd arall, gallai fod yn taflegryn, gan yr ydym wedi gwahanu neu pedwar panel sy'n cael eu symud pan lansiwyd y llwyfan glanio ac roeddem yn wyneb yn wyneb gyda dau gofod. Felly mae paneli 4 wedi symud oddi wrthym ni. Ac rwy'n gwbl argyhoeddedig ein bod ni'n gweld y pelydrau haul yn cael eu hadlewyrchu o un o'r paneli hyn. Pwy? Dwi ddim yn gwybod. Felly yn dechnegol, gallai fod diffiniad o'r hyn a welsom yn "anhysbys".

Ond gwyddom yn dda iawn beth oedd. Pan wnaethom ddychwelyd, gofynnwyd iddynt a dywedwyd wrthym beth oedd yn union a welsom. Roeddwn i'n meddwl ei fod wedi dysgu am y byd i gyd, ond yn amlwg nid oedd. Flynyddoedd yn ddiweddarach cefais y cyfle i ddatgelu fy sylwadau mewn un cyfweliad ar gyfer teledu tramor. Ac mae pobl yn delio â UFOs yn yr Unol Daleithiau yn ddig iawn arna i oherwydd doeddwn i ddim yn rhoi unrhyw wybodaeth iddynt."

Criw Apolla 11 Daeth yn gyflym i'r casgliad bod yr hyn a welsant ar y ffordd i'r lleuad, yr haul yn cael ei adlewyrchu yn y panel adapter yn un o'r pedwar hatches sy'n amgáu'r modiwl lleuad ac yn cael eu taflu ar ôl i'r roced ar wahân.

"Nid oedd yn allfydol. Mae arsylwadau rhyfeddol yn gofyn am dystiolaeth eithriadol, meddai Carl Sagan", Wedi'i gwblhau Aldrin Reddit AMA yn 2014.

Ond yn awr maent yn ymddangos gwybodaeth newyddbod Aldrin wedi pasio prawf synhwyrydd gorwedd ar gyfer dod i gysylltiad UFO yn ystod y genhadaeth Apollo 11 yn 1969.

A wnaeth y synhwyrydd gadarnhau bod estroniaid yn bodoli?

Yn ôl arbenigwyr, mae canlyniadau profion yn dangos hynny arthronau yn gwbl yn argyhoeddedig am hynny, yn ystod eu taith i'r lleuad darganfod bywyd estron.

Yn seiliedig ar ddadansoddiad gan "Sefydliad Bioleg Bioacwstig yn Ohio" chwedlau nelhaliwrth sôn am fywyd extraterrestriol a chyfarfodydd rhyfedd ar y lleuad.

Mewn cyfweliad gyda'r cylchgrawn dadleuol "The Daily Star", straeon cyhoeddi hysbys am UFOs, "Bioleg bioacoustic Sefydliad yn Ohio," eglurodd fod y recordiadau yn dangos bod Roedd Aldrin "hollol argyhoeddedig" am y cywirdeb ei stori.

Dywedodd Aldrin ei fod yn gweld "rhywbeth yn ddigon agos i'w arsylwi ac ar l-siâp" wrth deithio i'r Lleuad, "adroddiadau Metro.

Mae Buzz Aldrin yn gosod seismomedr ym môr heddwch

Nid Buzz oedd yr unig un a ddywedodd wrth ddweud y gwir am gyfarfod ag estroniaid. Astronau arall Edgar Mitchell, roedd y chweched dyn yn cerdded ar y lleuad hefyd yn honni ei fod wedi gweld estroniaid ar ei ffordd i'r lleuad. Cynhaliodd y Sefydliad ddadansoddiad o'i lais a yn union fel Aldrin, yn dweud y gwir.

Fodd bynnag, fel y mae arbenigwyr wedi nodi, nid oes gennym syniad o hyd beth mae'r Sefydliad Biolegol yn seiliedig arno. Oherwydd bod y cwmni'n gwneud rhai casgliadau cymharol anhygoel yn seiliedig ar ei dechnoleg.

Dywed y Sefydliad "Fel pont rhwng hen syniadau trin sain a rhaglen futuristic Star Trek, sy'n darparu y sefydliad, mae bellach yn bosibl i wrthdroi'r salwch a trawma a ystyriwyd anwelladwy o'r blaen, yn darganfod y gyfrinach ein gwir natur, i wella ein bywydau, rhagweld beth ein tynged, ac mae'n dros amlder ein llais. "

Mae rhybudd gwyddonydd yn esbonio, er bod bioacŵsteg yn ddisgyblaeth wyddonol gyfreithlon, yn yr achos hwn, mae gan feysydd astudio'r sefydliad nodweddion nodweddiadol o seudosgience.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb