Bydd Llu Awyr Brasil yn recordio UFOs

3963x 02. 01. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Gorchmynnodd llywodraeth Brasil i'w lluoedd awyr gofnodi gweld gwrthrychau hedfan anhysbys yn swyddogol. Mae archddyfarniad y llywodraeth yn nodi y dylai pob peilot milwrol a sifil, yn ogystal ag anfonwyr, riportio unrhyw weldiadau UFO i'r Gorchymyn Amddiffyn Gofod Awyr Cenedlaethol. Bydd y wybodaeth yn cael ei storio yn yr Archifau Cenedlaethol yn Rio de Janeiro. Byddant ar gael i ymchwilwyr, gan gynnwys y rhai sy'n ceisio tystiolaeth o fywyd allfydol. Bellach mae'n rhaid rhoi gwybod a chatalogio unrhyw olwg, ffotograff, neu fideo anarferol a gofnodwyd mewn gofod awyr Brasil. Ond dywedodd y Llu Awyr y byddai'n cyfyngu ei hun i gasglu gwybodaeth ac nid erlyn UFOs.

"Nid oes gan Reoli'r Llu Awyr unedau arbenigol i gynnal arbrofion gwyddonol sy'n gysylltiedig â'r ffenomenau hyn a bydd yn gyfyngedig i recordio digwyddiadau," meddai cynrychiolydd y Llu Awyr.

O rywle?

Yn ystod y degawdau diwethaf, adroddwyd ar lawer o adroddiadau UFO ym Mrasil. Ym 1986, cychwynnodd diffoddwyr y Llu Awyr i ymchwilio i wrthrychau anhysbys oedd yn hedfan uwchben Sao Paulo, ond ni esboniwyd y ffenomen yn llawn erioed. Ac ym 1977 gofynnodd tref Vigia yn yr Amazon i'r fyddin am help ar ôl i estroniaid ymosod ar rai preswylwyr. Dywedodd un o’r anfonwyr, sy’n parhau i fod yn anhysbys, wrth O Dia bob dydd ym Mrasil fod y swyddogion yn cael eu hadrodd gan y prif swyddogion. "Clywais am y gweinidogion a hyd yn oed yr arlywydd a welodd yr UFOs," meddai.

Croesawodd arsylwyr UFO Brasil y penderfyniad i ddatgelu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb