Bolivia: Fe wnaethon nhw ddarganfod pyramid yn Tiahuanaco

12022x 03. 02. 2019 Darllenydd 1

Yn y Fortress Tiahuanaco hynafol, canfuwyd pyramid claddu yn 2015.

Dywedodd Ludwing Cayo, cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Archaeolegol Tiahuanaco, fod yr adeilad yn ardal Kantatallita, i'r dwyrain o pyramid Akapan.

Mewn cyflwyniad cyfryngau, mae Cayo wedi amcangyfrif y bydd yr arolwg Tiahuanaco yn para am o leiaf 5 o flynyddoedd. Y safle archeolegol yw 71 km i'r gorllewin o La Paz, sef crud y wareiddiad hynafol a oedd yn rhagflaenu'r Incas.

Tiahuanaco a chloddiadau

Disgwylir i gloddiadau ddechrau rhwng Mai a Mehefin 2015, yn dibynnu ar amseriad cytundebau cydweithredu â phrifysgolion a sefydliadau tramor sydd wedi ymuno ag arbenigwyr archeolegol fforensig.

Yn ogystal â'r pyramid, canfuodd y georadar cyfres o anomaleddau tanddaearol, a allai fod yn megaliths. Fodd bynnag, mae'r canfyddiadau hyn yn gofyn am ddadansoddiad mwy manwl.

Roedd Tiahuanaco weld fel dinas fawr cyn-Columbian o Tiwanaku ymerodraeth hysbys, a oedd yn gadael ar ôl henebion cerrig trawiadol arall fel Kalasasaya, rhannol deml o dan y ddaear, cerfluniau o personol pwysig, Gate yr Haul ac adfeilion balasau.

Kalasasaya, Tiwanaku, Bolivia

Kalasasaya, Tiahuanaco, Bolivia

Tiahuanaco - anheddiad amaethyddol

ymchwilwyr Bolivia yn dweud bod Tiahuanaco ei sefydlu fel anheddiad amaethyddol o gwmpas 1580 CC a chyrhaeddodd ei anterth o gwmpas y 724 flwyddyn OC ac yn bodoli tan ei ben ac mae'r dirywiad yn 12. ganrif. Tiwanaku feddiannu ar ei anterth 0,6 Mm2.

Dylid ychwanegu bod yr adeiladau yn Tiahuanaco yn ôl pob tebyg yn llawer hŷn nag a gymerir gan yr archeolegwyr. Hysbysodd yr Indiaid eu hunain ar ôl i'r Sbaenwyr gyrraedd nad oeddent yn ei adeiladu ac nad oeddent yn gwybod pwy oedd, ei fod eisoes yn y fan hon ac wedi ei niweidio.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb