Bolivia: Tiwanaku - dinas y duwiau?

10511x 22. 02. 2020 Darllenydd 1

Ni all unrhyw un ddweud yn sicr pryd y cafodd ei adeiladu. Mae'r dyfarniadau'n amrywio o 1500 CC i dros 15000 CC i ffigurau seryddol 150000 CC Gellid byw yn yr ardal o amgylch Tiwanaku tua 1500 CC fel pentref bach. Mae llawer o ymchwilwyr o'r farn bod pobl yn byw yn yr ardal rhwng 300 OC a 1000 OC, pan ddatblygwyd Tiwanaku yn sylweddol.

Canolfan Cosmopolitan

Mae gwyddonwyr yn credu bod Tiwanaku rhwng 300 CC a 300 OC yn ganolfan gosmopolitaidd arferol lle roedd llawer o bobl yn gwneud pererindodau. Tybir bod Tiwanaku yn ymerodraeth bwerus iawn.

Ym 1945 darganfu Arthur Posnansky y cysylltiad rhwng adeiladu a seryddiaeth. Roedd yr adeiladau wedi'u gogwyddo yn ôl cytserau pwysig a digwyddiadau seryddol. O hyn, daeth Posnansky i'r casgliad bod yn rhaid i adeiladau fod yn hŷn na 15000 o flynyddoedd CC. Fodd bynnag, mae'n debyg na fydd hyd yn oed y dyddio hwn yn gywir, oherwydd yn ôl sibrydion, mae adeiladau'n llawer hŷn.

Man lle cyfarfu cynrychiolwyr o bob hil a chenedligrwydd

Nodwedd wych y cymhleth yw sgwâr wedi'i amgylchynu gan wal perimedr y mae wynebau wedi'u mewnosod ynddynt. Mae pob un ohonynt yn amlwg yn cynrychioli un ras a gynrychiolir yma. Mae rhai archeolegwyr amgen yn credu y gallai'r safle fod ag ystyr debyg i'r Cenhedloedd Unedig heddiw. Cyfarfu'r cyfarfodydd o bob cenedl a rasys a thrafod cydweithrediad ar y cyd.

Mae yna hefyd rasys llwyd - corrach llwyd neu ymlusgiaid. Mae'n rhaid ei fod wedi bod yn fan cyfarfod nid yn unig ar draws y blaned Ddaear ond hefyd ar draws y Bydysawd. Mae rhai rhannau o'r cymhleth yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio technoleg megalithig. Yn aml, sonnir am Tiwanaku hefyd mewn cysylltiad â dinas dduwiau arall - Puma Punku, sy'n gyfagos iddi.

Tiwanaku - edrychwch yn agosach

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb