Cipiwyd UFOs yn fyw ger ISS

16578x 19. 09. 2019 Darllenydd 1

Cafodd ei gipio ar gamerâu NASA UFO yn hofran ger yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Yna amharwyd ar y trosglwyddiad. Cred rhai nad oedd yn gyd-ddigwyddiad. Mae'r gwrthrych wedi'i oleuo'n llawn gan yr haul ac ni allwch fethu ei siâp. Yn ystod y darllediad, wrth gwrs, ymddangosodd y sgrin las enwog - toriad cysylltiad. A oedd yn gyd-ddigwyddiad ai peidio?

Mae damcaniaethwyr cynllwyn yn aml yn chwilio am wrthrychau neu wrthrychau amheus mewn darllediadau NASA. Mae arbenigwyr yn aml yn disgrifio'r gwrthrychau hyn fel malurion gofod sy'n rhoi'r argraff o long hedfan.

Mae rhai damcaniaethau cynllwynio yn honni bod yr ISS ar hyn o bryd yn monitro ras ddatblygedig gwareiddiad allfydol deallus. Maent yn dilyn cynnydd a datblygiad dynoliaeth.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb