Bill Clinton: Mae'n debyg y byddai glanio Apollo on the Moon yn ffug

5605x 22. 09. 2017 Darllenydd 1

Bill Clinton: Dim ond ar adeg pan fo tua mis o'r blaen, pan adawodd y gofodwyr Apollo Buzz Aldrin a 11 Neil Armstrong ei gydweithiwr, Michael Collins, bwrdd y wennol ofod Columbia, cyfarfûm â hen saer. Gofynnodd i mi a oeddwn i'n credu fy mod yn credu eu bod yn glanio ar y lleuad. Atebais hynny ie, fe'i gwelais ar y teledu! Ysgwyd ei ben ac anghytuno'n gryf. Yn llythrennol dywedodd hynny ni chredai hynny am funud oherwydd gall y creaduriaid teledu hynny wneud pethau sy'n edrych yn go iawn, hyd yn oed os nad ydynt.

Yna daeth i mi fod y dyn wedi mynd yn wallgof. Yn ystod fy wyth mlynedd pan oeddwn i yn Washington, gwelais bethau ar y teledu a arweiniodd i feddwl bod yn rhaid i'r dyn fod yn dyst uniongyrchol.

Sueneé: oedd byth yn cyn-Arlywydd yr Unol Daleithiau Bill Clinton mewn trafodaethau cyfrinachol yn canolbwyntio ar ET. Mewn un cyfweliad dywedodd mai un o'r pethau cyntaf y byddwch eisiau gwybod oddi wrth ei ymgynghorydd ar ôl ei derbyn i'r llywyddiaeth, oedd: Beth yw'r Ardal 51 (os oes estroniaid) a laddodd a Marilyn Monroe ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb