Mae ymchwilwyr yn datgelu cyfrinachau tarddiad aur

7121x 21. 02. 2018 Darllenydd 1

Mae'r cwestiwn o darddiad ac ymddangosiad aur wedi ennyn dynoliaeth ers hynafiaeth. Mae grŵp o wyddonwyr o bob cwr o'r byd bellach wedi helpu i ateb y cwestiwn hwn.

Clywodd y grŵp rhyngwladol o wyddonwyr oleuni newydd ar darddiad aur. Mae aur wedi cael ei ragweld ers amser maith, ond eto ni chyflwynwyd ymateb i argyhoeddi'r gymuned wyddonol. Mae canlyniad y gwaith gwyddonwyr hyn wedi cael ei gyhoeddi yn ddiweddar yn y cylchgrawn ar-lein Nature Communications. Dengys eu hymchwil fod aur wedi cyrraedd wyneb y ddaear o ranbarthau dyfnaf ein planed. Felly mae symudiadau mewnol y ddaear wedi helpu i gynyddu a chanolbwyntio'r metel gwerthfawr hwn. Mae gwyddonwyr wedi darganfod bod hyn yn digwydd yn Patagonia Ariannin. Yn yr ardal hon, cofrestrwyd y blaendal aur cyntaf ar gyfandir De America. Mae ymchwilwyr yn perthyn i wahanol brifysgolion yn Chile, Awstralia a Ffrainc. Yn eu plith mae José María González Jiménez, ymchwilydd yn Adran Mwynyddiaeth a Petroleg ym Mhrifysgol Granada.

Nitro Ddaear wedi'i rannu'n dair prif haen:

  • rhisgl
  • cot
  • craidd

"Mae'r mwynau yr ydym yn eu cael ac yn cefnogi ein heconomi wedi'u lleoli yng nghrosglodd y ddaear. Ac er ein bod yn arbenigwyr yn eu defnydd, ni wyddom fawr iawn am eu gwir darddiad. Yn chwilio am ymfudiadau aur, hyrwyddiadau a rhyfel hyd yn oed, ond ei darddiad yw un o'r prif faterion ym maes archwilio bearings, "meddai'r ymchwilydd.

Mae'r clogyn yn haen sy'n gwahanu'r craidd o'r rhisgl. Mae'r rhisgl yr ydym yn byw ynddi yn amrywio o drwch. O dan y môr mae'n ymwneud â 17 km ac o dan y cyfandiroedd am 70 km. "Mae'r dyfnder hwn yn anaddas i ddynoliaeth. Ar hyn o bryd, nid oes gennym y modd i gyrraedd y clogyn. Hyd nes y bydd gennym yr opsiwn hwn, ni allwn gael unrhyw wybodaeth uniongyrchol bellach ar y clust, "meddai'r arbenigwr.

Fodd bynnag, er ein deunydd yn gallu mynd allan o'r tai oherwydd echdoriadau folcanig, gan fod yn ystod y ffrwydrad fod darnau bach o graig o'r croen (neu Xenolite) gludo i'r wyneb. Xenolite (yn llythrennol "craig tramor ') yw darn o greigiau tramor a geir yn yr haen sydd â chyfansoddiad yn sylweddol wahanol.

Mae'r xenolites prin hyn wedi'u harchwilio'n ofalus. Mae gwyddonwyr wedi canfod gronynnau bach o aur sy'n cyfateb i drwch y gwallt dynol. Maent yn argyhoeddedig bod eu ffynhonnell yn clogyn dwfn.

Canolbwyntiodd ardal y massif Deseado yn Patagonia Ariannin ar ymchwil. Mae gan y dalaith hon un o'r dyddodion aur mwyaf yn y byd, ac mae'r mwyngloddiau o hyd yn dal i elwa. O ystyried y crynodiad aur uchel iawn ar y safle hwn yng nghroen y Ddaear, mae gwyddonwyr wedi gallu darganfod pam fod y dyddodion mwynau yn gyfyngedig i rai rhanbarthau o'r blaned. Eu rhagdybiaeth yw bod y clogyn o dan yr ardal hon yn unigryw, felly mae ei hanes yn tueddu i greu dyddodion aur ar yr wyneb.

"Mae'r hanes yn mynd yn ôl 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, pan ffurfiwyd Affrica a De America cyfandir sengl," meddai González Jiménez. "Mae eu is-adran i fod i ddringo" côt yn ôl "yn mantell y Ddaear, a dorrodd y gramen a thrwy hynny wedi dylanwadu ar wahanu'r ddau gyfandir. Crëwyd dringo'r clogyn hwn gan bron ffatri gemegol bron a gyfoethogodd gragen y ddaear gyda gwahanol fetelau. Byddai hyn wedyn yn creu amodau ar gyfer creu dyddodion aur. "

"Y tro hwn y broses yn cael ei achosi gan fewnosod un plât tectonig o dan un arall (tansugno) sy'n caniatáu i'r cylchrediad o hylif cyfoethog mewn metel drwy'r craciau. Dyna pam y gallai metelau gasglu a chau i'r wyneb, "ychwanegodd y gwyddonydd. Canlyniadau o'r tîm ymchwil yn taflu goleuni newydd ar ffurfio dyddodion mwynau y mae eu tarddiad fel arfer yn cael ei briodoli i'r gramen y Ddaear. Gallai'r rhain canfyddiadau gwyddonol newydd yn cyfrannu at archwiliad mwy datblygedig o ddyddodion mwynau, gan gymryd i ystyriaeth nid yn unig y gramen wyneb neu belydrau-X, ond hefyd yn edrych ar y dyfnder y fantell. Fodd bynnag, mae'n sicr nad yw'r Ddaear yn gynhyrchydd aur enfawr. Mae digwydd aur ar y Ddaear yn arwain yn ôl i'r amser y ffurfiwyd ein planed. Wrth i'r Ddaear gael ei ffurfio, cafodd amryw o elfennau o'r bydysawd fel nicel, haearn, ac aur yn ôl pob tebyg.

Cafodd aur ei greu gyntaf gan sêr anferth mewn amser byr iawn: yn eu difrod treisgar fel Supernova. Tra'n cwympo i seren niwtron neu dwll du, mae yna amodau eithafol yn eu haenau allanol sy'n cael eu hailddefnyddio'n ffrwydrol. Mae atomau yma, mewn cyfnod byr iawn, yn cymryd llawer o niwtronau, yn mynd yn ansefydlog ac yn disgyn ar wahân eto. Elfennau wrth iddynt deithio trwy system gyfnodol oherwydd bod eu protonau a'u rhif dilyniant yn newid. Mae Nickel yn gopr, arian palladiwm ac mae'n debyg aur platinwm.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb