Teithio astral a byd breuddwyd: a ydyn nhw'n wir?

12492x 08. 06. 2020 Darllenydd 1

Yn yr erthygl Mae rhithwelediadau'n treiddio i'r byd anniriaethol, bu trafodaeth am thema breuddwydion. Dwi'n dod â throsolwg byr o'm cydnabyddwyr breuddwydio y realiti y cefais y cyfle i gwrdd â nhw neu glywed yn bersonol am ddweud wrth eu ffrindiau agos.

Rhannu breuddwydion

  • breuddwydion clasurol: mae ymwybyddiaeth yn ceisio prosesu emosiynau heb eu datrys trwy gofio atgofion o ddigwyddiadau sy'n ymwneud â sefyllfa emosiynol heb ei brosesu, neu gael cwrs cyfatebol-hynny yw, gan sbarduno'r un math o emosiwn. Dyma'r hyn yr ydych yn ceisio ei ddechrau i weithio gyda chi mewn breuddwyd neu gyflwr deffro a chau'r rhan hon. Mae'n bosibl cymharu â'r fersiwn dirwy iawn o'r ôl-weithrediad y mae pawb yn mynd drwodd wrth ddychwelyd adref yn y broses farwolaeth. Hyd yn oed mewn breuddwydion, efallai y byddwch chi'n gweithredu fel sylwedydd neu sylwedydd annibynnol trwy berson arall. Unwaith eto, byddwch chi'n dioddef emosiynau, straen a thendra heb ei brosesu.
  • breuddwydio ymwybodol: mae yna sylw eang ynddynt a gallwn fagu'r stori. Bydd hyn yn digwydd yn ddigymell, neu gallwch ddysgu sut i wneud hynny. Yna mae'n bosib addasu neu atal y stori a dod yn gyfarwyddwr. Mae maint y newid yn dibynnu ar gryfder yr ymwybyddiaeth ddychmygu.
  • breuddwydion a gweledigaethau: bydd y cyfrwng yn derbyn stori am y stori a ddigwyddodd yn y gorffennol, neu sy'n digwydd, neu a fydd yn digwydd. Nid yw amser eto yn chwarae rôl yma.
    • Yna, is-grŵp arbennig yw cyfarfod gyda phobl sydd eisoes wedi gadael Cartref i'r Golau neu ar fin bod yno. Yn yr un ffordd, mae'n bosibl cynnwys cyrraedd plentyn cyn iddo gael ei beichio neu dim ond wedyn.
  • Ffigur corff yw ffurf unigryw, sy'n achosi angen penodol. Achos nodweddiadol yw ymdrech y corff i orfodi ymweliad â'r toiled.
  • teithio astral: nid yw'n fath o freuddwydio - mae'n gyflwr dwys o ymwybyddiaeth lle gallwch chi symud ar draws dimensiynau realiti a (beidio) realiti amser. Gall deithio bron yn unrhyw le. Gall symudiad gofod fod yn ddi-dor neu'n llinol. Mae canfyddiad eang ar 360 ° ar gael ym mhob cyfeiriad. Mae'n bosib cerdded trwy bethau corfforol, megis waliau, neu hedfan. I fod yn unrhyw beth ac unrhyw un. Maent yn dod yma yn bennaf breuddwydion hedfan. Gellir cychwyn ar deithio astral yn ymwybodol neu gall ysgogiadau eraill eu sbarduno. Mae teithio astral fel arfer yn digwydd corff astral od corfforol.
  • Cyfarfod estron: Achosion arbennig yw achosion a gychwynnwyd gan rywun y tu allan. Yma maen nhw'n syrthio cwrdd ag estroniaid yn y byd astral.

Trydydd Llygad

Mae breuddwydion yn digwydd Neuadd Ddylunio a elwir yn shishinka neu trydydd llygad. Mae'n le yn yr ymennydd sydd â nodweddion tebyg i'r llygad dynol, ac eithrio nad oes ganddi lens, ac ar yr un pryd mae'n ffynhonnell llawer o hormonau sy'n sylweddoli'n gefnogol ar gyfer cyflwr ymwybyddiaeth sydd wedi'i newid yn naturiol. Mae'n rhywbeth tebyg reaktor, a all fynd â ni i mewn dimensiynau eraill.

Yn ystod y cysgu, rydym yn mynd trwy wahanol lefelau o freuddwydio. Mae rhai ohonoch chi'n gofyn: "Beth wnaethoch chi ei feddwl?", maent yn ateb nad ydynt yn ei gofio chwaith. Mae hyn oherwydd y ffaith bod natur gyffyrddol freuddwyd a gwirionedd astral weithiau'n anodd ei dreulio ar gyfer yr ymennydd, am hanfod garw y byd y byddwn yn symud yn y wladwriaeth deffro. Yn ogystal, nid oes gennym unrhyw brofiadau penodol yn ein hatgofion geiriadur o brofiadau ac emosiynau. Rwy'n disgyn yma hefyd breuddwydion gwyrthiol, lle mae pobl yn cael gwellhad ar gyfer holl salwch y byd neu maen nhw'n darganfod yfed anfarwoldeb a / neu luniau technegol ar gyfer generadur ynni am ddim. Ar ôl y deffro, byddant yn dweud wrthych nad ydynt yn cofio unrhyw beth, dim ond eu bod yn gwybod yn y freuddwyd - roedd ganddynt syniad clir o sut i'w wneud. Yn y freuddwyd roedd popeth yn syml iawn ac nid oedd yn ddigon i'w wneud.

Byddwch yn ofalus beth rydych chi ei eisiau, gallwch ei wneud

Ond mae gan ein realiti anadl mawr. O freuddwyd, meddwl, teimlo, i amlygiad corfforol, weithiau mae ffordd anodd yn arwain weithiau. Mae'n dibynnu ar bob un ohonom faint sydd wedi'i dynnu'n fewnol i amleddau harmonig y bydysawd, oherwydd "dymunwch a byddwch yn cael eich rhoi ... fel uchod ac isod ... y tu mewn a'r tu allan ... neu gofalu am yr hyn rydych chi eisiau, gallwch ei wneud! " Mae'n disgrifio ei ragamcaniad breuddwyd yn ei fideo Pjér la Sez: Breuddwydion a Dreams

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Oldřich Rajsigl: Hunan-ddehonglydd Breuddwydion (Gwir Freuddwyd Oes yr Aquarius)

Bydd clicio ar deitl y llyfr neu'r ddelwedd yn agor ffenestr newydd gyda manylion y cynnyrch

Ydych chi eisiau deall eich breuddwydion yn fwy? Deall symbolau a'ch anwybodaeth? Gall y freuddwyd hon eich helpu chi! Ysgrifennodd yr awdur y llyfr hwn yn seiliedig ar 30 mlynedd o brofiad!

Oldřich Rajsigl: Hunan-ddehonglydd Breuddwydion (Gwir Freuddwyd Oes yr Aquarius)

Ydych chi wedi cael teithio astral? Pa freuddwydion ydych chi'n fwyaf aml a pha breuddwydion yr ydych chi wedi eu hwynebu? Peidiwch ag anghofio pleidleisio mewn arolwg a rhannu eich breuddwydion â phrofiadau sylwebaeth.

Oes gennych chi brofiad gyda theithio astral?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb