Bydd Asteroid Ryugu yn archwilio'r trywydd Hayabusa-2018 2 ym mis Hydref

3209x 20. 09. 2018 Darllenydd 1

Gosododd Japan y dyddiad ar gyfer glanio'r gofynnwr gofod Hayabusa-2 ar asteroid. Bydd yr asteroid yn cael ei archwilio gan yr archwilydd gofod Hayabusa-2. Mae'r archwilydd gofod, Haybusa-2, wedi cyrraedd yr astroid Ryugu (gwrthrych gofod cylchdroi gyda siâp pynciol) ym mis Mehefin 2018 am dair blynedd a hanner.

Defnyddio crefft glanio robotig ar wahân o'r "motherboat" Hayabusa-2 dewiswyd diwrnodau penodol yn ystod mis Medi a mis Hydref 2018. Bydd robotiaid yn cael eu hanfon i leoliadau gwahanol ar yr asteroid. Os yw popeth yn mynd yn dda, Hayabusa-2 fydd y sganiwr gofod cyntaf i lanio'r offer glanio yn llwyddiannus i gasglu data o arwyneb y asteroid.

Ryugu asteroid (© JAXA, UNI TOKYO a CYFLEOEDD)

Mae gwrthrych gofod diamedr 1km (y cyfeirir ato fel 162173 Ryugu) yn perthyn i'r math o asteroidau hollol gyntefig. Mae'n adfeiliad sydd wedi bod yn y bydysawd ers dechrau ein system solar. Gall ei hastudiaethau egluro tarddiad a datblygiad ein planed ein hunain.

Hayabusa-2

Lansiwyd Hayabusa-2 o Ganolfan Gofod Tanegashima yn ne Japan Japan 03.12.2014. Mae'n cynnwys offerynnau gwyddonol y cynwysyddion sy'n datgelu Ryugu i'r wyneb. Bydd y cynhwysydd 3,3 kg, y cyfeirir ato fel Minerva II-1, yn dadelfennu dau gerbyd robotig a elwir yn Rover 1A a Rover 1B.

Mae cerbydau rover yn pwyso 1kg. Maent yn neidio oherwydd bod gan yr asteroid ddiffyg disgyrchiant. Mae gan bob un ohonynt fodur mewnol sy'n cylchdroi ac yn creu'r heddlu sy'n gyrru'r robot dros yr wyneb. Mae cerbydau Rover yn meddu ar gamerâu sgrin lawn a chamâu stereo sy'n anfon delweddau o Ryugu ar y Ddaear.

Mascot

Ym mis Hydref 2018 mothership tiroedd modiwl Airborne enw mascot, a ddatblygwyd gan y Almaen Aviation Center (DLR) ar y cyd â'r Asiantaeth Ofod French (CNES).

Mae'r Mascot, a elwir fel Sgowt Sgwâr Asteroid Symudol, yn becyn dyfais 10kg sy'n casglu ystod o ddata gwyddonol o'r arwyneb asteroid. Mae'n cynnwys camera eang, microsgop ar gyfer astudio cyfansoddiad mwynau, radiomedr ar gyfer mesur tymheredd, a magnetomedr maes magnetig. Ar ôl cyrraedd yr wyneb, dim ond unwaith ac yna y gall y Mascot symud trwy neidio.

Planiodd Japan chwiliad asteroid

Byddai arwyneb garw yr asteroid gallai fod yn beryglus ar gyfer y glanio.

Dywedodd yr Asiantaeth Cosmig:

"Mae wyneb Ryugu wedi'i orchuddio â chlogfeini, felly mae'n rhaid i ni gasglu a golygu gwybodaeth asteroid er mwyn i ni allu tir yn fwy peryglus."

Amcangyfrifir bod uchder y clogfeini fwyaf, sydd wedi'i leoli ger y polyn deheuol, tua metr 130 - tua'r un fath ag uchder y Llygad Llundain. Bydd modiwl glanio arall, a elwir Minerva II-2, a adeiladwyd gan dîm Tseiniaidd Tohoku, yn cael ei lansio yn ddiweddarach.

Mision a chynlluniau eraill

Mae gan y genhadaeth gynlluniau eraill ar gyfer y dyfodol. Mae Asiantaeth yr Awyrlu Siapan (Jaxa) yn bwriadu atal ffrwydron a fydd yn creu crater ar wyneb Ryugu. Gallai'r modiwl Abusa-2 felly ddisgyn i'r crater yn ddiweddarach i gasglu creigiau newydd nad ydynt wedi bod yn agored i newidiadau amgylcheddol dros yr oesoedd. Anfonir y samplau hyn wedyn i'r Ddaear ar gyfer ymchwil labordy.

Bydd llong ofod gyda samplau asteroid yn hedfan o Ryug ym mis Rhagfyr 2019 a dychwelyd i'r Ddaear fod yn 2020.

Lansiwyd y llong ofod gyntaf Hayabusa yn 2003 a chyrhaeddodd yr asteroid Itokawa yn 2005. Er bod nifer o anghyfleustodau gyda hi, dychwelodd i'r Ddaear yn 2010 gyda ychydig o ddeunydd asteroid. Mae cenhadaeth debyg i gasglu samplau asteroid ar hyn o bryd hefyd yn America. Bydd llong ofod Osiris-Rex yn dirywio eleni ar 101955 Benna.

Animeiddiad cŵl iawn (© Kowch737)

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb