Antarctica: Wedi dod o hyd i ddinas sydd wedi'i golli. Bod Atlantis?

1935649x 18. 01. 2017 Darllenydd 1
Diweddarwyd: 30.01.2017, 09: 55

Mae yna ragdybiaethau amrywiol ynglŷn ag adfeilion y ddinas hynafol o dan flaenau rhew Antarctica. Yn ôl un theori wyddonol, roedd yr ardal hon, ar ryw adeg, yn rhydd o rew, ac felly'n byw gan y gwareiddiad hynafol.

Mae darganfyddiadau daearegol o amgylch y byd yn dangos bod lleoliad y ddalen iâ yn wahanol nag y mae heddiw. Cyn hedfan 12000, roedd Antarctica yn amlwg yn rhydd o rew. I'r gwrthwyneb, roedd y rhan fwyaf o Ogledd America a rhan ogleddol Ewrop yn cwmpasu haen iâ cryf - sawl cilomedr. Gosodwyd y lefelau môr a môr yn 100 i 120 metr isod.

O'r canfyddiadau, a ddarganfuwyd yn unig yn yr haenau rhewllyd o bolion gogleddol a deheuol, gwelwyd bod tua adeg 11600 CC roedd trychineb byd-eang, y Beibl a thestunau hynafol eraill yn ei ddisgrifio fel Llifogydd Mawr y Byd.

Antarctig yn cael ei gyfeirio ato fel un o'r llefydd posibl lle y gallech ddod o hyd i'r ddinas fabled o Atlantis, a siaradodd hanesydd Groegaidd ac athronydd Plato (360 CC), a ddysgodd ei fodolaeth gan yr Eifftiaid.

Mae yna wrthdaro ynghylch gwir leoliad Atlantis. Fe'i canfuwyd mewn dwsinau o leoliadau, sydd yn eu cymeriad yn debyg i'r disgrifiad a roddir gan Plato. Roedd y ddinas i fod yn ynys ar ffurf cylchoedd crynoledig, rhwng yr oedd yn bosibl hwylio ar longau i'r bryn canolog.

Yn ystod un noson ddramatig, roedd yn rhaid i'r ddinas ddiflannu y tu ôl i'r twylliant a mellt uchel. Dywedir yn bennaf fod y ddinas wedi suddo. Mae Giorgio Tsoukalos mewn Aliens Hynafol yn cynnig y cwestiwn canlynol: Beth os na fydd y ddinas yn diflannu o dan y dŵr, ond a oedd yn hedfan i ffwrdd? Rhaid deall bod y wareiddiad hwn yn debyg o fod yn dechnoleg sy'n gallu hedfan, cyfandiroedd a lle. Un rhagdybiaeth fyddai bod y ddinas mewn gwirionedd yn llong ofod mawr yn arnofio ar y môr.

Mae hyd yn oed heddiw yn canfod darganfyddiadau archeolegol sy'n ein hatgoffa o'r cysyniad o ddinas Atlantis gellir ei ddeall yn brawf clir fod Plato'n adrodd stori wirioneddol. Mewn gwirionedd roedd yn wir go iawn (dinas) nad oedd ei gysyniad trefol naill ai'n unigryw nac yn fodel ar gyfer adeiladau trefol o'r oedran iau. Yn y pen draw, ac i'r gwrthwyneb - roedd Atlantis yn seiliedig ar gysyniad a ddefnyddiwyd eisoes.

Er ein bod yn gallu dyfalu am hanes hynafol, y ffaith yw bod y lluniau a gyhoeddwyd yn ddiweddar cymryd gyda Google Earth Datgelodd bodolaeth pyramidiau yn Antarctica peeking allan o cap eira. Mae siâp un yn eithaf amlwg. Rhaid deall bod yr adeilad hwn yn hen yn nhrefn 12000 o flynyddoedd.

Antakrtida pyramida

Pyramid Antarctig

Ceisiodd criw teledu California recordio ardal helaeth o adfeilion a ddarganfuwyd yn Antarctica. Archeolegydd Jonathan Gray yn dadlau bod y llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ôl pob golwg yn ceisio atafaelu adroddiad hwn am ei fod yn dangos bod yn yr ardal yn cloddio archeolegol enfawr o dan reolaeth y Byddin yr Unol Daleithiau.

Nid yw hyn, wrth gwrs, yn un o'r chwilfrydiaethau mwyaf y gellir eu olrhain ar y Rhyngrwyd. Yn ôl llawer o ffynonellau, ac yn bennaf yr hysbyswyr, fel y maent William Tompkins neu Admiral Richard Byrd, roedd yr Almaenwyr eisoes yn gwybod am y lle yn ystod 2. Y Rhyfel Byd Cyntaf (unedau SS yn arbennig), a oedd hefyd yn adeiladu eu canolfan eu hunain, a adnabyddir hefyd o dan yr enw Swabia Newydd.

Mewn ychydig o daith, roedd yr Almaenwyr wedi darganfod system o ddarnau tanddaearol, ogofâu a gwelyau afonydd, gan gynnwys ffynhonnau thermol, oases gwyrdd. Dylid adeiladu graddfa gyfan o dref llai o faint yn raddol, sydd mewn rhai dogfennau cyfrinachol o'r enw Berlin Newydd Nebo Sylfaen 221 (Sylfaen 221).

Helpwch ni i greu cynnwys safle diddorol! Yn dal i chwilio am gyfieithydd arall o Saesneg, Rwsieg, Rwmaneg, Almaeneg. Ysgrifennwch atom ni - ffurflen ar ddiwedd y dudalen gysylltiedig.

Mae'r holl beth yn cael mwy i oleuni ddiddorol oherwydd gan Willie Tompkins oedd Almaenwyr yn y cyfnod rhwng y ddau ryfel (20 I 30 gyfer blynyddoedd -.. Yr union amser nad oes unrhyw un oedd) cysylltu â estroniaid os yw'r blaned oedd (ac efallai yn dal i gael) o dan y ddaear helaeth sylfaen gan gynnwys rhanbarthau pegynol yn gyfreithiol. Enillodd yr Almaenwyr mynediad i rai technolegau allfydol. Ymhlith pethau eraill, maent yn ceisio dominyddu'r techneg o'r enw. o sawsiau hedfan. (Roedd un o'r ffatrïoedd lle cawsant eu dylunio a'u profi, y tu allan i Prague yn ystod 2 World War II.)

Diweddarwyd: 30.01.2017, 09: 50

Cyflwynodd David Wilcock mewn darllediad radio Cost i Arfordir AC, yn ystod y misoedd diwethaf o 2016, roedd modd gweld nifer o erthyglau ar y Rhyngrwyd yn y cyfryngau prif ffrwd y bu llawer o bersoniaethau adnabyddus fel Buzz Aldrin neu John Kerry yn breifat twristiaid llwybrau i Antarctica. Dywedodd fod canolfannau milwrol yn yr ogofâu oedd yno a adeiladwyd gan y Natsïaid yn 1939. Ar yr un pryd, darganfuwyd adfeilion gwareiddiadau datblygedig anhysbys. Dywedwyd wrthym fod tri o dan yr iâ mam long o wareiddiad dieithr anhysbys a oedd yn glanio mewn argyfwng cyn 55000 hedfan. Mae'r llongau hyn dan reolaeth Fyddin yr UD dan reolaeth y gwasanaethau cyfrinachol.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 19 ar "Antarctica: Wedi dod o hyd i ddinas sydd wedi'i golli. Bod Atlantis?"

  • Tino yn dweud:

   Ar y ddolen hon yn hanes diagram fel wedi digwydd ac mae ei dilyniant o Ischwish Pelegona ac mae'n bodau dynol dros gyfnod o gyfradd a chyfnod y rhyfel at ddinistrio gwareiddiad a dianc yn aml mae pobl lle yn Plejaren LUDI dirywiad dilynol a oroesodd ar y Ddaear ac yn dod Barbara taflu i mewn cynhanes amser .Príchod ail-dyfodiad ffoaduriaid epil Pelegona ôl i'r ddaear a Ischwish Atlanta a'r wraig yn caryatid a'u Ludi .A Ischwish Muras Ludi mae'n cael ei dechrau ar wlad oes newydd gyda heddwch a ffyniant .When tan 15 000 BC pan yr olygfa stúpil dieflig barbaraidd ja Ischwish Arus yw hi Ludi sydd, fodd bynnag, oedd ar ffo o'r Ddaear ers iddo gael ei im nid llwyddo i gymryd drosodd grym a dwyn llongau a hedfan yn Beta Centauri yno trwy gydol 2000 flynyddoedd o ddicter a chasineb yn silio a hyfforddiant ac arweiniad ar gyfer dial dial a'r holl byw ar y ddaear, ac felly cyn i 13 000 BCE yn gryfder llawn dychwelyd yn ôl i'r ddaear fel y cafodd ei ddal a'i gaeth hyn i gyd, y dechrau VAYNOV cyfnod Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ac ar ddiwedd y dinistrio Atlantis a dinistrio gwareiddiad MU.

 • Narcissus yn dweud:

  EM yn hytrach na mynydd iâ yn SA Rwy'n credu i rai trychineb, efallai flyby corff deunydd mawr neu ar ffurf wych ar y defnydd o dechnoleg i ni egwyddorion hysbys eto y ras blaenorol pan nad oedd newid mewn echelin tilt Ddaear, fel bod y polion rhanbarthol achosi amodau eithafol mawr yn hytrach na'r cymedrol ar hyn o bryd.

  Nid pan fydd Antarktis yn rhewi'r cyfrifiadur, felly heb lawer o ddychymyg gellir ei weld fel tir ynys Atlantis. Ond mae'n anodd dychmygu y bydd y byd yn cael ei droi fel hyn. Yn ôl y stori honno, diflannodd adroddiad Plato fel pe bai'n mynd i mewn i'r môr. Byddai gennyf ddamcaniaeth fwy gwych - mae gwyddonwyr wedi synnu yn ddiweddar y gall byrddau daear tawel eraill "neidio" mewn metrau mewn cyfnod byr iawn. Felly, os yw'r trigolion adnabyddus wedi camddehongli effeithiau eu technolegau, gallai fod wedi bod yn "crap bocsio" planedol a bod bwrdd Atlantis yn mynd i'r de. Syniad eithaf rhyfedd am gefnogwr ffuglen wyddoniaeth - ond mewn gwirionedd, mae realiti hyd yn oed yn fwy na'r dychymyg mwyaf gwych sydd fel arfer yn dod o ffenomenau hysbys. Felly, aeth Atlantis i'r de i ble digwyddodd yr amodau eithafol o ddinistrio - ac ar yr un pryd roeddent yn gwarchod yr olion.

 • Sueneé yn dweud:

  Ble ydych chi'n mynd i'r wybodaeth? Mae hwn yn ddarllen eithaf diddorol :)

  • Tino yn dweud:

   Wel, mae'n sicr yn ddiddorol i'w darllen, ac yn ôl pob tebyg llawer o wirionedd yn anffodus mae llawer o bethau fod yn rhoi'r gwir .mae'n yn drist iawn ac yn y gorffennol gwaedlyd, ac ni fyddai'n ktovie fel y byddai wedi bod yn y cyfnod y ddaear .mae'n jyst yn profi bod hyd yn oed y rhai y mae pobl yn cael eu ac nid yw camgymeriadau yn berffaith ac felly mae'r datblygiad o hynny fel pwyntio yn y cyfeiriad lle mae'r ben y.

 • Tino yn dweud:

  Yn yr achos gwrthdaro byd-eang mewn vojnovom 9498 BC diflannu Nid yw dau kultúry.Ludia uwch eu cyhoeddi at yr arweiniad dioddefaint a marwolaeth pan fyddant yn cael eu defnyddio gwahanol arfau ac arfau sydd heddiw nid yw wedi anwedd Earthman a hir ac ni fydd yn cael ar dir a elwir .When eto m gwrthdaro hwn lladd degau o filiynau o bobl ar y blaned, a lle y mae hefyd y sorod ac yn awr yn dod o hyd strwythurau rujna o amser o'r fath ei fod yn .Iste m unrhyw swydd, ond hefyd m unrhyw wedi cael eu dinistrio a diwedd ddosbarthu ar yr atom lle arf o'r enw Owerkill arfau totálneho dinistr oedd yn lledaenu dros dref wyneb MU i atomau a gan bobl nad ydynt yn gallu achub lleoliadau o dan y ddaear farw AghaRTA Alpha a Beta yn gyflym pan fydd y fflach wedi cael ei ddinistrio i ddiogelu ac amddiffyn y ddinas City .mu fisor ynni diogelu'r bach sy'n amddiffyn rhag ymosodiad gan allan ond nid oedd yn ddigon lluoedd cyn Atlatisu ogystal â'i fflyd o ymosodiad llong mor enfawr a ddinistriodd miloedd llong a lledaenu ar draws y ddinas yn MU atom a bl Esku gyflym ac nid arhosodd unrhyw lludw gram us .Ludia Atlantis yn synnu tu hwnt yn gymaint o lwyddiant mawr bod eu fflyd mawr Nordig drechu felly yn gyflym ac yn anffodus, hyd yn oed yn dathlu wedi bleser mawr i wrtho fod y rhyfel yn dod i ben.

  • Tino yn dweud:

   Ond mae eu llawenydd hir nid parhaol oherwydd bod y gwyddonwyr yn y MU rhag ymosodiad a bod yn eu llongau eu dewis i derfynau mars Asteroid canol a Jupiterom a dewisodd asteroid lle mawr a oedd yn llawer cyfansoddiad a maint 1.5 km a gyda chymorth offer technegol a oedd plât ar planetoid ddefnyddiwyd enfawr o unedau gyrru sy'n cael eu dwyn i mewn i asteroid Cell cynnig tuag at y ddaear ac arweiniodd at y llwybr a'r ganolfan OFFER Atlantis pan fod y asteroid gyrraedd aelodau'r ddaear o'r criw yr MU oedd ar y asteroid hysbys ei fod yn gweithredu ar hunanladdiad sy'n neidio o hynny smrtov yno oherwydd bod angen eu gweithredu i genhadaeth ac stúpil mor planetoid gwneud yn i mewn i atmosffer y ddaear lle ffrwydrodd i ryddhau miloedd o ddarnau ac yn disgyn i'r Atlantis a'r môr ar gryfder 30 000 mil bomiau hydrogen yn ysgubo trwy'r 2000 tsunami km hun yn disgyn i mewn i asteroid Celi Atlantis suddodd i ddyfnderoedd Môr yr Iwerydd lle mae'n hyd heddiw .Len ychydig o bobl o Atlantis llwyddo i Zac hrániť ffwrdd ac yn hedfan i ffwrdd oddi wrth y blaned yn anffodus mae llawer o ladd kataklizme anferth sy'n ymyrryd wlad gyfan. Am flynyddoedd maith awyrgylch 50 gorchuddio mewn i'r ffliw nes glanhau eto ac retransmits rhaid i'r Goroeswyr haul i ddechrau drosodd o ničoho o slag yn byw Bied a cholli dargludiad a gwybodaeth ynghylch pa ryfel paratoi.

   • Tino yn dweud:

    A dylai fod yn awr i earthman varovaným mawr rhagolygol y rhyfel ac awydd ar gyfer pŵer bob amser yn arwain at ddinistrio a ddifethir .Dá fod yn dweud bod y dinistrio Atlantis a Mw yn ffordd hawsaf i počinom gwaethaf wedi digwydd ar y sail ei fod yn drasiedi a bodau dynol o Lyra Vega a Plejaren hyn sydd wedi digwydd i lawer yn y dyfodol a dywedodd zdialenej priodol rwy'n gwyddonwyr felly pŵer-newynog y byddwn i'n hoffi rhy fferru i hun fel y gwnaeth yn ddrwg Ischwish Arus, felly, bod llawer o'r dyn daearol a etifeddwyd oddi wrth eu estron teuluol, ac yn anffodus mae llawer o ddrwg ac felly mae'n rhaid lot Earthman i ddysgu sut i ymddwyn yn briodol ac yn gofyn am y gwirionedd o ran natur ac mae ei chyfreithiau a gorchmynion creu a natur yn ôl i wybodaeth am y ddysgeidiaeth ysbryd ac yn wir yn arwain bywyd teilwng o ddyn yn wir, ac a aeth ar hyd ei ffordd esblygiad ysbrydol yw bod y dyheadau Plejaren.

   • Tino yn dweud:

    Roedd gan y tsunami uchder o fetrau 2000 tua.

  • Standa Standa yn dweud:

   Tino ysgrifennodd:
   hyd yn oed heddiw rwy'n dod o hyd i adfeilion ac adeiladau gwydr o'r amser hwnnw

   Gadewch i ni weld, adeiladau diflas. :-) :-) :-) Gallai hyn fod yn sedd heddiw o vices.

   Am esboniadau o'r geiriadur Slofaceg:

   rosy ychwanegu. m. hunan-dipio, lush: Rygiog gwaed wedi meddwl ei feddwl. (Vaj.) Roedd yn neidiau anwes gweld hi hi cyllyll llin. (Vaj.);

   rujno i rhwd appl.: r (Krčm.);

   brwdfrydedd, chi merched. r. (Vaj., Ffig.)

   (Nodyn: Hyd yn oed mewn tafodieithoedd xNUMX morfaidd, mae'n golygu bwlio neu ddiddymu, a achosir yn ôl pob tebyg gan gyffro rhywiol.

 • Tino yn dweud:

  Onid yw yn ymwybodol ei fod yn seiliedig Gear Atlantis Atlantis Bach a theitl yn seiliedig i ddyn Ischwish Atlanta subkontiment bod yn ymddangos yn y Cefnfor Iwerydd, a'i fod yn ei gynnwys lleoliad y rhwng Ewrop a rhannau o Affrica a gwraig America .Ischwish Atlant wedi galw .Že mawr Gear Atlantis, ac Roedd roddwyd caryatid Ishrisch sef Cerov Iscwish Murasa mentor a sylfaenydd dinas Gear MU adeiladwr leoliadau tanddaearol o lloeren AghaRTA Alpha a Beta .On caryatid golchi Ishrisch Adeiledig Little Atlantis sydd wedi eu lleoli ar Santorini .Gear Atlantis zanikol cyn 9498 BC BC felly bod blaned raged gweithgaredd byd-eang Vojnová a arweiniodd at derfynu diwylliannau a Atlantis planéte.Hlavnou MU lle mae'r grym y gwrthdaro oedd rozpútala teitl Iscwish y person, ac mae'n pobl Arus a elwir ar y diwedd Bafath .Ktoré pwll yn erbyn y ddau ddiwylliant Atlantis MU yn erbyn ei gilydd ac ar y diwedd hynny fel bod yr hyn sydd wedi'i dinistrio ac mae'r dyheadau Arus bodau dynol y mae i gael pŵer dros bodoli Ground carsSmall Atlantis, fodd bynnag, ac oddi tano y flwyddyn .ked 6000 CC ac fe'i ddinistriwyd gan y ffrwydrad y llosgfynydd sbarduno crwydro elwir blaned ddistryw tywyll sydd ar y pryd, hedfan drwy'r system solar a sbarduno gan weithgaredd folcanig ar y Ddaear a hyd yn oed tsunamis a llifogydd a'r difrod a wnaed i gwlad niwed mawr.

  • Tino yn dweud:

   Onid yw vie Môr y Canoldir cyfan pan Atlantis Gear perthyn dan weinyddiaeth ei nerth. Mali Atlantis oedd plâu Môr y Canoldir a chanolfan rheoli pŵer a'r tei ganolfan roedd yn dal dau ond nad oeddent mor arwyddocaol fel y ddwy prif rai. Roedd Gear Atlantis y brif ganolfan a'r ymerodraeth gweinyddol sydd ers degawdau yn byw mewn cyfradd ystafell MU ddiwylliant .What ei newid pan ddaeth ar yr olygfa Arus a dyma'r awydd am bwer wedi arwain at dranc gwareiddiad všetkej'd felly adeiladwyd y rhai sy'n bodau dynol a oedd cytrefu ein Ddaear ofalus cyn degau o filoedd o flynyddoedd yn y gorffennol .A ffracsiwn ddim drwg a elwir Lyra Bafath yn gweithredu ar y ddaear cuddio o dan y pyramidiau Giza tua 300 metr yn ei dan y ddaear sylfaenol hyd nes y lluoedd 1978 pan gawsant eu dal a'u halltudio Plejaren alltud yn .A gosod o Bafath beidio cyfaddef trechu ar waith ei ddal am ddeallusrwydd 2100 Giza ac felly yn tynnu ei effaith drwg blaned a ddatblygodd ymhellach tan 1978.

Ad a Ateb