Signalau 8 a allai ddynodi presenoldeb allfydolion

7243x 19. 08. 2019 Darllenydd 1

Mae'n un o'r cwestiynau mwyaf y mae dynoliaeth yn poeni amdano: “Ydyn ni ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd? Neu a oes bodau eraill yn rhywle? Ac os felly, a ydyn nhw'n gwybod am ein bodolaeth neu a ydyn nhw hefyd yn byw yn y syniad naïf mai nhw yw'r unig fodolaeth yn y bydysawd? A yw o bosibl yn ceisio cysylltu â ni? ”

Diolch i waith anhygoel tîm rhyngwladol o seryddwyr, rydyn ni un cam yn agosach at ddarganfod beth ydyw mewn gwirionedd. Yn ddiweddar, mae seryddwyr wedi darganfod fflachiadau radio cyflym 8 o'r un ffynhonnell. Yn yr arbrawf, ailadroddwyd chwe FRB newydd eu darganfod unwaith yn unig. Nesaf fe wnaethon ni recordio 3x, yr olaf hyd yn oed 10x.

Tonnau radio nad ydyn nhw'n ailadrodd

Yn union oherwydd mai dim ond 1x y cofnodwyd llawer ohono, nid yw'n hawdd ei olrhain a'i ymchwilio. Yn fwy cyffrous fyth. Mae ailadrodd yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd seryddwyr yn gallu dweud o ba alaeth y mae'r fflachiadau hyn yn tarddu a phwy neu beth a'u creodd.

Mae clystyrau radio sy'n ymddangos mewn clystyrau yn caniatáu i seryddwyr olrhain tarddiad y signal yn well.

Dim ond unwaith y canfyddir mwyafrif helaeth y FRBs, sy'n golygu na ellir eu holrhain yn hawdd. Dyna pam mae ffrwydradau radio ailadroddus newydd gael eu darganfod mor gyffrous. Mae ailadrodd yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd seryddwyr yn gallu dod o hyd i ba alaeth y maent a'r amgylchedd a'u creodd.

Mae gan un o'r signalau (FRB 180916) yr amrywiant isaf hyd yn oed, gan nodi y gallai fod gerllaw. Felly mae'n ymddangos bod tonnau radio yn dangos nad ydym ar ein pennau ein hunain yma. Efallai mai dim ond mater o amser yw darganfod sut y mae mewn gwirionedd.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

GFL Stanglmeier ac André Liede: Teithiau Cyfrinachol i'r Gofod

Rhyfel y Lleuad mae mwy o risg nag y gallem ei ddychmygu. Mae pwerau gwych fel yr Unol Daleithiau, China neu Rwsia yn ceisio caffael hyn swyddi strategol yn y gofodoherwydd bydd yr hwn sy'n gorchfygu'r lleuad, yn gallu i reoli'r Ddaear. Ychydig ddegawdau yn ôl, ni fyddai unrhyw un wedi meddwl y byddai'r Lleuad yn dod yn ganolbwynt sylw, yn enwedig i Rwsia a'r UD. O. goresgyn y lleuad Mae gan Tsieina, Japan, India a De Korea mae'n debyg hefyd ddiddordeb. Mae rhai gwladwriaethau yn ceisio defnyddio'r Lleuad yn unig ar gyfer teithiau hyrwyddo ac uchel eu bri, tra bod pwerau mwy datblygedig yn ymdrechu ar ei gyfer cast milwrol a defnydd strategol ar gyfer rheoli'r Ddaear o'r lleuad. Oherwydd y diddordeb mawr yn y corff cosmig agosaf hwn mae llawer o gwestiynau'n codi.

GFL Stanglmeier ac André Liede: Teithiau Cyfrinachol i'r Gofod

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb