Signalau 8 a allai ddynodi presenoldeb allfydolion

8800x 19. 08. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae'n un o'r cwestiynau mwyaf y mae dynoliaeth yn poeni amdano: “Ydyn ni ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd? Neu a oes bodau eraill yn rhywle? Ac os felly, a ydyn nhw'n gwybod am ein bodolaeth neu a ydyn nhw hefyd yn byw yn y syniad naïf mai nhw yw'r unig fodolaeth yn y bydysawd? A yw o bosibl yn ceisio cysylltu â ni? ”

Diolch i waith anhygoel tîm rhyngwladol o seryddwyr, rydyn ni un cam yn agosach at ddarganfod beth ydyw mewn gwirionedd. Yn ddiweddar, mae seryddwyr wedi darganfod fflachiadau radio cyflym 8 o'r un ffynhonnell. Yn yr arbrawf, ailadroddwyd chwe FRB newydd eu darganfod unwaith yn unig. Nesaf fe wnaethon ni recordio 3x, yr olaf hyd yn oed 10x.

Tonnau radio nad ydyn nhw'n ailadrodd

Yn union oherwydd mai dim ond 1x y cofnodwyd llawer ohono, nid yw'n hawdd ei olrhain a'i ymchwilio. Yn fwy cyffrous fyth. Mae ailadrodd yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd seryddwyr yn gallu dweud o ba alaeth y mae'r fflachiadau hyn yn tarddu a phwy neu beth a'u creodd.

Mae clystyrau radio sy'n ymddangos mewn clystyrau yn caniatáu i seryddwyr olrhain tarddiad y signal yn well.

Dim ond unwaith y canfyddir mwyafrif helaeth y FRBs, sy'n golygu na ellir eu holrhain yn hawdd. Dyna pam mae ffrwydradau radio ailadroddus newydd gael eu darganfod mor gyffrous. Mae ailadrodd yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd seryddwyr yn gallu dod o hyd i ba alaeth y maent a'r amgylchedd a'u creodd.

Mae gan un o'r signalau (FRB 180916) yr amrywiant isaf hyd yn oed, gan nodi y gallai fod gerllaw. Felly mae'n ymddangos bod tonnau radio yn dangos nad ydym ar ein pennau ein hunain yma. Efallai mai dim ond mater o amser yw darganfod sut y mae mewn gwirionedd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb