Rhesymau 8 Pam mae Pyramid Mawr yn Cynhyrchu Ynni

1014096x 19. 12. 2018 Darllenydd 1

Y Pyramid Mawr yn Giza yw un o'r adeiladau mwyaf trawiadol a adeiladwyd ar y Ddaear erioed. Hyd yn oed ar ôl ymchwil 100, mae'n aneglur o hyd sut y cafodd y pyramid ei hadeiladu. Pa weithdrefnau technegol a ddefnyddiwyd.

Mae gwyddonwyr yn mynnu bod yr adeilad hwn wedi'i adeiladu fel bedd ar gyfer Pharaoh Chufu. Ond bob amser nid yw archeolegwyr wedi canfod unrhyw dystiolaeth i gadarnhau'r theori hon. Felly, pe na bai'r pyramid yn gwasanaethu fel bedd, beth oedd ei wir ddiben? A all y pyramid fod yn gynhyrchydd ynni enfawr?

Mae rheswm 8 pam y gallai'r Pyramid Mawr fod yn gynhyrchydd ynni

O ba ddeunyddiau a adeiladwyd y pyramid?

1) Cerrig gwenithfaen

Y cerrig gwenithfaen a ddefnyddiwyd yn ystod yr adeiladu yw ychydig yn ymbelydrol. Mae'n nodwedd sy'n caniatáu trydanu'r aer.

2) Dolomite

Dolomite yw'r dargludydd perffaith o drydan. Calchfaen Twrcaidd, sy'n cwmpasu waliau'r Pyramid Mawr, yw ynysydd trydanol ardderchog.

Nid yw lleoliad y Pyramid Mawr hefyd yn ddamweiniol

3) Ffynhonnell Underground

Mae'r Pyramid Mawr wedi'i leoli ar ffynhonnell ynni danddaearol enfawr. Fel sy'n digwydd gydag adeiladau henebion eraill o'r math hwn.

4) Crynodiad naturiol o rym electromagnetig

O dan wyneb Giza, fe welwn gyfres trydanol naturiol o'r enw cerryntiau telurig neu gyfres y Ddaear. Mae Tellurium yn gyfredol trydan sy'n symud o dan wyneb y ddaear. Mae'n ganlyniad i achosion naturiol a gweithgaredd dynol. Er bod gwyddonwyr yn gwrthod y syniad hwn, mae tystiolaeth bod yr hen Aifftiaid yn defnyddio trydan ar hyn o bryd.

Trydan gyfredol

5) Coridorau a siambrau

Os byddwn yn edrych yn agosach at coridorau a chewri y Pyramid Mawr, ni chewch unrhyw arwydd o ddefnyddio torshis wrth addurno waliau mewnol y pyramid. Nid oes unrhyw olion o soot na mwg ar y waliau. Mewn gwahanol temlau Aifft, rydym hefyd yn dod o hyd i ryddhadau a elwir yn enfawr "Bylbiau".

6) Batris Baghdad

Dyfais o'r fath Gallai fod wedi bod yn cynhyrchu trydan ers miloedd o flynyddoedd yn ôl.

Tomb?

7) Nid oes unrhyw dystiolaeth

Nid oes unrhyw brawf sengl bod y Pyramid Mawr yn wir fel bedd. Dim ond y trefniant mewnol o'r pyramid sy'n cefnogi'r syniad hwn. Mae trefniant mewnol y Pyramid Mawr yn sylweddol wahanol i'r beddrodau eraill a archwiliwyd yn yr hen Aifft.

8) Dim addurniad

Mae waliau mewnol a tu mewn y pyramid yn ddiffygiol iawn. Nid oes addurniadau na mam yn y pyramid.

Ac yn awr rydym yn gofyn pam y byddai "bedd" yn canolbwyntio ar ynni electromagnetig?

Erthyglau tebyg

Sylwadau 10 ar "Rhesymau 8 Pam mae Pyramid Mawr yn Cynhyrchu Ynni"

 • Standa Standa yn dweud:

  Yn fy marn i, i'r gwrthwyneb, mae'ch cyfraniad yn tynnu sylw o bwnc yr erthygl, sy'n esbonio'r rheswm dros weithgaredd y pyramid.
  Am nawr, dim ond un o'r rhesymau honedig am y dadansoddiad a ddewisais - oherwydd dyma'r gorau i weld ei fethiant.

 • Standa Standa yn dweud:

  Nid oes gan yr erthygl unrhyw werth penodol o amcangyfrifon yr egni damcaniaethol honno - faint o Joule neu Watt ddylai fod, a sut i'w fesur yn ymarferol.

  Yn ogystal, mae'n debyg bod honiadau sy'n debyg o bell o realiti.
  Y peth gorau i'w weld yn 2.
  Cyhoeddir Dolomite yn yr erthygl fel arweinydd cyffrous, tra bod y galchfaen y tu ôl i'r ynysydd. Fodd bynnag, os ydych chi'n edrych am werthoedd penodol, mae dolomit a chalchfaen yn fras yr un cynhwysedd yn nhrefn miloedd i ganfed cant o Siemens fesul metr (gyda lledaeniad mawr yn dibynnu ar ansawdd a lleithder).
  I'w gymharu:
  1. Mae gan wir ddargludydd, copr, gynhyrchedd o tua 60 miliwn SIEMENS fesul metr.
  Felly byddai angen i wifren copr tenau 1mm gael ei ddisodli gan ddargludydd dolomite o groestoriad o orchymyn 10 × metr 10 i gyflawni'r un cynhyrchedd o'r dargludyddion.
  2. Mae gan inswleiddwyr da lai o ddargludedd ychydig o ddargludiadau na'r creigiau uchod.

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

   Nid yw calchfaen twrci yn unig sy'n gyffredin
   Y dargludedd gorau yw arian
   A beth, felly, Electro aloi o arian ac aur yn y gymhareb 72% - 28%

   • Standa Standa yn dweud:

    Os oes gan y galchfaen ddargludedd gwahanol na cholchfaen eraill, rhowch gyfeiriad at y mesuriad priodol a'i ganlyniadau.
    O ran cynhyrchedd metelau, dim ond ychydig y cant o arian sydd gan arian yn well na gopr. Mae'r dargludedd trydan, i'r gwrthwyneb, ychydig yn canran yn waeth na copr.
    Fodd bynnag, mae'r creigiau a ddisgrifir yn yr erthygl yn nifer o orchmynion mewn mannau eraill.

    • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

     Rydym wedi eu datrys yn thematig x-weithiau
     Gyda llaw, mae gan Arian y cynhwysedd trydanol a thermol uchaf o bob metelau.
     Byddai'n ddoeth pe baech chi'n symud ymhellach er mwyn eich bod yn gyson mewn cylch dieflig.

     • Standa Standa yn dweud:

      Oes, mae gan arian y dargludedd uchaf o fetelau ar dymheredd arferol. Mae'n ychydig y cant yn fwy na copr.
      "Ond dim ond sylw i'w wneud yw cymharu, ynghyd â'r datganiad o'r erthygl, sut mae canllaw gwych yn dolomite, yn ôl yr awdur. Mae gan Dolomite gludiant o tua biliwn gwaith yn llai (+/- un gorchymyn) na'r metelau hyn.
      Mae fy nghylch yn gwirio'ch cais. Ac mae'n wir nad ydw i'n mynd i mewn i gylch caled caled.

      • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

       Efallai bod yr awdur wedi ystyried eiddo optegol dolomite. Ni fyddwn yn beio'r cyfieithydd.
       Beth bynnag, weithiau mae nam yn y system, felly nid oedd yn swnio :-)

       • Standa Standa yn dweud:

        Nid wyf yn cyfieithu'r cyfieithydd. Dim ond cyfieithodd yr hawliad o'r erthygl. Yn yr erthygl ffynhonnell ysgrifennwyd "Dolomite, deunydd sy'n cael ei brofi i fod yn arweinydd trydan ardderchog, ..."
        Nid yw'n edrych naill ai ar yr eiddo optegol neu rywbeth sydd ag unrhyw beth i'w wneud â realiti.

        • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

         Ceisiwch osod manyldeb personol faterion yn rhy feichus ac yn tynnu sylw, yn gweld teimlad arall a mynd ag ef ble rydych cyfarwyddo y Bydysawd, yr hyn yr ydych yn dangos a sut rydych yn dysgu.

         Hydrogen - Heliwm = Ynni / Atwm / Haul - Photon
         Nitrogen - Ocsigen = Aer / Shu / Ardal Drawsyrru
         Hydrogen - Ocsigen = Dŵr / Tefnut / Caniatâd eithriadol o uchel
         Calchfaen - Silicon = Daear / Geb / Resistivity - Insulator addas
         Gwactod gofod - Mater Duw a Ynni / Tut / = caniataol isaf posibl
         Arian - Aur = Electric / Amon / Conductivity Extreme
         Ein hoff Granite / Quartz - Gwyn / / rhwymedd eithafol

         Ceisiwch wneud fformiwla o'r symiau a roddir yn ei uniondeb llym, gweld a fydd yn cyd-fynd â'r gwerthoedd yn y Deml y Bydysawd

         ac nid yw hyn i gyd yn Stando, neges ei hun Cyfeillion yr Oesoedd Hynaf
         gallwn fynd yn ddyfnach i'r gorffennol

Ad a Ateb