60. pen-blwydd NASA

7512x 17. 10. 2018 Darllenydd 1

Mae 60 wedi bod yn gweithio ar gyfer XNUMX NASA y tu ôl i hanes cyfoethog ymchwil gofod. Felly beth oedd y pwyntiau pwysicaf?

Sefydlu NASA a'r camau cyntaf yn 1958-1972

Sefydlwyd NASA o ganlyniad i'r gystadleuaeth gofod rhwng y Sofietaidd a'r Unol Daleithiau. Yn 1957, siocodd yr Undeb Sofietaidd y byd trwy ddangos eu galluoedd technegol pan lansiwyd y cyntaf Crewyd yn Ddaear yn Artiffisial - Sputnik. Fe'u rhyddhawyd ym mis Tachwedd yr un flwyddyn Sputnik 2, yr oedd yn ei gario Lajku ci, a ddaeth yn y creadur byw cyntaf, yn fwy na microbau, yn yr orbit o amgylch ein planed.

Enillodd yr Unol Daleithiau ei lwyddiant cyntaf yn ddiweddarach, 31. Ionawr 1958, pan lansiwyd Satellite Explorer 1 yn ddiogel. Yn eu hymgais gyntaf ffrwydrodd Vanguard roced yn unig ychydig fetrau o'r ddaear, ac mae'r llywodraeth yr Unol Daleithiau yn sylweddoli bod angen mwy o ymdrech i goncro y cosmos. Cenedlaethol Awyrenneg a Gofod Gweinyddu (NASA) yn gweithredu o 1. Hydref 1958i barhau â'r gwaith a wnaed gan y Pwyllgor Ymgynghorol Hedfan Cenedlaethol (NACA) ac i ymestyn ei gwmpas i le.

Yuri A. Gagarin

Pan anfonodd yr Undeb Sofietaidd 12. Ymosododd Yuri A. Gagarin, cosmonaut Ebrill 1961 mewn orbit, y Llywydd John F. Kennedy y datganiad canlynol:

"Yn gyntaf, yr wyf yn credu y dylai'r genedl hon ymrwymo iddo cyn iddo ddod i ben y degawd hwn, o glanio dyn ar y lleuad a dychwelyd yn ddiogel i'r Ddaear. Ni fydd unrhyw brosiect lle yn y cyfnod hwn yn fwy buddiol i ddynolryw, neu yn fwy pwysig ar gyfer archwilio'r gofod na hedfan pellter hir o'r fath, ni fydd yn anodd neu'n ddrud. "

Cam bach i ddyn, yn enfawr ar gyfer dynoliaeth

Dywedwyd hynny ar yr adeg y gwnaeth America ei anfon Dim ond ar gyfer 15 munud i le i Alana Shephard, roedd yn wirioneddol feiddgar iawn. Ond dyna'r union beth yr oedd yr Unol Daleithiau, pan fydd 20. Gorffennaf 1969 Neil Armstrong a Buzz Aldrin gadawsant Michael Collins yn y Modiwl Rheoli Columbia a disgyn ar wyneb lleuad Uned Eagle Glanio Lunar, lle dywedodd Armstrong: "Mae'n gam bach i ddyn, ond yn ganu enfawr i ddynoliaeth."

Neil Armstrong a Buzz Aldrin camu allan o'r modiwl lleuad, Michael Collins eto gwnaeth eu dogfennau eu hunain rhag orbit pan adawodd ei ben ei hun yn y modiwl Columbia a daeth y dyn mwyaf ynysig, y bobl agosaf roedd tua 3,5 filoedd o cilomedr i ffwrdd ac yn gadael eu hôl troed ar y lleuad. Ers hynny dim ond 5 gofodwyr eraill llenwi yr un senario, tra bod cyfanswm gofodwyr 12 cerdded ar wyneb y lleuad, i gyd yn y tair blynedd ganlynol.

Rasys gofod o 1972 i'r presennol

Beth oedd nod nesaf NASA? Maent wedi cyflawni eu nod yn y pen draw o gyrraedd ein cymydog nefoedd agosaf yn ddiogel ac yn dychwelyd i'r Ddaear. Ar ôl ennill y ras gofod hon, mae NASA wedi ehangu ei gyrraedd, darlithio gofod gofod i mewn i ofod, a throsglwyddo gwybodaeth yn ôl i'r Ddaear.

Mae NASA wedi dechrau llong ofod ymchwil i archwilio planedau allanol ein System Solar. Roedd Voyager yn cario "plac aur" dynoliaeth, disg sy'n cynnwys gwybodaeth ddynol i unrhyw un a allai ddod o hyd iddo.

Cosmig Telesgop Hubble gallai edrych hyd yn oed ymhellach na Thelesgopau'r Ddaear i'n helpu ni i ddeall tarddiad y bydysawd, ffurfio galaethau a sêr, a geni planedau. Ar yr un pryd, roedd ein lloerennau'n edrych i'r Ddaear, pan welodd y Ddaear yn system gyflawn, yn gyntaf, astudiodd hinsawdd, tywydd y Ddaear, a lluniwyd wyneb y Ddaear.

Yn olaf, bu ymdrech rhyngwladol enfawr, gydlynol i adeiladu a chynnal yr Orsaf Ofod Rhyngwladol. Defnyddiwyd chwibanau Space Space Shuttle i gludo gofodwyr yr Unol Daleithiau i fyny ac yn ôl i'r orsaf ofod.

Dioddefwyr

Nid oedd popeth heb aberth. Wrth ddechrau Apolla 1, 27. Lladdodd 1967 Ionawr astronawd Grissom, White and Chaffe, 1. Cafodd Chwefror 2003 ei ladd pan ddychwelodd criw Shuttle Space Columbia i Earth 7. Maent oll i gyd yn cael eu colli yn enw gwyddoniaeth, ond yn yr archwiliad parhaodd yr anhysbys. Dim ond y gymuned wyddonol a'r astronawd NASA sydd wedi adnabod y datganiad enwog, ond yn aml yn anghywir: "Houston, mae gennym broblem."

Mae'r holl waith hwn wedi achosi datblygiad technolegol aruthrol. Rydym yn ei ddefnyddio nid yn unig yn y gofod ond hefyd ar draws y byd. Mae llawer o NASAs yr ydym yn eu defnyddio bob dydd! Diodau laser (LEDs), llygoden cyfrifiadurol, hidlo llwch - i enwi ychydig. Wrth gwrs, hyd yn oed camerâu bychain sydd wedi dod o hyd i ddefnydd mewn ffonau smart. Gallwn ddiolch i NASA am yr hunan-sgwrs.

NASA yn y blynyddoedd 60 nesaf

Meddai'r Athro Andrew Coates o Goleg Prifysgol Llundain:

"Mae NASA yn edrych ar darddiad y bydysawd, y tyllau duon, sut mae'r planedau'n cael eu ffurfio, a phrif faterion eraill. Mae Cassini wedi archwilio Saturn a'i luniau, mae Encelada wedi canfod cymylau o ddŵr, prosesau cemegol cymhleth Titan. Archwiliodd y Trolïau Ysbryd a Chyfleoedd y dŵr ar y Mars a daethpwyd o hyd i Mars fod yn byw ynddi. Mae NASA wedi chwarae rhan bwysig wrth fesur pellteroedd yn y gofod ac wedi cadarnhau'r mesuriad cychwynnol o gynhesu byd-eang. "

Ein galaeth a thu hwnt

Pam ddylem ni ofalu am yr hyn sydd mewn gofod? Pam ydym ni'n gwario arian ar bethau nad oes ganddynt ddefnydd ymarferol?

Mae'r Athro Andrew Coates yn ychwanegu:

"Mae'n amlwg yn ddrud pan fyddwn yn rhyddhau gwrthrychau i'r gofod, yn defnyddio gofod ar nifer o bethau gwahanol, rhowch gynnig ar flaen y gad technoleg, ond y rheswm go iawn rydym yn ei wneud yw deall mwy am ble maent yn dod a pham rydym ni yma. Rydym yn ceisio deall ein lle yn y bydysawd. Y cwestiynau mawr yw a oes bywyd yn bodoli mewn mannau eraill yn y bydysawd neu a ydym ni ar ein pennau eu hunain ar y blaned glas hon. Rhaid inni allu deall yr holl gysylltiadau, mae'r bydysawd yn rhan bwysig iawn o bopeth. "

Mae darganfyddiadau bob amser wedi bod hanfodol i gynnydd dynoliaeth. Ni wyddys i ddefnyddio'r electron pan oedd gwyddonwyr yn chwilio amdano, ond erbyn hyn mae ein gwybodaeth yn cynnwys bron popeth a gymerwn yn ganiataol. Pwy sy'n gwybod beth fyddwn ni'n ei ddefnyddio ar gyfer technoleg NASA yn y dyfodol? Rhaid inni aros a gweld ...

Nodyn: cyfieithwyr: Er gwaethaf yr holl gyflawniadau a gwybodaeth y mae NASA wedi'i gyflawni ar gyfer 60, mae'n dal i drafod a oedd y gofodwyr mewn gwirionedd ar y Lleuad. Nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol hefyd o'r rhaglen gofod cyfrinachol, y defnydd o UFOs o allgludiadau allanol, a chynhyrchu technoleg gwrthdroi. Mae'n bosibl bod cynnydd technolegol go iawn ymhell ymlaen na llywodraeth yr UD a'i chyfraniadau is-gyfaddef.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb