4000, hanes dirgel oed Iwerddon, a ddarganfuwyd gan ddefnyddio mapiau Google

5156x 13. 03. 2019 Darllenydd 1

Cylchoedd Cnydau yn Iwerddon? Ydw, yn dechnegol. Ond nid y math yr ydym yn ei gysylltu â allfydolion. Maen nhw'n edrych fel yr un math o gylchoedd, ond mae'n dibynnu ar sut rydych chi'n edrych arnynt. Yn hyn o beth ac mewn achosion eraill, mae mapiau google wedi galluogi ymchwilwyr i weld ein gorffennol dynol (nid allfydol).

Anthony Murphy

Edrychodd Anthony Murphy, sylfaenydd y grŵp mytholegol Gwyddelig, ar ddelweddau tirwedd gan ddefnyddio mapiau google ar ôl sychder hir yn Iwerddon. Yr hyn a ddarganfu oedd bod yn safle archeolegol 50 mlwydd oed nad oedd yn hysbys i ymchwilwyr yn flaenorol. Mae oriel y delweddau hyn isod. Yn ôl Murphy, roedd yn anodd dod o hyd i'r darganfyddiadau hyn oherwydd nad oedd olion o henebion. Mae'n bosibl nad yw'r bobl sydd wedi byw yma am yr holl flynyddoedd hyn erioed wedi sylweddoli bod y tir lle mae ffermydd yn cuddio hanes hynafol.

Mae rhai o'r dyddodion hyn, gan gynnwys amddiffynfeydd crwn ac adeiladau canoloesol, yn dyddio'n ôl i'r Oes Haearn ac mae rhai beddau yn dyddio'n ôl i'r Oes Efydd. Mae pob cloddiad newydd yn dyddio o ychydig gannoedd o flynyddoedd i 4000 mlwydd oed ac fe'u darganfuwyd yn Carlow, Dulyn, Kildare a Meath. Mae rhai'n credu bod rhai cloddiadau yn hen i flynyddoedd 6000. Mae dyddodion newydd mewn maint yn bennaf o 20 i 100 metr mewn diamedr, tra bod rhai cloddiadau o gyfnodau cynharach hyd at 3x yn fwy.

Google Maps

Roedd y tîm o wyddonwyr yn lwcus iawn gydag amseriad delweddu map Google. Mae Google yn adnewyddu ei luniau o'r awyr yn rheolaidd, ac os cawsant eu saethu fis yn gynharach, ni fyddai'r cylchoedd erioed wedi'u gweld. Ar ôl i sychder hir ddinistrio'r rhan fwyaf o'r caeau wedi'u trin yn 2018, roedd y cloddiadau yn fwy amlwg. Pe bai'r llystyfiant yn iach, ni fyddai'r safleoedd erioed wedi'u gweld. Ond beth am lystyfiant iach
yn gyffredin â dod o hyd i safleoedd archeolegol?

Yr hyn a atebodd Murphy: Gan fod y pridd ar safle'r safle yn cadw mwy o leithder, mae'r cnydau'n ffynnu ac yn tyfu'n wyrddach na'r planhigion cyfagos. O'r awyr, mae cyferbyniad gweladwy rhwng lawntiau iach a llai iach, gan ddatgelu siapiau a strwythurau o dan y ddaear. Mae'n ddiddorol.

Safleoedd o bwysigrwydd archeolegol

Achosodd pwysau'r cerrig a ddefnyddiwyd wrth adeiladu'r strwythurau canoloesol hyn eu gwreiddio yn y ddaear, gan greu ffosydd. Diolch i'r ffosydd hyn, cedwir mwy o ddŵr yma nag yn y pridd cyfagos. Mae'r glaswellt sy'n tyfu yma yn aros yn iach am gyfnod hirach ac mae ganddo liw gwyrddach. Ar ôl archwilio patrymau a grëwyd gan lawntiau iachach, daeth y grŵp i'r casgliad eu bod yn safleoedd o bwys archeolegol. Yn ôl Murphy, roedd yn bosibl darganfod y safle fel hyn yn 1976 - y tro diwethaf i Iwerddon brofi sychder o'r fath.

Mae Murphy wedi rhoi gwybod iddynt i'r Swyddfa Archeoleg Genedlaethol am ymchwil pellach. Dyna'r ail dro yn 2018 pan wnaeth Murphy ddarganfyddiad tebyg. Mae hefyd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r Neolith heb ei ddarganfod blaenorol yn Newgrange. Canfuwyd hefyd gelf gerrig yn ogystal â gwrthrychau crefyddol o gyfnodau cynhanesyddol.

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant a Threftadaeth Joseph Madigan:

"Mae'r wybodaeth newydd hon yn gynrychiolaeth graffigol o ystod a dwysedd y safleoedd defodol a seremonïol sy'n gysylltiedig â Bedd Saith Newgrange. Mae'r mewnwelediadau syfrdanol newydd hyn yn rhoi cipolwg rhyfeddol ar darddiad ac esblygiad y dirwedd Neolithig a'i chymdeithas. ”

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb