Geiriau 400 miliynau o flynyddoedd oed

128965x 24. 01. 2015 Darllenydd 1

Unwaith eto, un o'r darganfyddiadau archeolegol nad yw archeoleg swyddogol yn ei ddweud yn fawr. Mae dyfais anhygoel anhysbys yn cynnwys dwsinau o olwynion dogn o faint amrywiol. Yn ôl darganfyddiadau daearegol, amcangyfrifir bod y artiffact yn o leiaf 400 o filiynau o flynyddoedd oed.

Darganfuwyd y artiffisial yn Kamchatka - 240 cilomedr o Tigil. Astudiwyd y pwnc cyntaf gan dîm o archeolegwyr o gwmpas Yuri Golubjov. Mae archeolegwyr yn ddryslyd oherwydd, yn ôl athrawiaeth swyddogol 400, am filiynau o flynyddoedd, nid oedd dyn yn bodoli o hyd, felly y cwestiwn yw pwy oedd yn gallu adeiladu peth o'r fath o gwbl?

Cadarnhaodd dadansoddiad sbectrol bod y gwrthrych yn cynnwys rhannau metel (olwynion yn metelaidd). Mae archeolegwyr yn dyfalu a allai fod yn rhan o beiriant cloc neu gownter (cyfrifiadur mecanyddol).

Mae'r canfyddiad penodol hwn yn awgrymu bodolaeth bodau deallus y mae'n rhaid i'r ddyfais ymgynnull. Mae hefyd yn angenrheidiol cyfaddef y posibilrwydd na ddaeth yr awduron o'r Ddaear.

Mae yna fwy o ddarganfyddiadau archeolegol anarferol o'r fath. Er enghraifft, cafwyd hyd i morthwylwyr ffosil a / neu brintiau esgidiau ynghyd ag anifeiliaid cynhanesyddol. Y pwnc mwyaf enwog yw cyfrifiadur mecanyddol o'r Hynafiaeth. Iddo ef, yr oed amcangyfrif a dim ond 2200 o flynyddoedd, ond nid oes neb yn gallu o sicrwydd, pan mewn gwirionedd yn wreiddiol. Felly os nad yw'n llawer hŷn.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 12 ar "Geiriau 400 miliynau o flynyddoedd oed"

 • JP yn dweud:

  Helo,
  Rwyf eisoes wedi darllen am y Gears hyn, ond byddai gennyf ddiddordeb yng nghyfansoddiad penodol y metel. Pa elfennau y maent yn eu cynnwys a beth maent yn ei gynrychioli?
  Onid ydych chi'n gwybod unrhyw beth amdano?
  Děkuji
  JP

  • M yn dweud:

   Yn anad dim, mae yn y fan a'r lle i'w ddweud, ac yn syndod nid oedd yn swnio fel nad oedd yn edrych fel olwyn dogn. Dim ond disgiau sydd â rhywfaint o fylchau ar yr ochrau, ond mae'r olwyn dwfn yn edrych ac am y swyddogaeth briodol mae'n rhaid iddo edrych yn eithaf gwahanol i'r proffil dannedd. Mae'r gêr hyn yn unig yn cofio yn sgematig.
   Wele, felly, fel esboniad perthnasol gan wyddonwyr naturiol.

   • S. S. yn dweud:

    Doeddwn i ddim datrys fy dannedd fy hun am sawl rheswm:
    1. mae'n beiriant cwn neu broblem geometrig a fyddai'n anodd ei esbonio mewn man fach o swyddi.
    2. crinoidau Ffosil, cefais gryn dipyn (rydym Ciciodd gyda ogofawyr addurno o ogofâu, a oedd yn y chwarel ysodd sgil), yr wyf yn ceisio sut i dorri i mewn i olwynion unigol (erthyglau) a sut chwareli rhai danheddog. Felly, nid oeddwn yn wir iawn o ddelio â hi'n ddyfnach o safbwynt peirianneg.

    • M yn dweud:

     Roedd yn ymwneud yn bennaf, hyd yn oed os nad yw rhywun yn gwybod am unrhyw crinoidau (sef fy achos) a byddwn yn awr yn edrych i achosi iddo nad oes modd paratoi fod.
     Mae hyn yn wir, yn gwestiwn arall, ac os oes gan rywun ddiddordeb ynddi hi, mae'n hawdd ei olrhain hi.

     Gyda llaw, byddai gennyf gryn ddiddordeb yn y stori a roddodd enedigaeth i'r syniad hwn. Ar y naill law, deallaf y bydd y llun ei hun yn troi allan y gerau bron. Ar y llaw arall, os ydych yn un ymlid ar ôl yr hyn sy'n ffosil hwn, o ble y mae, pa mor hen ydyw ac ati a allai wedyn ysgrifennu sut yr ydym wedi cannoedd o filiynau o flynyddoedd oed gerau, mae'n amheus iawn, pan ni ddarganfuodd wybodaeth am yr hyn y mae'n wir. Mae'n smacio Felly, gan ei fod mor aml yn y maes hwn yn fwriadol neges gamarweiniol.
     Ei fod ymhlith ei gilydd Headlong cymryd safleoedd eraill heb gael eu poeni bron yn syth yn sylweddoli bod ar ôl yr holl nad yw'n edrych fel gerau, mae'n eithaf stori arall.

 • S. S. yn dweud:

  Ydych chi erioed wedi cael dolen i ddadansoddiad concrid o ddeunydd?
  Mae'r olwynion yn edrych bron yn union yr un fath â'r lilïau syrthiedig. Os oes mwy o ddarnau wedi'u torri, mae'n bosibl dod o hyd i nid yn unig "olwynion di-dogn" ond hefyd "bolltau", "wasieri", "o-rings" ac yn y blaen.

  Fe welwch lawer o wasanaethau tebyg yn Kamchatka, ond hefyd yn Karst Tsiec.

Ad a Ateb