2018 - Sylwadau UFO TOP

23185x 21. 12. 2018 Darllenydd 1

Y ddau safle mwyaf sy'n dogfennu arsylwadau Cofnododd UFOs arsylwi dwys yn sylweddol ym mis Medi. Mae Rhwydwaith Cydweithredol UFO (MUFON) a Chanolfan Adrodd UFO Genedlaethol yn dweud mai dim ond 55% oedd nifer yr arsylwadau eleni o'i gymharu â 2014.

Pam wnaeth nifer yr arsylwadau ostwng?

Yn ôl o un theori nid oes gan bobl lawer o ddiddordeb yn y newyddion, oherwydd eu bod yn prosesu swarm o straeon gwyllt a newyddion ffug gan wleidyddion a masnachol. Mae damcaniaethau eraill pam mae pobl yn colli diddordeb yn adeiladu ar fynediad eang i dechnolegau megis camcorders a smartphones. Ond os yw'r camcorder bron i bawb, pam nad oes gennym fwy o arsylwi o ansawdd uchel, ond llai?

Meddai Stuart Walton, hanesydd ac awdur:

"Mae cred UFO a llawer mwy y gellir eu hystyried yn paranormal mewn cyflwr dirywiad. Y rheswm yw bod technoleg casglu tystiolaeth ar gael yn eang ar gyfer pob ffon smart, ac mae tystiolaeth honedig fel YouTube eisoes wedi'i chwalu. "

Datgelodd 2017 raglen ddosbarthu llywodraeth ar gyfer astudio UFO - Rhaglen ar gyfer nodi bygythiadau hedfan uwch. Mewn protest yn erbyn colli arian a godwyd trwy "arian du," ymddiswyddodd cyfarwyddwr y rhaglen, Luis Elizondo ym mis Hydref, a ymunodd â'r "Stars Stars Academy" gan Tom DeLonge, y cyn-ganwr Blink-182.

Meddai'r hen swyddog cudd-wybodaeth milwrol Luis Elizondo, a arweiniodd UFO yn y Pentagon:

"Yn fy marn bersonol, mae tystiolaeth argyhoeddiadol iawn na allwn ni fod ar ein pen ein hunain."

Mae'r Pentagon yn dweud nad yw'r rhaglen bellach yn weithredol, er y gall aelodau barhau i ymchwilio'n swyddogol i arsylwadau. Er bod Elizondo wedi datgelu'r rhaglen a "fideo gyfrinachol", mae'r ddadl o hyd yn wir am ddilysrwydd a tharddiad y fideo.

Ydyn ni'n wir ar ein pen eich hun?

I rai pobl sydd â diddordeb mewn UFOs, nid oes angen cael tystiolaeth annisgwyl mor ddiddorol â chyfrinachau, dychymyg, a meddyliau am yr hyn sydd yno mewn gwirionedd. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod estroniaid yn bodoli, yn union fel nad oes tystiolaeth nad ydynt bellach yn hedfan uwchben. Wedi'r cyfan, mae'r gwariant amddiffyn rhagamcanus gwerth $ 42 miliwn gan yr Adran Amddiffyn yn siarad drostynt eu hunain.

Er gwaethaf y dirywiad sylweddol, roedd golwg UFO yn ddiddorol. O'r twristiaid yn Lake Tahoe, Nevada cawsom fideo gyda nhw UFO o 20. Hydref, ac arsylwadau eraill o Fecsico.

Mae rhai o'r sylwadau UFO Uchaf eraill yn 2018: (fideo isod)

1) Baja California, Mecsico, 11. Ionawr : Fideo o wrthrych fertigol arbennig yn hongian yn yr awyr. Gwnaeth y gwrthrych ysgogi dadl lle'r oedd y posibilrwydd mai dim ond balwn heliwm Stormtrooper Star Wars oedd y gwrthrych.

2) Albuquerque, New Mexico, 24. Chwefror : peilot o ddau awyren dal UFOau a symudodd o'u cwmpas yn 9000 metr. Perfformiwyd arsylwi yn 15: 30.

Gofynnodd y peilot am wiriadau hedfan:

"A yw rhywbeth wedi mynd heibio i ni yn 30 eiliad?"

Cadarnhaodd rheolaeth hedfan na ddylai unrhyw beth fod yn eu cyffiniau. Yna rhybuddiodd 1095 American Airlines i chwilio am awyrennau heb eu datgan. Atebodd y peilot bod UFO wedi croesi eu ffordd.

"Dydw i ddim yn gwybod beth oedd," atebodd un o'r peilotiaid. "Nid oedd yn awyren, ond roedd yn hedfan i'r cyfeiriad arall."

Dywedodd y peilot fod y gwrthrych yn adlewyrchu'r golau yn fwy na'r balŵn meteorolegol.

3) Delhi, India, 7. Mehefin, 19: 30 Oriau: UFO hongian dros gartref y Prif Weinidog Narendra Modi, sydd wedi datgan rhybudd ei warcheidwad a'i gau yn y tŷ. Disgrifiwyd y gwrthrych fel gwrthrych crwn, disglair. Mae yna barth di-hedfan enwog o dair cilometr o gwmpas y cartref. Nid oedd yr awdurdodau yn gwybod beth oedd y pwnc, ond daethpwyd i'r casgliad ei bod yn ddron.

"Ar gyfer cynrychiolwyr yr ail wlad fwyaf poblog, roedd yn fygythiad syfrdanol o'r awyr, yn enwedig pan na chafodd UFO byth ei nodi."

4) Nazca, Periw: Rafal Mercado, o Gymdeithas Deffolegol y Periw 'n fideo youtube gwrthrych silindrig tebyg i zeppelin hedfan yn llwyr Nid oedd y gwrthrych yn symud. Darganfuwyd mam o humanoidau gyda thri bys yn yr ogof ger Nazca. Mae eu tarddiad wedi'i ddyddio i'r ganrif 5.

5) Bostandyk, Kazakhstan, 5. Gorffennaf, 12: 07 Oriau, roedd dau bêl disglair yn goleuo awyr y nos ac yn taro'r ddaear. Arweiniodd ffrwydradau dilynol rwydweithiau cyfathrebu a achosodd dân i fwy na 100 hectar. Ymladdodd yr ymladd oriau.

Gwrthrychau arian

Roedd y trigolion yn ei gael gwrthrych arianog o'r diamedr metr 3 gyda'r falf sy'n ymwthio. Fe'i claddwyd yn rhannol yn y ddaear ac roedd ganddo orchudd caeedig. Darganfuwyd cylch llai gerllaw. Digwyddodd y ddamwain yn ystod Cwpan y Byd.

Dywedodd y tyst:

"Nid oedd y deunydd yn edrych fel metel. Roedd yn feddal fel "

Gwrthododd dau UFO wrth ymyl pentref yng ngorllewin Kazakhstan

Ar hyd pentref Bostandyk yng ngorllewin Kazakhstan, adroddwyd bod ymyrraeth cyfathrebu symudol yn fuan ar ôl cwymp yr adeiladau ...

Ni roddodd yr awdurdodau Rwsiaidd a Kazakh unrhyw esboniad. Ni chynlluniwyd unrhyw gladdu o'r gofod bryd hynny.

Mwy o fanylion ac arsylwadau gan Efrog Newydd, yr Alban, Phoenix, Beijing ac Iwerddon yn y fideo Cynghrair Amser (conspiracy o bob amser) isod:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb