Superstition mwyaf rhyfedd 20

15566x 27. 04. 2018 Darllenydd 1

Yn y geirfa byddem ar y gair superstition canfuwyd yr esboniad hwn: mae'n gollfarn afresymol sy'n deillio o anwybodaeth neu ofn. Mae'r superstitions yn effeithio ar ein bywyd cyfan, hyd yn oed yn yr achosion hynny lle maent yn amlwg yn ddiwerth. Mae rhai ohonynt o leiaf yn rhesymegol (nid o dan yr ysgol), ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gwenu ar eu hwynebau. Mae rhai unigolion hyd yn oed yn caniatáu eu gormodiadau i ddwyn eu bywydau de facto (ofn mynd trwy grac bach ar y ffordd), sy'n amlwg yn afiach. Suenee Bydysawd yn rhoi ichi yr ugain o grystuddiadau mwyaf rhyfedd, ydych chi'n gwybod rhywfaint?

Superstitions 20 mwyaf enwog

 1. Mae'r aderyn yn y tŷ yn marwolaeth.
 2. Ar ôl torri'r sleisen bara, nid yw'n dda i droi'r baw yn ôl i lawr.
 3. Pan fyddwch yn cerdded heibio'ch bwlch heb fwriadu ei ddefnyddio, ei daflu i ffwrdd a phrynu rhai newydd.
 4. Os ydych chi'n gweld y flwyddyn newydd fel y glöyn byw gwyn cyntaf, byddwch chi'n ffodus.
 5. Os yw cath du yn teithio tuag atoch chi, mae'n ffodus eich bod chi'n mynd i ffwrdd os bydd yn troi i ffwrdd oddi wrthych.
 6. Bydd y cornen y tu ôl i'r ffenestr yn amddiffyn y tŷ o'r streic mellt.
 7. Mae ci sy'n cael ei fwyta yn y nos gan ddyn sâl yn arwydd gwael.
 8. Os byddwn yn dod allan o'r tŷ â drysau heblaw am rai'r mynedfeydd (er enghraifft, tu ôl i'r iard gefn), byddwn yn camgymryd.
 9. Mae goriad pedol yn hongian ar wal yn yr ystafell wely yn exlli nosweithiau.
 10. Os ydych chi'n dal taflen syrthio yn yr hydref cyntaf, does dim rhaid i chi boeni am oer yn y gaeaf.
 11. Mae'r drych sy'n disgyn yn y tŷ ac yn torri i lawr yn un o farwolaeth gynnar.
 12. Os byddwch chi'n gollwng ambarél yn y cartref, yn gwybod y bydd yn cael ei lofruddio yn fuan.
 13. Ar hyn o bryd y farwolaeth, dylid agor yr holl ffenestri yn yr ystafell fel bod corff yr ymadawedig yn gallu gadael ei enaid.
 14. Os bydd y priodfab yn disgyn y cylch ymgysylltu yn ystod y seremoni briodas, caiff y briodas ei condemnio i ddiflannu.
 15. Pan fyddwn yn meddwl am lindod, mae'n golygu bod gennym gelyn cyfrinachol.
 16. Os yw'ch cariad yn eich cadw gyda chyllell, dylech roi arian iddo yn ôl, fel arall bydd cyfeillgarwch yn dod i ben yn gyflym iawn.
 17. Ni ddylai'r daith byth ddechrau ddydd Gwener, byddai'n dod â lwc mawr.
 18. Mae breuddwydio loncian yn golygu bod newid mawr yn ein bywydau.
 19. Os byddant yn sydyn yn dechrau gwylio gwyliad nad yw wedi gweithio ers amser maith, mae'n golygu marwolaeth yn y teulu.
 20. Mae llosgi tair sigaréts gyda'r un gêm yn dod â lwc mawr.

Ydych chi'n credu mewn gormodeddau?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb