Ffeithiau 20 am Göbekli Tepe Temple Complex

11594x 05. 01. 2019 Darllenydd 1

Mae trigolion gwreiddiol yr ardal a elwir yn Göbekli Tepe cynnwys, ym marn archeolegwyr, grwpiau o gazelles helwyr trefnu. Mae archeolegwyr yn credu mai pobl hyn, bwyta ac sběračstvím hela, eu bod yn sefyll ar enedigaeth y cymhleth deml hynafol, sydd o leiaf 6 mil a hanner o flynyddoedd yn hŷn na'r Côr y Cewri enwog a hyd yn oed 7 mil o flynyddoedd yn hŷn na'r pyramid hynaf yn Giza. Temple Göbekli Tepe, amcangyfrifir i fwy na 12 mil o flynyddoedd y mae eu hoedran, yn dystiolaeth glir o gymdeithas soffistigedig a oedd yn bodoli cyn i ddegau o filoedd o flynyddoedd.

Mae'r deml wedi'i leoli ger dinas hynafol Urfa yn diriogaeth Twrci heddiw ac mae'n dal i fod yn un o'r safleoedd hynafol pwysicaf yn hanes dynol.

Mae arbenigwyr yn dal i ddyfalu pwy a faint o filoedd o flynyddoedd yn ôl a adeiladodd yr adeilad hynod hwn yn fwy na 12. Mae'r amser a nodwyd yn seiliedig ar waddodion organig yn unig, ac nid yw dim yn dweud yn wir am yr amser pan gludwyd y cerrig i'r safle mewn gwirionedd.

Ystyrir mai Göbekli Tepe yw'r deml hynaf yn y byd, gyda llai na 10% o'r cymhleth. P'un a adeiladwyd y deml gan unrhyw un, fe'i hadeiladodd fel bod y rhannau hyd yn oed a guddiwyd o dan y ddaear yn cael eu cadw. Mae rhai archeolegwyr yn honni bod y deml yn wasanaethu fel claddfa, er na chafwyd unrhyw brawf gwirioneddol.

Cyfeirir at Göbekli Tepe yn aml fel Göbekli Tepe Côr Cerrig yn yr anialwch neu hefyd Cerdd Twrci Twrcaidd. Mae'r deml yn cynnwys cymhleth o ffurfiau cerrig cylchol a hirgrwn wedi'u gosod ar ben y bryn. Gwnaed yr arolwg safle cychwynnol yn 60. o'r ganrif ddiwethaf, anthropolegwyr o brifysgolion Chigac ac Istanbul; cytunasant ei fod yn fryngaidd a gynlluniwyd yn artiffisial a wasanaethwyd fel claddfa hynafol. Mae ymchwilwyr yn amcangyfrif bod yr adeilad wedi'i adeiladu cyn 12 am filoedd o flynyddoedd, o leiaf 10 mil o flynyddoedd cyn ein hamser.

Mae ymchwilwyr yn dal i fethu esbonio sut y mae'n bosibl bod o fewn y diriogaeth Mesopotamia Uchaf yn ystod diwedd yr Oes Iâ ddiwethaf, pan fydd helwyr a chasglwyr ymgolli diwrnod mater bob o'u goroesiad eu hunain, mor dechnegol adeiladu uwch. Ym marn ymchwilwyr megis Graham Hancock a chyfeillion yr adeilad yn hytrach hŷn ac wedi ei gorchuddio â phridd yn fwriadol cyn y llifogydd mawr diwethaf, er mwyn cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Ac archeolegwyr wedi darganfod bod yr adeilad yn fwriadol rhywun cadwedig. Roedd y clawr yn sicr ychydig o genhedlaeth yn ddiweddarach nag y cafodd ei adeiladu. Mae'r cyd-destun yn gollwng.

Cynhaliwyd y cloddiadau modern cyntaf yn 1995 gyda chymorth Athro Sefydliad Archaeoleg yr Almaen Klaus Schmidt. O'r cloddiadau a'r canlyniadau geomagnetig hyd yn hyn, mae'n amlwg bod yna gylchoedd cerrig 20 o leiaf ar y safle, y mae archeolegwyr yn ei ddweud cysegr. Pob piler carreg yn deml yn siâp T ac yn cyrraedd metr 3-6. Mae pob piler yn pwyso o gwmpas tunnell 60. Prin y byddai technolegau cyfredol yn gallu delio â symud a defnyddio pileri cerrig wedi'u tynnu 60 y tu mewn i'r cymhleth Göbekli Tepe.

Mae ymchwil yn amcangyfrif y byddai angen i leiafswm o bobl 500 symud ar ôl pileri cerrig ar adeg yr adeiladu. Ond pwy, a sut, a wnaethant drefnu a rheoli, yn enwedig ar adeg pan oedd dynoliaeth, yn ôl archeolegwyr, yn gweithio'n gyfan gwbl ar gyfer hunan-gadwraeth? Pe bai archeolegwyr yn iawn, yna'r cwestiwn hollbwysig fyddai sut y bu'r helwr a'r casglwr cynhanesyddol yn symud ac yn gosod y cerrig y tu mewn deml hynafol. Nid ydynt yn gwybod yr ateb.

peirianwyr heddiw yn cytuno bod yr adeilad dimensiynau Göbekli Tepe ei angen nid yn unig yn arbenigwyr mewn mwyngloddio a chludiant, ond hefyd dylunwyr a goruchwylio gwaith adeiladu. Dull o drefnu gwaith ar y safle yn y deml yn brawf bod hyd yn oed cyn mwy na mil o flynyddoedd 12 adeiladau awduron yn meddu ar rywfaint o wybodaeth o systemau a hierarchaethau sefydliadol sylfaenol. Neu roedd ganddynt dechnoleg uwch sy'n rhagori ar gyfyngiadau dychymyg ein gwyddonwyr cyfredol.

Mae rhai anthropolegwyr yn credu y gall y pileri cerrig yn Göbekli Tepe cynrychioli bodau dynol, oherwydd eu bod yn cael eu darlunio gostyngiadau o aelodau'r corff dynol. Fodd bynnag, canfuwyd symbolau haniaethol ac amrywiol pictogramau ynddynt. Mae gan ffigurau edrych Lidsky rai nodweddion tebyg gyda cherfluniau ar Ynys y Pasg neu ddarluniau o dduwiau Bolivia yn Tiahuanaco.

Mae ymchwil bellach hefyd wedi datgelu canfyddiadau ffurfiau darluniadol o anifeiliaid, yn aml yn llwynogod, nadroedd, afar gwyllt ac ysglyfaethwyr dyfrol. Roedd yna hefyd ryddhad o anifeiliaid nad ydym yn eu hadnabod ac mae eu siapiau'n atgoffa mwy o'r amserau cynhanesyddol.

Klaus Schmidt got o dan amgylchiadau amheus gnawdnychiad (2014) dim ond pan oedd yr achos y rhan fwyaf o gyhoeddusrwydd a ysgogwyd angerdd mawr yn y gymuned wyddonol pan ddaeth i bennu oedran y synnwyr adeiladu.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb